no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Enklere å ta fagbrev for voksne

Chrlotte og Lars Andre maler og smiler inn i kameraet.
Charlotte Rønningen Iversen og Lars André Holone går fleksibel fagopplæring innenfor maler- og overflateteknikk på Thor Heyerdahl vgs. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

08.05.2024

Oppdatert:

12.05.2024 kl.18:47

Fra høsten tilbyr THVS fleksible utdanninger for voksne, skreddersydd for de som vil ta fagbrev innen maler- og overflateteknikkfaget eller helsearbeiderfaget.

Fra august trer en ny opplæringslov i kraft, noe som gir voksne fra 19 år og oppover nye og økte rettigheter til videregående opplæring.

Mye av opplæringen vil skje i bedrift, og tilpasses den enkelte basert på kompetansen den enkelte har med seg fra før.

− Vår modulstrukturerte opplæring skreddersys den enkelte voksne, slik at man kan kombinere videregående opplæring med arbeid og andre forpliktelser, sier Lin Marie Holvik, rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Modulstrukturert opplæring ved Thor Heyerdahl vgs

− Denne tilnærmingen bidrar til både personlig vekst og styrker lokalsamfunnet og næringslivet med viktig og oppdatert kompetanse, legger hun til.  

Skreddersydd for voksne i videregående

THVS sitt nye tilbud er rettet mot voksne over 19 år, enten de er i arbeid eller står utenfor arbeidslivet. Det er ideelt for de som ikke har fullført videregående opplæring, mangler fagbrev, eller ønsker å rekvalifisere seg.

 

20240506_132131(0).jpg
Lærer Runar Thoresen gir kyndig veiledning i alle teknikker innenfor de ulike overflateteknikkene. 

Opplæringsmodellen ved THVS:

  • Den modulstrukturerte opplæringen gir de voksne en effektiv vei til fagbrevet. Det skal være mulig å balansere opplæring, arbeid og personlige forpliktelser.
  • De voksnes kompetanse kartlegges og opplæringen legges opp i moduler ut fra hva deltakeren allerede kan.
  • Fokus er på sluttkompetanse, som på THVS vil si fagbrev innen enten helsefagarbeider eller maler- og overflateteknikker.

− Våre voksne deltakere får individuelt tilpassede opplæringsplaner basert på en grundig kartlegging av både praktiske og teoretiske ferdigheter før de starter, forklarer Gro Einarsen, ansvarlig for voksenopplæringen ved THVS.

Opplæringen skjer i bedrifter

Opplæringen vil primært foregå ute i bedrifter og relevante virksomheter, hvor både skolens lærere og bedriftens opplæringsansvarlige vil samarbeide tett om veiledning og vurdering av deltakerne.

− Dette systemet krever et solid samarbeid mellom alle involverte parter, inkludert skolen, arbeidsplassene, kommunen, og selvfølgelig deltakerne selv, understreker Einarsen.

20240506_125800.jpg

Lars André Holone mesterer mange av teknikkene nå etter snart to år på maler- og overflatetknikk.

Hun oppfordrer både voksne som tenker at dette er noe for dem, og bedrifter som har ansatte uten fagbrev eller som vil ta imot praksiskandidater, om å ta kontakt.

− Dette er en gylden mulighet for bedrifter til å kvalifisere og heve kompetanse hos ansatte som ikke har fagbrev. Dessuten gis det opplæring i språk der det er et behov, sier Einarsen.

Det er løpende inntak på det modulstrukturerte opplæringen og oppstart tilpasses den enkelte. Les mer her:

Voksenopplæring ved Thor Heyerdahl vgs.