no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Konkurrerer i forskning

Caroline Wike, Lise Viker Svendsen og Rebekka Anvik har fått mange tips til sitt forskningsprosjekt. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

05.02.2020

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Selv om sosiologielevene er ferske som forskere, tar de sats og håper å få med sine bidrag i en nasjonal forskningskonkurranse.

− Det startet med at vi hørte at det i Polen blir vurdert å forby seksualundervisning for de under 16 år. Det gjelder både i skolen og ellers, så organisasjoner eller andre har heller ikke lov til å undervise i temaet. Vårt utgangspunkt er at vi tror dette har motsatt effekt på barna, sier Lise Viker Svendsen.

Hun forteller om forskningsprosjektet hun, Rebekka Anvik og Caroline Wike er i gang med. Sammen med andre Vg2-elever i sosiologi håper de å få sendt sitt bidrag til «Holbergprisen i skolen». Det er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregående innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.

− Jeg synes det er interessant å være med på dette, vi lærer mye om forskningsmetodikk innenfor samfunnsfag, sier Rebekka Anvik.

Imponerte professoren

Hvert år deltar 20 skoler og over rundt 700 elever fra hele landet i konkurransen. To klasser i sosiologi er plukket ut til å delta fra Thor Heyerdahl, etter at lærerne søkte om det.

Jakob Nordang, Astri Bache og Filip Hansen undersøker hvordan utenlandske navn påvirker muligheten til å få jobb. Her får de veiledning av professor Ketil Eide.

Elevene er delt inn i mange grupper, der alle gjennomfører en samfunnsvitenskapelig undersøkelse som en vurderingssituasjon der læreplanmål i faget dekkes ved at elevene går i dybden på et selvvalgt tema. Tre av forskningsprosjektene blir sendt inn fra skolen.

Arbeidet gjennomføres med hjelp fra etablerte forskere. Professor Ketil Eide fra Universitetet i Sørøst-Norge, er forskingskontakten i den ene klassen ved THVS. Han har tatt turen til skolen og kommer med råd og veiledning for å guide elevene i et terreng som for de fleste er ukjent.

− Det er mange spennende planer her, jeg er imponert over forskningsprosjektene som er satt i gang. Noen av temaene er utfordrende, så jeg gjør mitt beste for å vise vei i forskningens verden, sier Eide, mens han hjelper to elever som skal gjøre dypdykk i valg av partner på tvers av kulturer.

− Husk at det er viktig å tenke gjennom hvem du intervjuer, hvordan du gjør det, og måten du stiller spørsmålene på. Du ønsker at den du intervjuer skal fortelle deg mest mulig, rådgir Eide.

Bruke i videre studier

Gjennom arbeidet blir elevene gjort kjent med forskningsetikk, aktuelle temaer, spørsmål, vitenskapelige metoder, og ulike utfordringer når man skal jobbe sammen over tid. De får kjennskap til bruk av tidligere forskning, fagbegrep og lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst.

− Med dette håper vi at elevene får innsikt og kompetanse som de kan bruke videre i studier. Elevene har valgt tema og problemstillinger selv. Dette er også dybdelæring, sier lærerne Lisa Agathe Winther og Mette Enger Hansen.

− Vi er i forkant av de nye læreplanene og syns dette er kjempespennende.

Fint med noen tips på veien.

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury Holbergprisen i skolen. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisutdelingen finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.