no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

1 million til Prosjekt Peru

Leder for prosjekt Peru lever en sjekk på 1 million
Klara Sophie Sovotik (leder for Prosjekt Peru komiteen på Thor Heyerdahl videregående skole) og Jan Gusland (daglig leder av Prosjekt Peru) Foto: Christina Grøtterød

Av:

Christina Grøtterød

Publisert:

23.03.2023

Oppdatert:

27.04.2023 kl.11:30

Elevene på Thor Heyerdahl videregående skole har sammen med Melsom, Re, Holmestrand videregående skole stått på og jobbet for å samle inn penger til Prosjekt Peru.

For 32. året på rad var det en stolt elev som kunne overrekte en symbolsk sjekk på 1 million kroner til Prosjekt Peru, dette året var det Klara Sophie som fikk denne gleden. Det settes av en dags arbeid hvert år hvor inntekten går til Prosjekt Peru. Dette skjer oftest i oktober/november og i fjor var dagen 3. november for elevene på Thor Heyerdahl videregående skole. Da jobber elevene for 450 kroner som går uavkortet til drift av skolen og barnehjemmet i Peru.

Samlet for overrekelsen

Mandag 13. mars var representantene fra Hollmestrand videregående skole og Re videregåend skole samlet sammen med våre represetanter på Thor Heyerdahl videregåend skole, i tillegg til økonomiansvarlig Trond Manvik og daglig leder Jan Gusland fra prosjekt Peru.

De begynte de å fortelle om sine erfaringer fra dagen og hvordan de forberedte seg og hvordan de ga ut infromasjon til elevene. En fin måte å få inspirasjon på og kunne lære av hverandre. Etterfulgt av litt historie om Prosjekt Peru som ble startet i 1992 av Dag Petter Svendsen fra Larvik. 

Gode verdier

Jan Gusland sier avslutningsvis at alle elevene som bidrar burde være stolte av seg selv og de verdiene de har. Vi er veldig heldige som bor og jobber her i Norge, vi har tillit og det gjør veldig mye med samfunnet. Det er helt annerledes i andre land som Peru, der er det dessverre korrupsjon. 

Alle pengene vil gå med til klær, mat, lønn til de som jobber der og andre nødvendige ting til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet i Peru.

Jan og Trond kommer til å fortsette å jobbe for at det er frivillige der nede. Det vil si at de bor på barnehjemmet, hjeper til på førskolen og barnehjemmet. De fleste som har vært der nede frivillige har vært der i ca. 3 mnd. Det er fullt mulig å søke om å bli frivillig i Prosjekt Peru på hjemmesiden deres www.prosjektperu.no. Noe de anbefaler på det sterkeste.

Peru komiteen

Re videregående skole, Thor Heyerdahl videregående skole, Holmestrand videregående skole, Trond Manvik og Jan Gusland. Foto: Christina Grøtterød