no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Voksenopplæring ved Thor Heyerdahl

Ved Thor Heyerdahl videregående skole har vi tilbud til voksne som ønsker å ta videregående opplæring.

 

Maler- og overflateteknikkfaget 

Fra høsten 2024 har vi to modulstrukturerte fagtilbud til voksne: Helsefagarbeider og maler- og overflateteknikkfaget.

Modulstrukturert opplæring er en måte å organisere opplæring fram mot et fagbrev på, som er bedre tilpasset den voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp. 
Les om det modulstrukturerte løpet her.

Maler- og overflateteknikkfaget

Helsearbeiderfaget 

Fra høsten 2024 har vi to modulstrukturerte fagtilbud til voksne: Helsefagarbeider og maler- og overflateteknikkfaget.

Modulstrukturert opplæring er en måte å organisere opplæring fram mot et fagbrev på, som er bedre tilpasset den voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp. 
Les om det modulstrukturerte løpet her.

Helsearbeiderfaget

Studiekompetansefag for voksne språkelige minoriteter 

Studiekompetansefag for voksne språklige minoriteter er i hovedsak voksne fra 19 år, som har fullført videregående skole i eget hjemland, men som mangler fag for å kvalifisere til å kunne begynne på høyskole eller universitet i Norge.

Fagene som tilbys er påbyggsfagene:

  • Norsk (10 timer pr. uke)
  • Engelsk (5 timer pr. uke)
  • Historie (5 timer pr. uke)
  • Samfunnskunnskap (3 timer pr. uke)

I tillegg tilbys språkstøtte (5 timer per uke), for de som måtte ha behov for det.

Søking skjer via Vigo Voksen. I kommentarfeltet må det presiseres at du ønsker å ta ved Thor Heyerdahl videregående skole.

 

Søknad om voksenopplæring og realkompetanse-vurdering

På Vigo.no finner du søknadsskjema og informasjon når du skal søke videregående opplæring som voksen.

Lånekassen

Tar du videregående opplæring uten ungdomsrett, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Les om dette på Lånekassen sine nettsider.