no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Voksenopplæring ved Thor Heyerdahl

Ved Thor Heyerdahl videregående skole har vi tilbud til voksne som ønsker å ta videregående opplæring.

Fra høsten 2024 har vi to modulstrukturerte fagtilbud til voksne: Helsefagarbeider og maler- og overflateteknikkfaget (les mer under).

Modulstrukturert opplæring er en måte å organisere opplæring fram mot et fagbrev på, som er bedre tilpasset den voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp. 
Les om det modulstrukturerte løpet her.

Helsearbeiderfaget Maler- og overflateteknikkfaget

Søknad om voksenopplæring og realkompetanse-vurdering

På Vigo.no finner du søknadsskjema og informasjon når du skal søke videregående opplæring som voksen.

Lånekassen

Tar du videregående opplæring uten ungdomsrett, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Les om dette på Lånekassen sine nettsider.