no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Dusjer holder stengt pga legionella-bakterie

Det er oppdaget legionella-bakterie i noen av dusjene på skolen etter rutinekontroll.
Foto: Bilde lånt av FHI.no

På bakgrunn av det, skal dette utbredes så vi blir kvitt bakteriene, og kommuneoverlegen i Larvik anbefaler å holde disse dusjene stengt inntil det er gjort.

Grunnen til at de stenges, er at legionella-bakterier oftest spres via "aerosoler" (finfordelte dråper eller partikler som holder seg svevende en tid i luften, som dannes under trykk, som f.eks. i dusj).

Bakterien som er oppdaget på skolen, er ikke blant de artene som oftest påvises ved legionella-sykdom.

Det er trygt å drikke vannet på skolen. Det er også trygt å vaske seg på hendene, lage mat, osv.

Vi har dialog med kommuneoverlegen i Larvik. Det er hun som har anbefalt oss å stenge dusjanlegg i garderober inntil videre, og vi følger hennes helsefaglige råd.

Dette sier kommuneoverlegen:

  • Typen legionella-bakterie som er oppdaget ved Thor Heyerdahl vgs., er ikke blant de artene som oftest påvises ved legionella-sykdom.
  • Det er liten risiko for at ungdom blir syke
  • Personer med nedsatt immunforsvar eller eldre kan ha større risiko for å bli syke, men det er sjelden.
  • Det er ikke farlig å drikke vannet på skolen.

Bakgrunn

Bakgrunn for at vi nå stenger dusjanlegg i garderober og hvordan vi regelmessig tar prøver:

  • På skolen har vi en rutine der vi foretar legionella-kontroll to ganger i året, før skolestart i august og i januar.
  • Det spyles gjennom vannanlegget med varmt vann for å drepe eventuelle bakterier, deretter tas det prøve for å sjekke for bakterier. Det er i 8 av 12 prøver påvist legionella-bakterier. Det viser rapport fra firmaet Unilabs som har analysert prøvene.
  • Nå settes det i gang tiltak for å bli kvitt alle bakterier. Det gjøres ved å spyle gjennom vannanlegget. Derfor blir dusjanlegget i garderober stengt inntil dette er gjort og nye prøver er tatt for å sikre at alle bakterier er borte.
  • Legionella-bakterier kan gi luftveissykdom. Man kan bli smittet ved å puste inn aerosoler som inneholder bakterier. Dette er bakgrunnen for at dusjer holdes stengt inntil videre Les mer om legionella her.

Vi informerer så snart nye prøver er positive.

Publisert: 07.09.2022 Oppdatert: 07.09.2022 kl.13:32