no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Statsministeren besøker THVS

– Vi er stolte av å ha vært med å skape en modell som gjør at elevene lykkes i videregående opplæring, sier avdelingsleder Ingeborg Kulseng ved Larvik Læringssenter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Av:

Stine Indahl

Publisert:

08.06.2018

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

12. juni kommer Erna Solberg til Larvik for å møte minoritetsspråklige elever i kombinasjonsklassen.

Siden 2007 har Thor Heyerdahl videregående skole (THVS) og Larvik Læringssenter jobbet for å gi minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge en best mulig inngang til videregående opplæring. Gjennom en utvidet grunnskoleopplæring gis elevene et godt faglig og språklig grunnlag til å ta ungdomsskolefag på nytt.

Det målrettede samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune har resultert i en frafallsprosent blant de minoritetsspråklige elevene som er så lav at den har skapt oppmerksomhet langt utover fylkesgrensen. Tirsdag kommer statsministeren til Larvik for å få vite mer om arbeidet som er lagt ned.

– Vi er stolte av å ha vært med å skape en modell som gjør at elevene lykkes i videregående opplæring. Derfor er det svært hyggelig at statsminister Erna Solberg ønsker å besøke oss, sier avdelingsleder Ingeborg Kulseng ved Larvik Læringssenter.

Lovendring

I 2016 sørget en lenge etterlengtet lovendring for at innføringstilbudet i kombinasjonsklassen ikke lenger skulle drives som en forsøksordning med dispensasjon fra opplæringsloven, men bli en modell til bruk over hele landet.

– For oss har det vært svært viktig at elevene får sitt grunnskoletilbud på THVS sammen med jevnaldrende medelever. Vi har hele tiden hatt fokus på elevenes beste, og sammen sørget for effektiv ressursbruk og en bevissthet rundt at vi er to skoler som har mye å lære av hverandre, sier Kulseng.

– Det pågår nå mye utviklingsarbeid på dette feltet, og en tilskuddsordning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gjør det mulig for fylkeskommuner og kommuner å samarbeide om denne målgruppen, legger avdelingslederen til.

Elevstemmer

Når statsministeren besøker Larvik tirsdag er det for å høre elevenes egne fortellinger om skolehverdagen i kombinasjonsklassen. I tillegg skal Solberg møte elever som nå er i gang med ordinære opplæringsløp på THVS etter å ha lagt grunnlaget gjennom sin tid i kombinasjonsklassen.

– Det er viktig for elevene å se på seg selv som en del av THVS. Her får de bli kjent med norsk kultur ved å gå på skole sammen med norske ungdommer. Kombinasjonsklassens elever er en ressurs som bidrar til å gjøre oss til en multikulturell skole, hvor respekt for mangfold og forskjellighet er mer enn honnørord, sier teamleder Kari Brekke Nilsen i kombinasjonsklassen.

Motiverte valg

Skoleåret 2018-2019 vil omtrent 20 prosent av elevene ved THVS være minoritetsspråklige. Av totalt 60 elever, som tar steget fra kombinasjonsklassen og over på Vg1 kommende høst, har 47 søkt seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. 

– Når elevene gis mulighet til å ta ungdomsskolefag på nytt, stiller de også langt friere når de skal velge utdanningsprogram på videregående skole. I stedet for å havne der det er ledig plass, søker elevene seg til utdanningsprogram som de er motivert for, forteller rådgiver Berit Nordbø ved THVS.

Dermed blir det både lite omvalg og de aller, aller fleste gjennomfører skolegangen.

– I løpet av inneværende skoleår har kun tre minoritetsspråklige avbrutt det videregående opplæringsløpet. Tallene viser oss hvor viktig samarbeidet om gode overganger for elevene våre er, avslutter Nordbø.

Les mer om kombinasjonsklassen

Bilde fra internasjonal dag på THVSBilde fra internasjonal dag på THVSBilde fra internasjonal dag på THVSBilde fra internasjonal dag på THVS