no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Gode muligheter for lærlingplass

Adrian Viker tok initiativ til å tilbringe praksistiden sin på VG1 og VG2 på Elkjøp i Larvik. Det resulterte i lærlingkontrakt. Her med avdelingsleder på Salg, service og reiseliv Arne Dag Ous. Foto: Anton Stensby/Østlands-Posten

Publisert:

25.02.2020

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Service og samferdsel blir til Salg, service og reiseliv, der alle kvalifiserte elever får lærlingplass.

Østlands-Posten har tirsdag 25. februar en artikkel om de store endringene som skjer på service og samferdsel, som fra høsten 2020 heter Salg, service og reiseliv. Linja byr på omtrent de samme fagområdene, men med store endringer i omfang og læreplan, som nå blir både mer moderne og relevant for fremtidens arbeidsliv.

Her er artikkelen gjengitt i sin helhet:

Fra og med den kommende høsten vil Service og samferdsel på Thor Heyerdahl vgs. byttes ut med Salg, service og reiseliv, og endringen innebærer mer enn bare et navnebytte. Utdanningsprogrammet, som består av to år på skolen og to år som lærling, får et ansiktsløft i form av modernisering, som gjennomsyrer hele læreplanen.

– Vi ønsker å lære elevene om bærekraft, innovasjon og grønne løsninger. Det er kjempeviktig å undervise om temaer som for eksempel sirkulærøkonomi i et bærekraftsperspektiv. Mange skal jo ut i jobber der bevissthet om bærekraftige løsninger er, og blir fremover et klart konkurransefortrinn, forteller Arne Dag Ous.

Han er avdelingsleder for det som fortsatt heter Service og samferdsel på Larviks storskole. Der ser de en dreining mot at flere elever foretrekker yrkesfaglige utdanningsprogrammer, som nå har et lite overtak med 52 prosent av elevene. Ous tror også navnebyttet kan ha en effekt på antall søkere til linja.

– Samferdsel er helt ute av planen, og det er en god ting, det er jo ingen ungdommer som vet hva det betyr, ler han.

Linjen vil basere seg på et felles opplegg for alle elever i 1. klasse, før man velger retning innenfor enten salg eller reiseliv på VG2. Samtidig går faget Transport og logistikk over til å bli en del av utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Viktig mellomledd

Anne Røvik Hegdahl jobber hos Yrkeskompetanse, som er opplæringskontoret i servicefagene i Vestfold og fungerer som et bindeledd mellom yrkesfagselever på videregående og næringslivet. De er sterkt bidragsytende til at Salg, service og reiseliv kan skilte med at alle som består utdanningsprogrammet, får lærlingplass.

– Vi er et talerør innenfor næringen, og skaffer elevene læreplasser hos flere forskjellige bedrifter. I tillegg følger vi opp lærlingen helt fram til fagprøven, forteller Hegdahl.

Hun vektlegger det tette samarbeidet med Thor Heyerdahl videregående skole når hun forklarer hvorfor skolen har hatt så stor suksess med lærlingplasser til elevene sine.

– Vi er veldig fornøyde med å jobbe med Thor Heyerdahl vgs. Samarbeidet har utviklet seg de siste årene, og vi kommer tidlig inn og hjelper kandidatene, sier Hegdahl.

Benjamin Hansen har fått fast jobb på Hurtigruten etter læretiden. Thor Heyerdahl vgs. er blant de eneste skolene på Østlandet som tilbyr læreplass på skipene. Foto: Privat

I tillegg er yrkesfaglig fordypning (YFF) nyttig for elever på alle yrkesfaglige linjer, der elevene får prøve seg i praksis hos ulike lærebedrifter i løpet av 2. klasse. Det gjør det lettere å velge riktig lærebedrift etter to år med grunnleggende fag på Thor Heyerdahl vgs., ifølge Hegdahl.

– Det blir utrolig bra resultater av denne ordningen, og den bygger relasjoner som senere kan gjøre det lettere å få lærekontrakt hos bedriftene.

Omfavner mye og mange

Med et yrkesfaglig utdanningsprogram som Salg, service og reiseliv blir grunnlaget for fremtidig arbeid lagt tidlig, og de fleste klarer seg uten noen form for høyskoleutdanning. Anne Røvik Hegdahl påpeker også at linjen omfavner et stort spenn av jobber innenfor en rekke bransjer.

– Salg, service og reiseliv er for de elevene som ønsker å gjøre egne karrierer. Tjenesteytende arbeidsplasser utgjør den største næringen i Norge i dag, og linjen gir veldig mange muligheter, forteller Hegdahl.

Også avdelingslederen på Thor Heyerdahl vgs. ser positivt på utdanningsprogrammets fremtid. Han legger vekt på at det ikke lenger er slik at de med over 4,5 i karaktersnitt «må» gå studieforberedende, og at man får gode muligheter til å utvikle personligheten sin i yrkesfagene.

– De elevene som lykkes hos oss, avgjøres ikke nødvendigvis av karakterer, men de sosiale ferdighetene vedkommende har. Det er lov å ikke skjønne alt i hvert fag, vi er tross alt en skole. Utgangspunktet for å gå Salg, service og reiseliv er at du liker å være i interaksjon med andre, kombinert med å være utadvendt, blid, hyggelig og liker høyt tempo, forklarer Dag Arne Ous.

Gir et hav av jobbmuligheter

Østlands-Posten har fått innblikk i et knippe tidligere elever ved Service og samferdsel på Thor Heyerdahl vgs., som nå har skaffet seg lærlingplass og jobb i ulike bransjer. Både lokalt og nasjonalt har skolen kontakter som muliggjør spennende karrierer for lærlingene.

Hos den lokale bedriften Jotron i Tjølling er Madicken Knutsen lærling i kontor- og administrasjonsfaget, der hun jobber i et ledd mellom produksjon og salg av produktene. Hun er takknemlig for at skolen bidro til å gjøre henne bedre forberedt på arbeidslivet, samtidig som hun peker på at skolen var flinke til å pushe henne ut i praksis underveis i utdanningsløpet. I løpet av sommeren 2020 skal fagbrevet ferdigstilles, og Knutsen vil være klar for arbeidslivet.

Madicken Knutsen skal i løpet av sommeren ferdigstille fagbrevet sitt etter to år som lærling hos Jotron i Tjølling. Foto: Privat

Også Elkjøp ved Nordbyen har tatt imot lærlinger fra skolen. Adrian Viker hjelper kunder og selger varer daglig hos elektronikkjeden.

– Jeg er veldig fornøyd med utplasseringen, og har lært veldig mye. I tillegg treffer jeg masse nye mennesker, forteller han.

Etter å ha prøvd ut jobben i praksis i løpet av 2. klasse, fikk Viker læreplass når han var ferdig på skolebenken. Han understreker at personlige egenskaper spiller en stor rolle for arbeidsgiverne.

– Man er nødt til å ta initiativ selv, og i praksisperioden lære mest mulig og bli kjent med kollegene, sier Viker og forteller at han har troen på den nye læreplanen i Salg, service og reiseliv.

Seiler Norge på langs

En av de mer eksotiske jobbmulighetene i direkte tilknytning til Thor Heyerdahl vgs. sitt utdanningsprogram, er Benjamin Hansens jobb som resepsjonist på Hurtigruten. Han har etter endt læretid fått fast jobb på skipet, der han nå jobber 22 dager på vakt, og 22 dager av.

– Benjamin trekker fram at han lærte masse om vertskap og service hos oss, og at dette har ga ham en solid faglig bakgrunn for å jobbe som lærling hos Hurtigruta, forteller Arne Dag Ous.

Det er kontaktlæreren i reiselivsklassen som har tatt kontakt med et opplæringskontor i Nord-Norge for å gi elevene denne muligheten, som ikke finnes på andre skoler på Østlandet.

Linjen Salg, service og reiseliv er med andre ord et utdanningsprogram som åpner mange muligheter. Etter endt opplæring er det også mulig med videreutdanning eller fagskoler for å tilpasse seg enkelte yrker.

Arne Dag Ous oppfordrer alle bedrifter som kan tenke seg lærling fra Servicefag på Thor Heyerdahl vgs. om å ta kontakt, slik at elevene kan tilbys enda flere og varierte muligheter.

– Skolen og elevene er helt avhengig av at næringslivet åpner opp for elevene våre både i praksisperioder mens de er elever, og også at de stiller opp som lærebedrifter i ettertid. Vi som skole retter en stor takk til alle bedrifter som samarbeider med oss enten det er helt lokalt, eller mer regionalt og nasjonalt. Vi ønsker også flere kontakter i næringslivet for å kunne dekke et fremtidig behov for arbeidskraft, og samtidig kunne tilby elevene våre en enda større vifte å «velge» innenfor.