no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

− Vi vil minske praksissjokket

Tre stunder og lærer sitter med brettspill rundt et bord.
Kritisk refleksjon rundt bruk av ulike undervisningsmetoder inngår i undervisningen til lærer Owe Richard Johansen. Her er han sammen med lektorstudentene Nicklas Sæby Hodneland, Tobias Fjellstad og William Aleksander Samnøy som tester ut brettspill hvor elever må bruke mobiltelefonene for å løse oppgavene. Spillet er utviklet av Røde Kors og handler om hvilke regler som gjelder i krig. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

28.02.2024

Oppdatert:

28.02.2024 kl.15:20

Lærerstudenter kommer tettere på skolehverdagen til sine fremtidige elever.

− Akkurat nå vandrer jeg rundt i vikingetidens Stavanger, det oppleves veldig virkelighetsnært og historisk nøyaktig. Jeg tror dette kan være et spill som kan egne seg som et supplement i historieundervisning for elever i videregående skole, sier Nicklas Sæby Hodneland. 

Mer relevant undervisning

Hodneland går tredje året på lektorutdanningen på USN, og denne torsdagen i februar er han og flere andre historiestudenter på besøk på HeyTek på THVS. Det er Owe Richard Johansen som har tatt dem med.

Johansen er både lærer på THVS og «kombinasjonslærer» ved USN i en 50 prosent stilling. Som kombinasjonslærer er oppgaven å blant annet legge til rette for at undervisningen ved universitetet skal bli mer praksisnært og relevant. 

20240215_130241(0).jpg

Nicklas Sæby Hodneland og Tobias Fjellstad mener det er viktig å ha et bevisst forhold til bruk av spill i undervisningen.

− Mange lærerstudenter opplever et «praksis-sjokk» når de er ferdig med utdanningen. Nettopp overgangen fra utdanning til arbeidshverdag ønsker jeg å være med på å gjøre smidig, så i min undervisning får studentene presentert relevante og konkrete arbeidsoppgaver som de vil møte når de begynner som lærere. Disse diskuterer vi og løser i lys av pedagogisk teori og fagdidaktikk, sier Johansen.

Ettersom Thor Heyerdahl vgs. er en universitetsskole [LINK], er skolen involvert i flere prosjekter som knytter lærerutdanningen ved USN og læreryrket tettere sammen. 

Kritisk syn på digital teknologi

Alle andreårs historielektorstudenter har fast praksis ved THVS hvert år, med mange THVS-lærerne som dyktige praksislærere. Samtidig går læringen begge veier.

− Det er mye læring i å veilede kommende lektorer også, sier Johansen. 

Denne dagen har han altså flyttet undervisningen av lektorstudentene til Thor Heyerdahl for et seminar om ulike typer digitalteknologi og bruk av spill i undervisningen. 

Studentene har fått prøve pedagogiske spill, både digitale og analoge brettspill, og de har testet ut VR- og AR-teknologi. 

20240215_130842.jpg

Michelle Hotran tester hvordan det vil være å bruke VR i historieundervisning.

− Jeg synes det er viktig at lærerstudenter i dag lærer hva som kan brukes og eventuelt hvordan slik teknologi skal brukes for å ha en plass i fremtidens klasserom, sier Johansen, som samtidig understreker at det er viktig å ha et kritisk syn på bruk av spill og digital teknologi: 

− Mange lærere i dag opplever nok et press om å bruke digital teknologi som de ikke har fått opplæring i. Det pedagogiske ansvaret ligger hos læreren og kan ikke overlates til teknologioptimister og de som ikke har sitt daglige arbeid i klasserommet. 

Tilfører fagene flere dimensjoner

Med VR-briller på, som Anne Franks i dekning for nazistene under andre verdenskrig, tester Michelle Hotran virtuell virkelighet for første gang.

− Jeg tror dette kan være med på å gjøre historiefagene mer livlige, siden det tilfører flere dimensjoner, sier tredjeårsstudenten. 

20240215_131335.jpg

Nicklas Sæby Hodneland og Tobias Fjellstad foran hver sin spill-PC tror dette kan være et fint tilskudd for elever som sliter med tradisjonell læring, samtidig som andre ikke vil ha like stor nytte av det. 

− Vi må være bevisste på at dette kanskje ikke egner seg for alle, og at det ikke kan erstatte ordinær undervisning. Mange skoler har ikke slike rom tilrettelagt for spill i undervisningen slik som her på Thor Heyerdahl, sier Fjellstad. 

Kombinasjonsstillingen

Opprettet av USN for fagpersoner fra praksisfeltet for å gjøre undervisning ved universitetet mer profesjonsrettet, praksisnært og relevant. Dette innebærer blant annet å:

  • Utvikle arbeidsrelevante studieplaner, emner og kurs
  • Medvirke i undervisningen på campus og rettlede bachelor- og masterstudenter
  • Medvirke i praksisretta og forberedende undervisning
  • Bidra til felles forsknings- og utviklingsarbeid