no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elever påvirker Larviks fremtid

Marie Kaspersen og Krenare Olomani vet nå mye om forslagene til togstasjoner i byen. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

04.03.2019

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Om det er Larviks «masterplan» som skal legges eller det skal bygges ny jernbane: THVS-elevene engasjerer seg.

Marie Kaspersen og Krenare Olomani forbereder seg til morgendagen. Da er det møte om fremtidig jernbanestasjon i Larvik, og Bane NOR kommer til skolen for å presentere forslagene som er ute på høring. Med seg har Bane NOR en VR-modell av hvordan stasjonen i Kongegata og Indre Havn vil kunne se ut. Foran blant annet elevrådet, noen utvalgte klasser og ordfører i Larvik skal de to på vegne av elevrådsstyret presentere hvilket alternativ de mer er best.

- Vi har jobbet mye med saken og er spente på å høre det Bane NOR skal presentere. Jeg håper de elevene som kommer har innspill eller kommentarer til det vi legger frem. Vi skal sende fra oss et høringssvar og kommer til å jobbe med dette frem til høringsfristen går ut 15. mars så vi er åpne for flere stemmer inn, sier Marie Kaspersen i 3STDR.

Neste generasjon

Elever er også engasjert når kommunenes «masterplan» med de store målene for Larvik skal fornyes.

I slutten av januar var fire unge stemmer på plass i Bølgen da kommuneplanutvalget diskuterte samfunnsdelen av kommuneplanen, som skal tuftes på FNS 17 bærekraftsmål.

– Vi er opptatt av å høre de unge stemmene, derfor var vi veldig glad for at vi fikk med oss elever fra Thor Heyerdahl videregående i et arbeidsmøte med politikerne, sa prosjektleder Hanne Øyen Herland til Østlands-Posten.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold».

– Når politikerne diskuterer klima, miljø og byutvikling, er det snakk om hvordan vi skal etterlate kommunen til de neste generasjonene. Da er det naturligvis viktig at vi får med de unge i diskusjonene, sa ordfører Rune Høiseth (Ap) til avisa. 

Gunhild Mørk Moen hadde kommet til møte i Bølgen sammen med medelevene Olav R. Eftedal, Maja Angeltveit og Benjamin Fevang, og de fire var samstemte i at initiativet var bra, og at unge i Larvik ønsker på delta i samfunnsdebatten.

Bra for elevdemokratiet

Kjølv Eidhammer ved THVS mener det er bra at elevene engasjerer seg i hvordan byen både skal se ut og fungere i fremtiden. Han er opptatt av at ungdommene mener noe om hvordan Larviksamfunnet skal utvikle seg.

- Det er fint for elevdemokratiet på THVS både internt og eksternt at vi nå kobles på Larvik kommunes planleggingsarbeid. Jeg tenker at dette også er fint for Larvik kommune. En klar og tydelig ungdomsstemme er viktig for å få et best mulig lokaldemokrati, sier Eidhammer.