no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Imponerende læreplasser

Spennende læreplasser venter mange av elevene på service og samferdsel ved Thor Heyerdahl vgs.
Foto: Priva

Skoleåret for Vg2-elevene nærmer seg slutten. De siste ukene har vært annerledes, og anskaffelse av læreplasser fikk en liten stopp med koronaviruset, men likevel er de nå i god rute på utdanningsprogrammet service og samferdsel, som fra høsten heter salg, service og reiseliv. 

Faktisk vil det være et større behov for læreplasser i vår region enn det er elever som skal ut i lære både innen reiseliv, kontor, sikkerhet og transport. 

Sterk konkurranse

Innen kontorfaget og sikkerhetsfaget har ni av 16 elever fått tilbud eller skrevet kontrakt om læreplass per nå.

− Dette er utrolig bra levert av våre elever, de har fått noen av Norges beste læreplasser. Det er sterk konkurranse om alle plassene der vi har fått inn elever på til nå, forteller lærer Jarle Aagaard.

THVS-elever skal i lære hos Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold tingrett, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg. Fem av elevene skal i Forsvaret i Kjevik, Stavanger og Oslo, og en hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon i Oslo.

− De tre plassene i Vestfold/Tønsberg er de beste vi kan få regionalt. I DSS er det tredje året på rad vi har fått inn lærlinger, og de tar kun inn seks personer på landsbasis, sier Aagaard.

Han forteller at de forventer at de resterende elevene på utdanningsprogrammet får læreplasser før eller i løpet av sommeren.

− Bedrifter her i Larvik etterspør lærlinger. Da må vi fortelle at de fleste av dem allerede har fått plass, sier Aagaard. 

Selvstendig lærling

Rita Børresen skal ha sin læretid ved Forsvarets høgskole på Akershus festning.

− Jeg gleder meg til å være lærling i Forsvaret. Der får jeg både førstegangstjenesten og læretiden på de to årene jeg skal være lærling. Jeg flytter hjemmefra, bor med andre og jeg tror dette gjør at man blir mer selvstendig og lærer mye, sier Vg2-eleven.

Hun forteller at hun har lært mye på de to årene på Thor Heyerdahl vgs. Fra å ikke kjenne noen første skoledag, til å ha fått venner hun kommer til å ha lenge.

− Det jeg kommer til å ta med meg videre til læretiden er hvor selvstendig jeg har blitt på disse to årene, sier hun.

THVS er en av få skoler i landet som får ha elever på to uker utplassering i Forsvaret før de skal velge hvem som får læreplass hos dem.

− Vi har hatt elever fra oss til Forsvarets avdelinger i hele Norge, og de fire siste årene har vi hatt elever ved avdelingene på Kjevik og Oslo. Disse plassene er svart ettertraktede som vi er stolte av at elevene våre får. Her vil de lære mye av en arbeidsgiver mange vil jobbe for, sier Jarle Aagaard.

Spesielt år for reiseliv

For elevene på programfaget reiseliv er situasjonen spesiell i år på grunn av koronaviruset. Her venter elever i spenning på at næringen skal komme på fote igjen og at de får komme seg ut i lære. Likevel har flere sikret seg læreplass, og lærerne har tro på at alle elevene vil gjøre det. 

− Reiseliv har de siste årene fått alle kvalifiserte og interesserte elever ut i gode læreplasser. Vi har dyktige og motiverte elever som jobber målrettet for en jobb i en utfordrende og spennende næring, forteller lærer Lisbeth Andreassen. 

To av elevene har fått «ja» fra Hurtigruten, og en fra Widerøe i Hammerfest. Mange har vært på, eller skal på intervju om andre spennende læreplasser, blant annet hos Hurtigruten på Svalbard. 

−  I tillegg til læreplasser i nærområdet har vi fått en oversikt over ledige læreplasser fra opplæringskontorer i andre fylker. Det viser seg at det er behov for lærlinger både i resepsjonsfaget og reiselivsfaget, sier Andreassen.

I rute på transport og logistikk

På programfaget transport og logistikk har syv av tolv fått lærlingkontrakt, mens flere har vært på intervju og venter på svar. Asko, PostNord, Asbjørn Næss AS, Tide Buss og Jotron er steder elever får flotte praksis-/læreplasser hos.

Også her har THVS et tett og godt samarbeid med bransjen og opplæringskontor. Opplæringskontoret for logistikk og transport har gjennom skoleåret hatt en kontordag i måneden på THVS, for å knytte god kontakt med fremtidig lærlinger.  

− I flere år har etterspørsel etter yrkessjåfør både innenfor buss og gods vært større enn vi kan levere, så framtiden ser god ut for de elevene som velger denne retningen. Vi ser også at det er stadig større etterspørsel og behov for lærlinger i faget logistikkoperatør, forteller lærer Mette Broen, og legger til:

− Lang tids relasjonsbygging i disse bransjene er suksesskriterier som vi ser gir gode praksisplasser og senere læreplasser for elevene. 

Stolt av elevene

Avdelingsleder på service og samferdsel, Arne Dag Ous, mener det er flere grunner til at de lykkes med å få elever ut på ettertraktede arbeidssteder. Han trekker spesielt frem det gode formidlingsarbeidet de ulike opplæringskontorene gjør.

− Det gode resultatet skyldes tette relasjoner og langsiktig arbeid av lærerne på yrkesfag Vg2, de har bra relasjoner til både elever og næringsliv. Vi har også et godt samarbeid med lokale opplæringskontor, og ikke minst står elevene selv på for å sikre seg læreplass, sier Ous.

Ous trekker dessuten fram det mest praksisnære faget yrkesfaglig fordypning (YFF), som en viktig suksessfaktor, der elevene er ute i praksis i uker av gangen.

− Yrkesfaglig fordyping er veien til læreplass, og derfor har vi satset sterkt på dette faget de siste tre, fire årene. Vi har lykkes svært godt i samarbeid med arbeidslivet og opplæringskontorene, sier Ous.

Publisert: 20.05.2020 Oppdatert: 11.12.2020 kl.10:27