no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Talentsenteret åpent for søk

Lærer hjelper elever med skoleoppgaver.
Thorny Cesilie Bie Andersen og flere andre lærere ved THVS var med på oppstarten av Talentsenteret på skolen i 2023.

Publisert:

12.04.2024

Oppdatert:

12.04.2024 kl.12:06

Elever som nå går VG1 eller VG2, har mulighet til å være med på neste skoleårs spennende opplegg fra Talentsenteret i realfag!

Talentsenteret i realfag er for elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensial for å prestere på høyt nivå.

Neste skoleår gjennomføres det fire samlinger av to/tre dager på Thor Heyerdahl videregående skole for elever med høyt læringspotensial.

Søknadsfristen er fredag 26. april!

Les mer om Talentsenteret her

Stort læringspotensial betyr ulikt

Elever med stort læringspotensial kan være svært ulike. Noen av elevene har generelt sett høy IQ, andre har et særskilt talent i ett fag, mens andre igjen har talent utenom det vanlige innenfor flere akademiske fag.

Noen elever kan i tillegg til sine evner ha vansker som blant annet dysleksi og ADHD. Elever kan for eksempel ha stort læringspotensial, men lav motivasjon eller lav sosial funksjonsevne.

Elever med stort læringspotensial utgjør 10 - 15% av elevpopulasjonen. Det er ikke kun de flinkeste elevene i klassen som har toppkarakterer, men også de som har et stort potensial til å oppnå fantastiske resultater i ett eller flere fag, hvis de får riktig tilpasset opplæring og støtte.

Målgruppen for Talentsenteret er derfor både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Hva tilbyr Talentsenteret?

  • Fire samlinger, på Thor Heyerdahl vgs., i løpet av neste skoleår. Hver samling er på to eller tre dager.
  • Samlingene foregår i skoletiden, og regnes som tilpasset opplæring, så elevene får gyldig fravær fra ordinær undervisning.
  • Hver av samlingene tar for seg et unikt tema, og har alltid både teoretiske og praktiske innslag. Elevene som har deltatt i opplegget som kjøres i år har blant annet designet, laget og skutt opp sin egen rakett, lagd sin egen Bluetooth-høyttaler/forsterker, løst en krimgåte ved hjelp av avansert kjemisk analyse og matematiske beregninger av bloddråpeformer.
  • Les mer om tilbudet her: https://www.tekniskmuseum.no/oslovitensenter/talentsenteret

Slik søker du

  • Elever på VG1 og VG2 kan nå søke om å delta neste skoleår.
  • Søknadsfristen er fredag 26. april!
  • Søknaden er tredelt: En del fra eleven, en fra foresatte og en fra lærer.
    Elever må altså snakke med en av realfagslærerne sine om dette.
  • Mer om søknadsprosessen kan du lese på Oslo vitensenter: Søknad talentsenter