no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Klargjør skolen for åpning

Leder for drift ved THVS, Kjell Robert Kaspersen på befaring med avdelingsleder på restaurant- og matfag, Åse Melau. De 11 Vg2-elevene på restaurant- og matfag skal være på skolen tirsdager og onsdager, og har nok utstyr og boltreplass til å kunne overholde smittevernet. Dessuten er personlig og produksjons-hygiene en del av læreplanen og noe de er gode på allerede. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

23.04.2020

Oppdatert:

23.06.2022 kl.13:40

Mandag 27. april åpner Thor Heyerdahl videregående skole for yrkesfagelever på Vg2.

Etter at regjeringen 7. april vedtok en gradvis gjenåpning av skoler fra 27. april, har forberedelsene ved Thor Heyerdahl videregående skole (THVS) pågått for fullt. For THVS innebærer den gradvise gjenåpningen at vi tar imot elever på Vg2 yrkesfag på utdanningsprogrammer der det er behov for verksted og andre spesialrom for å gjennomføre deler av opplæringen.

De elevene som skal møte på skolen vil få informasjon i forkant. Denne informasjonen vil omfatte detaljer som dager de skal møte på skolen og tidspunkt, hvilke rom de skal benytte, samt hvilke krav det stilles til avstand, håndvask og for å være i skolebygget generelt og på avdelingen spesielt.

Opplæringen som ikke omfatter bruk av verksteder og spesialrom, vil fortsatt gjennomføres digitalt for Vg2 yrkesfagelever, og også for resten av skolens elever.  

Alle har et ansvar

For Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) er det utarbeidet en tiltaksplan i forbindelse med åpning av de videregående skolene 27. april. Den er i all hovedsak basert på den nasjonale veilederen om smittevern i ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. 

Les VTFK-veilederen ved å klikke her. 

Formålet med rådene i veilederen er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene (god hånd- og hostehygiene)  
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Rektor ved THVS, Lin Marie Holvik, gleder seg til å ta imot elevene fra mandag. Hun oppfordrer alle elever, foresatte og ansatte om å lese gjennom hele veilederen.

− Vi har et felles ansvar om å få til en sikker tilbakekomst. Det vil si at både vi som jobber ved skolen, elevene og foresatte må sette seg godt inn i reglene, og tenke gjennom hvordan en selv kan sørge for at dette blir overholdt på en tilfredsstillende måte, sier Lin Marie Holvik.

Gjennomtenkt smittevern

Planleggingen av gjenåpningen av THVS har pågått siden regjeringens beslutning. Det er utarbeidet planer for skolen som helhet, og for den enkelte avdeling. Holvik sier at skolen tar sitt ansvar på største alvor.

− Vi følger både nasjonale og Vestfold og Telemark fylkeskommunes smittevernsregler, for å sikre at gjenåpningen er trygg og ivaretar smittevernet. Det er mange som jobber for at gjenåpningen og ukene frem mot skoleslutt skal gå fint, og at skolen skal være en trygg plass for både elever og tilsatte, men også for samfunnet rundt oss, noe jeg er helt sikker på at den blir, sier Holvik.

 Rommene til teknikk- og industriell produksjon er klargjort for å ta imot elever.

Avdelingene har gått nøye gjennom hvordan elever og lærere skal deles inn i grupper, hvor de skal oppholde seg, hvordan verktøy, annet utstyr og ulike rom skal holdes rent, hvor elevene kan ha pauser, hvilke toalett de skal benytte og så videre.

Ansatte har gjennomgått smittevernstiltakene, og renholderne på skolen har fått særskilt opplæring. Det blir hengt opp informasjon med de viktigste forebyggende tiltak hver og en kan gjøre, god håndvask og når man skal vaske hendene.

Hånddesinfeksjon skal stå plassert på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i garderober, ved inngangspartiene og ved kantinen).

Inndelt i soner

Elever og ansatte får informasjon om hvor de kan oppholde seg når de har undervisning og når de har pauser. Det blir ikke mulig å bevege seg rundt i skolebygget utover dette, og store deler av bygget er stengt av. Alle uteområder er tilgjengelig, og også her må alle holde god avstand til hverandre.

Kantina vil ikke selge mat, så alle må huske egen matpakke. Både første- og andreetasje av kantina vil være delt inn i soner etter avdeling, slik at det vil være tydelig hvor elevene kan oppholde seg. Informasjon om dette vil også bli sendt ut før mandag 27. april, og det blir tydelig merking på skolen.

Skolen er skinnende ren.

Alle dager vil det være voksene tilstede både i undervisningen og i pausene, så det skal oppleves trygt for alle som er på skolen. De vil hjelpe til og veilede der det er behov for det.

Skoleskyss

Skoleskyss for elever som har behov for dette vil gå som normalt.

I den nasjonale veilederen for skoler heter det at bruk av offentlig transport til og fra skole begrenses så mye som mulig, og der det er mulig. Egentransport, sykling og gåing bør derfor fremmes som alternativ til offentlig skoleskyss.

Det anbefales at det bør være avstand mellom elever og passasjerer som likevel må bruke offentlig transport. Det betyr at kjøretøyene ikke bør fylles opp med tillatt antall passasjerer, og det kan bli behov for flere kjøretøy enn i en normalsituasjon.