no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

− Skal vi spille Minecraft på skolen?

Rektor overrasker elever på besøksrunde til alle Vg1-klassene.

− Vi skal være utforskende, modige og nyskapende i våre metoder, og åpne dører mot verden og fremtida, sier rektor Lin Marie Holvik.

Hun blir derfor glad for å høre om elever som er gode i spill som for eksempel Minecraft, hvorfor ikke bruke det i undervisningen?

Bærekraft som grunnmur

Holvik har startet sin Vg1-turné der hun skal besøke alle de nye elevene. Hun lover relevant og god utdanning, og at skolen skal legge til rette for en hverdag som både gir elevene spennende, ny kunnskap, et trygt læringsmiljø og gode venner.

Nå står rektor i klasserommet til bygg- og anleggsteknikk, og spør om hva de er opptatt av.

− Utplassering i bedrift

− Flere valgmuligheter i fagene

− Bedre stoler på skolen

20200928_123331.jpg

Holvik forteller at vi i år skal starte arbeidet med å legge FNs 17 bærekraftmål til grunn for opplæringen.

− Med nesten 1600 elever og over 300 ansatte kan vi gjøre en forskjell i vårt lokalmiljø dersom vi har kunnskap om det vi gjør. Utdanning kan endre samfunn, og våre elever er med på denne endringen. Vi har alle vi en forpliktelse til å bidra til en bedre verden, sier hun.

Utfordrer til å si fra

Holvik håper elevene vil bidra med alt de allerede kan. Hva betyr det å tenke bærekraft i byggfagene, i fysikk eller industridesign, hvordan jobber vi mer miljøvennlig på restaurant og matfag?

− Vi skal være nyskapende innenfor bruk av teknologi. I år skal vi begynne arbeidet med å etablere både skaperverksted og ta i bruk 3D- og VR-teknologi. Vi har et helt nyetablert læringssenter i biblioteket for de av dere som trenger litt ekstra bistand for å fullføre og bestå.

Noe av det Holvik håper å oppnå med besøkene i klasserommene er å skape engasjement, og oppfordre elevene til å si fra hva de ønsker.

20200928_131827.jpg

− Jeg vil at elevene melder seg når vi trenger deres stemmer og kunnskap, at de bruker sin ytringsfrihet og sier fra hvis de trenger mer hjelp enn vi klarer å gi for at de skal kunne fullføre skoleåret, sier hun.

− Eleven er den aller viktigste for oss, og for mange andre. Se deg rundt og ta ansvar for dine medelever. Husk at sammen kan vi få til det utroligste.

Publisert: 28.09.2020 Oppdatert: 11.12.2020 kl.10:27