no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Økt kunnskap om migrasjon


Publisert:

25.06.2018

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Innholdsrikt år for EU-prosjektet Migration in Europe.

– Vi er nå halvveis i det toårige prosjektet der vi samarbeider med en skole fra Burgas i Bulgaria, en fra Poitiers i Frankrike og en fra Giarre på Sicilia, forteller lærer på studiespesialisering Siri Gjønnes.

Målet for oppstartsåret har vært å øke kunnskapen om migrasjon, både i nåtid og fortid, og også å skape gode holdninger ved å se på migrasjon fra ulike perspektiver.

– Vi har jobbet med temaet i fagene engelsk, samfunnsfag, geografi, norsk og historie på Vg3, også tverrfaglig i noen av klassene, sier Gjønnes.

Skoleåret startet med et oppstartmøte på Thor Heyerdahl vgs. for involverte lærere og rektorer. Elevene deltok med presentasjoner på engelsk av Norge, Larvik og THVS som et multikulturelt samfunn.

– Vi besøkte kombinasjonsklassene, hadde møter med rådgivere og morsmålslærere og besøkte også Verdensmesteren og overvar en Fargespill-øvelse.

Nye elever

Årets høydepunkt ble konferansen i Burgas, hvor syv elever og to lærere fra THVS deltok. Her møtte elever fra de andre deltakerskolene til et variert program med foredrag og besøk til historiske byer hvor ulike migrantgrupper har slått seg ned gjennom tidene. Elevene jobbet i grupper med ulike oppgaver knyttet til migrasjon, og resultatene ble presentert i plenum.

– Nå gleder vi oss til å jobbe videre med prosjektet vårt neste skoleår, og gi 14 nye elever sjansen til å delta på konferanser på Sicilia i høst og i Frankrike i vinter. Prosjektet avsluttes med en konferanse på THVS, siden det er vi som er koordinator for prosjektet, avslutter Siri Gjønnes.

Les mer om prosjektet på:

Migration in Europe

Facebook: MigrationErasmus