no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rørt over Peru-penger

Overrakte sjekken som vil gi mye hjelp til utsatte barn til Peru.

Publisert:

02.03.2020

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Innsamlingen til THVS-elever kommer mange barn i Peru til gode. Likevel trengs det mer.

Under Peru-aksjonen i november i fjor, ble det samlet inn totalt 933 181 kroner til barnehjemmet og skolen i Monsefú.

– De innsamlede pengene for barna i Peru betyr ekstremt mye. De får sjansen til en trygg og god oppvekst og en lys fremtid. Vi ser at de er veldig takknemlige, og det viser de hver dag. Vi er fortsatt avhengige av økonomisk støtte fra bedrifter i Larvik, og jeg håper de kan bidra fremover også, sier Emilie Thorstensen og Anna Eick Heide, ledere av Peru-komiteen ved Thor Heyerdahl vgs.

Takket for innsatsen

Det er takket være innsatsen til elever ved THVS, Melsom, Re, Holmestrand og Voss videregående skole at barna kan fortsette å bo på barnehjemmet og gå på skolen. Elever har vært ute på arbeidsplasser, i butikker, hager og med malerkost – arbeidet de selv skaffet var variert.

Mandag 10. februar kunne elevene overrekke den generøse gaven til foreldrene til Larviks-mannen Dag Petter Svendsen, som grunnla skolen og barnehjemmet for 27 år siden.

– Slike store beløp var det vel ingen som hadde sett for seg ved starten, sa en tydelig rørt Thore Svendsen da han mottok sjekken fra rektor ved Melsom videregående skolen.

Peru-komiteene ved både Thor Heyerdahl og Melsom vgs. var tilstede.

Svendsen takket for den innsatsen alle elevene på de fem videregående skoene hadde gjort for at driften kan fortsette på det 27. året.

Ville slå rekorden

Pengene går uavkortet til barnehjemmet og skolen, og de vil bli brukt til den daglige driften. Det vil si alt som skal til for å holde et hjem for 18 barn og skolegang til 160 barn fra førskole og ut sjetteklasse.

Koordinator for Operasjon Peru, Ingjerd Beate Larsen, er takknemlig for alle pengene som er kommet inn. Hun roser alle elever, ansatte og lokalt næringsliv som har bidratt i dette viktige arbeidet. Hun trekker spesielt fram Peru-komiteen på Thor Heyerdahl som har gjort en utrolig innsats og stått på. Uten dem hadde det ikke blitt noe av aksjonen.

Likevel legger ikke Larsen skjul på at beløpet er under det de hadde håpet på. Målet var å komme over de innsamlede midlene i 2018, som var på 1,2 millioner kroner.

– Det klarte vi dessverre ikke. På grunn av dårlig kronekurs og inflasjon, er resultatet for 2019 veldig knapt. Vi kan ikke ta inn flere barn eller klare å utbetale høyere lønninger til de ansatte, som vi så gjerne skulle ha gjort, forteller Larsen.

Fortsatt mulig å gi

Det krever mye ressurser å sørge for næringsrik mat, god helse, aktiviteter for barna – kort sagt det som skal til for et verdig liv.

Så selv om selve Peru-aksjonen er over for dette skoleåret, oppfordrer Larsen folk til å vippse et valgfritt beløp som en gave til barnehjemmet og skolen. Et annet alternativ er å avtale et fast månedsbeløp som går til det gode formålet.

Vippsnummeret er 63817.