no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Åpner Heyerdahl arbeids- og karrieresenter

Utenfor senteret, Monica og Kristin viser frem.
Monica Gjertsen Steinbakken (leder Elevtjenester og det nye senteret) og Kristin Bache (yrkesveileder) gleder seg til at elever, voksne, pedagogisk personale, næringsliv, NAV, Oppfølgingstjenesten, rådgivere og karriereveiledere og Larvik kommune kan ha et felles samlingspunkt. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

14.03.2024

Oppdatert:

14.03.2024 kl.12:37

Nå samles gode krefter for å styrke laget rundt både ungdom og voksne inne på skolen.

Med Heyerdahl arbeids- og karrieresenter er et av flere tiltak for å bekjempe utenforskap i Larvik. Målet er å skreddersy slik at flere ungdom og voksne fullfører videregående, tar fagbrev eller rekvalifiserer seg.

Mandag 18. mars kl. 11.45 er det offisiell åpning av senteret i skolens første etasje med musikk, kake og snorklipping.

Samarbeid på tvers

Heyerdahl arbeids- og karrieresenter skal være et knutepunkt der disse skal sitte sammen:

  • Yrkesveiledere
  • Rådgivere og karriereveiledere
  • NAV-representant
  • Oppfølgingstjenesten (OT)
  • Våre Unge/Larvik kommune gjennom bla praktisk opplæringsløp
  • Nye tilbud som kommer ila våren.

− Det er systemene som skal tilpasse seg elevenes og de voksne deltakernes ulikheter og ikke omvendt. Nå skal de samarbeide på radikalt nye måter, sier Monica Gjertsen Steinbakken, leder for Elevtjenester ved THVS og det nye senterert. 

Styrker karriereveiledningen

1 2023 skal ni av ti fullføre og bestå videregående opplæring (Fullføringsreformen). Det betyr blant annet at vi må øke antall elever som får fagbrev innenfor yrkesfagene.

Noe av det de ansatte ved senteret hjelper med er å styrke karriereveiledningen/karrierelæring.

−Vi skal jakte på fornyede samarbeidsformer og tiltak slik at vi sikrer drømmen til flere elever. Vi skal gjøre mennesker bedre i stand til å håndtere overganger, til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet, sier Gjertsen Steinbakken. 

Bredt spekter av tilbud

De ansatte ved Heyerdahl arbeids- og karrieresenter skal gi hjelp til deltidsjobb og praksis- og lærlingeplass, de svarer på spørsmål knyttet til livsopphold, og de skal hjelpe med hvordan sy sammen jobb og skole for voksne. For å nevne noen eksempel.

Senteret skal også være for skolens pedagoger slik at de på en enklere måte kan bistå sine elever. I tillegg skal det holdes åpent for næringslivet i byen, og arbeidsgivere inviteres inn og kan ta kontakt. Vi vil styrke samarbeidet med de viktige arbeidsplassene i Larvik ytterligere.