no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lokalt samarbeid førte til 80 000kr til to veldedige formål

Levering av sjekk
Fra venstre: Jan Christiansen fra Thor Heyerdahl vgs, Bente Johansen, Audun Sigtor Berg, Cecilie Verde, Munira Maria Makarow, Mariann Helgesen og Bente Eng fra organisasjonen Psyktbra, Espen Randsted fra Fritzøe Engros, Vidar Monsen og Per Skinmo fra Byggmakker, Tor Bjørvik og Gerd Helgeland fra Nordgardsetra 4Hseter og Paul Andre fra Bergene Holm.

Publisert:

19.09.2023

Oppdatert:

19.09.2023 kl.10:04

Høsten 2020 ble det innført nye læreplaner i Vg2 over hele landet. Da ønsket Thor Heyerdahl videregående at elevene som hadde valgt å gå på tømrerlinjen innenfor bygg- og anleggsteknikk, skulle få prøve ut å nå flest mulig av læreplanmålene ved å bygge åtte annekser

Skolen inngikk et samarbeid med Byggmakker Larvik, Fritzøe Engros AS og Bergene Holm AS for å realisere prosjektet. Det som begynte som et spennende læringsinitiativ, resulterte i en voldsom respons der alle anneksene ble solgt. Etter salget satt de igjen med en betydelig sum på 80 000 kroner, og i samråd mellom de involverte aktørene ble det besluttet at disse midlene skulle gå til et veldedig formål.

- Vi har hatt et godt samarbeid lokalt og internt med alle aktørene her. Vi driver en offentlig skole, og vårt mål er å utdanne folk, ikke å tjene penger. Vi har 1650 elever og over 300 ansatte. Det er mye verdier i det vi produserer, spesielt i form av humankapital: kompetente mennesker. Ideen om å bygge annekser kom fordi vi trodde det ville være en noe markedet var interessert i, samtidig som det ville gi elevene en flott mulighet til å nå sine læreplanmål. Dette prosjektet startet for to år siden, sider avdelingsleder ved Thor Heyerdahl videregående skole, Jan Christiansen.

Levering av sjekk

Valgte å dele summen på to organisasjoner

- Vi mottok mange gode søknader og etter en nøye vurdering, valgte vi å støtte to eksepsjonelle organisasjoner: Nordgardsetra 4Hseter representert av Tor Bjørvik og Psyktbra ledet av styreleder Bente Johansen. Begge mottok en gledefylt sum på 40 000 kroner hver, for å fortsette sitt verdifulle arbeid, sier daglig leder i Byggmakker Larvik, Per Skinmo.

Nordgardsetra 4Hseter

Nordgardsetra 4Hseter er en unik organisasjon i Vestfold, og den siste gjenværende i området hvor det fremdeles er drift. Seteren drives av et dedikert og frivillig styre.

- På Nordgardsetra får både barn og voksne muligheten til å oppleve det autentiske livet på seteren. Vi ansetter budeier for seterdrifta og vertskap til gjestebua hver sommer, og vi tilbyr gratis åpen seter for besøkende hver dag gjennom sommeren. I tillegg arrangerer vi seterkurs for ungdom og tilbyr overnatting for familier. Alt dette gjør vi fordi vi mener at seterkulturen utgjør en viktig del av vår kulturarv og historie som må bevares, formidles videre og deles med andre. Støtten vi nå får vil bli brukt til å restaurere et nesten 200 år gammelt seterhus, faktisk det eldste i Vestfold, som er i ferd med å forfalle. Samtidig har vi et ønske om å gi elever fra Thor Heyerdahl videregående skole muligheten til å delta i restaureringsarbeidet, sier gründer Tor Bjørvik.

Psyktbra

Psyktbra er en frivillig organisasjon, som jobber for å fremme bevissthet rundt psykisk helse blant ungdom. Tidligere har de markert verdensdagen for psykisk helse gjennom konferanser på Bølgen kulturhus i Larvik. Dette året har de valgt å tenke nytt ved å engasjere hele Larvik i en uke med varierte arrangementer i anledning merkedagen. I tillegg satser organisasjonen på et prosjekt som vil pågå hele året. Her har de involvert flere personer, deriblant Bente fra Mental Helse og Maria fra det lokale miljøet. De kom opp med ideen om å lage en teatersportforestilling.

- Vi har tidligere erfart at visuelle elementer er en effektiv måte å kommunisere med ungdommen på, når det gjelder psykisk helse. Vårt teatersportprosjekt vil resultere i produksjonen av tre kortfilmer: en film om angst, en film om følelsen av eksklusjon og en film om dissosiasjon. Dette prosjektet har som mål å bryte ned tabuer rundt psykisk helse. Vi ønsker at ungdommene skal synes og ta plass, spesielt med hensyn til innvandrere. Støtten vi har mottatt vil gå direkte til filmproduksjon, og vi er svært takknemlige for at lokale bedrifter støtter vårt arbeid og gir oss muligheten til å realisere dette viktige prosjektet, sier styreleder i PsyktBra, Bente Johansen.

Et givende samarbeid

- Byggmakker er sterkt engasjert i lokalsamfunnet. Vi følger nøye med på lokale aktiviteter og ønsker å bidra til det som er mulig, spesielt når det gjelder å støtte lokale initiativer med midler," sier Regionsjef for Byggmakker Vestfold, Vidar Monsen.

- Som leverandør er det viktig å fremme og støtte håndverksfaget. Vi ønsker å investere i våre fremtidige kunder ved å sikre at de får grundig opplæring i bruk av våre produkter. Å gi en hjelpende hånd inn i dette prosjektet føles som å åpne et fantastisk kinderegg. Initiativet berører både ungdommene på THVGS og mennesker som trenger støtte. Det er fint å være en del av, sier Espen Randsted fra Fritzøe Engros og Paul Andre fra Bergene Holm.