no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Stemningsfullt for avgangselevene

Mange ble som seg hør og bør foreviget etter å ha mottatt vitnemålet. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

19.06.2019

Oppdatert:

15.12.2022 kl.16:03

- Jeg vil huske miljøet vårt best, sier Vegard på musikk og dans. Onsdag sa han takk for nå med vitnemålsutdeling i Bølgen.

Sammen med nesten 400 andre Vg3-elever har Vegard Øyjordsbakken Gustavsen nettopp fått beviset på tre fullførte år på Thor Heyerdahl vgs. Bak vitnemålet ligger solid innsats og mange gode minner.

− Ikke en dag har vært lik. Alt vi har gjort sammen har vært utrolig morsomt, sier Vegard. Han var en av fire som mottok stipend for å ha utmerket seg. Mer om det lenger ned.   

− Gjør samfunnet bedre

Kveldens avslutning i Bølgen var spekket av tilbakeblikk, fremtidsdrømmer, latter og imponerende musikk- og danseinnslag.

Det var en vemodig og stolt rektor som takket elevene for en fin tid på THVS.

− Bruk kunnskapen fra årene på THVS til å gjøre noe godt for andre. Bruk den til å gjøre samfunnet vårt enda bedre for enda flere mennesker, med små og store handlinger hver dag, var oppfordringen fra Kjølv Eidhammer.

Jeg håper og tror at den 13-årige skolereisen du har vært med på har gitt deg så mye i livets ryggsekk av ulik kompetanse og kunnskap, og at du nå er i stand til å håndtere de utfordringene du nå står foran, sa Eidhammer til lydhøre elever, foreldre og lærere.

− Aksepter at du fortsatt vil trenge tid til å finne veien, og at du vil komme til å møte noen fartsdumper underveis, sa rektor.

− Har tatt ansvar

Selv om mange nok er klare for en etterlengtet sommerferie, var det en fin markering av at 13 års skolegang nå er tilbakelagt.  Studierektor Trude Cecilie Hasle benyttet anledningen til å gi elevene honnør.

− Dere fremstår som engasjerte, samfunnsbevisste, seriøse og ambisiøse. Når dere i tillegg er veldig trivelige og imøtekommende, ja, da må det nødvendigvis bli bra, sa Hasle.

Hun trakk frem innsatsen til Vg3-elevene under innsamlingsaksjonen krafttak mot kreft som spesielt bra. Og at mange av elevene på egenhånd, med svært begrenset med midler satt opp en utrolig morsom russerevy.

−  Flere av dere har påtatt dere oppgaver som innebærer å sitte i elevrådet, russestyret og skolemiljøutvalg. Og på denne måten har deres stemmer blitt hørt og dere har tatt ansvar, sa Hasle.

Presidenten med dikt

Årets russepresident Sigurd Myhre Vittersø sa i sin tale til medelever at han håper alle har valgt riktig retning fremover. Et godt tegn på det er hvis panikken innhenter deg tidligere dersom du ikke har gjort det skal. Han håper derfor panikken kommer fort i for eksempel videre studier - da er motivasjonen god. 

Han takket lærere for god støtte og hjelp de tre årene, og reiv i med et egenkomponert dikt. Et par strofer lød slik:

Selv om det vi lærte ikke var praktisk
så kan det være greit å vite faktisk

For kunnskap er den letteste byrden å bære
og sånn håper jeg det alltid vil være
For nå er tretten års skole forbi
men vi går studieforberedende, så mer skal det bli

Årets Heyerdahlitt

Hvert år kåres årets Heyerdalitt ved THVS og i år fikk Krenare Olomani i 3IDB den gjeve tittelen. Heyerdahlitten er en elev som er nysgjerrig, modig og utadvendt, og det preger arbeidet og væremåten til eleven.

Krenare kan krysse av på alle punktene gjennom alle årene ved Thor Heyerdahl. Hun er engasjert, sier fra, tar ansvar og rekker opp hånda når ting skal skje i klassen. Hun har stått på for medelevene og elevenes beste gjennom engasjementet som tillitsvalgt.

− Det var overveldende og helt uventet. Jeg trodde Marie skulle få den jeg, sier Krenare med blomst, gavekort og diplom i hånda.

Hun snakker om Marie Kaspersen som hun sitter i elevrådsstyret med. Sammen tok de tok ansvar da høringssvar om jernbaneutbyggingen skulle sendes kommunen. En av flere saker Krenare har vært innvolvert i. 

 − Det var veldig moro, sier Krenare.

Les mer om begrunnelsen for årets Heyerdahlitt her:

Krenare har vært tillitsvalgt i klassen alle tre årene på THVS, og i Vg3 har hun være baseleder på idrett. I rollen har hun frontet elevene på en god måte, og snakket med lærere og kontaktlærere der det har vært behov for oppklaring og avklaring rundt klassen.

Krenare har alltid tatt lederroller når klassen skal drifte større arrangement på skolen som Opptur og Tine-stafetten. Hun var med og tok ansvar for å skrive et høringssvar på vegne av elevene ved THVS til Larvik kommune om den nye jernbanen i byen. Og hun stilte opp da Bane Nor og kommunen kom for å høre ungdommens stemme om saken.  

Stipender til fire elever

Tradisjonen tro delte DnB ut stipender til fire elever som har utmerket seg faglig, bidratt til å skape trivsel og et godt læringsmiljø eller har vist et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen. Blant mange gode kandidater var det til slutt Vegard Øyjordsbakken Gustavsen (3MDA), Helene Alsaker (3MDA), Helena Andersen Knive (3PBYB) og Vera Christine Dietrich Haug (3STEØ) som mottok stipendet på 5000 kroner.

Her er begrunnelsene: 

Vegard Øyjordsbakken Gustavsen (3MDA)

Vegard er faglig sterk, moden og reflektert og har en slags lun autoritet over seg. Eleven tar ansvar og stiller kritiske spørsmål med et glimt i øyet, og med en konstruktiv innstilling. Er et stødig forbilde, og er både effektiv og støttende.

Vegard spiller trompet i storband og deltar med trompetspill i flere av Larviks kirker. I tillegg til å ha trompet som hovedinstrument ved musikklinja, utvikles også trompetferdighetene ved kulturskolen. Han er i tillegg en svært habil gitarist. Under musikk- og danselinjas American idiot-forestilling i Bølgen i vår, var Vegard en av to hovedgitarister i bandet. Han spiller også gjerne piano om anledningen byr seg. Han var en populær medmusiker i flere ulike band under musikkelevene i 3. klasse sine eksamenskonserter.

Foruten å være opptatt med musikk, er han støttekontakt. Han jobber også på en stor gård med melkekyr på fritiden, og han er veldig glad i å kjøre traktor.

Helene Alsaker (3MDA)

Helene er faglig sterk. Hun har en sterk arbeidsmoral og uttrykker et tydelig ønske om å lære og forstå. På denne måten er Helene et forbilde i klassen, og bidrar til at den faglige lista i klassen legges høyt. Hun deler gjerne både arbeidsinnsats og kunnskap med sine medelever, noe som er med på å skape et godt læringsmiljø i klassen. Helene er også en dyktig vokalist og har lagt ned mange øvingstimer med sang i de årene hun har vært elev ved musikklinja. For dette ble hun belønnet med en velfortjent toppkarakter på IKS3-eksamen.

Da Helene klippet av seg sitt lange hår, donerte hun bort håret slik at det ble laget parykker til syke av det. Hun har i tillegg en god penn, og på grunn av det fikk hun nylig publisert sitt første leserinnlegg i Aftenposten.

 

Helena Andersen Knive (3PBYB)

Helena har en utrolig evne til å samarbeide med alle, og er ambisiøs på en uanstrengt måte. Hun bryr seg genuint om andre mennesker, og er inkluderende og raus i forhold til andre, både faglig og sosialt. Med sin væremåte har Helena gjort det enklere for medelever å gjennomføre og fullføre skoleåret. Hun er usedvanlig kreativ og estetisk, lite selvhøytidelig og byr på seg selv, som igjen gjør at det blir en god tone i klasserommet. Helena bidrar aktivt i klassen gjennom spørsmål, gode svar og refleksjoner, og skaper med dette et godt læringsmiljø.

Hun har en egen stil, og har ikke vært redd for å vise at man kan gå sin egen vei og trives med det. Hun er samfunnsbevisst og opptatt av miljøet. Utenfor skolen er Helena aktiv i dyrerettighetsorganisasjonen NOHA, og har vært med på å arrangere Alternativ jul i Larvik. Vi har stor tro på at hun vil fortsette å markere seg, og vil oppleve mye spennende grunnet sitt iherdige engasjement for mennesker og samfunn. Helene viser at hun er nysgjerrig, modig og utadvendt, som er i tråd med Thor Heyerdahl videregående skoles visjon.

Vera Christine Dietrich Haug (3STEØ)

 

Vera Christine er hardtarbeidende, med en spesiell ståpå-vilje, energi og tilstedeværelse. Hun har i løpet av de tre årene på Thor Heyerdahl videregående skole utmerket seg faglig. Helena er alltid forberedt til timene og har vist en iherdig arbeidsinnsats gjennom årene, noe som har ført til gode resultater.

I tillegg til å vise god kompetanse faglig, er hun også engasjert i andre verv. For det første som elevrådsrepresentant for klassen. Her har eleven selv tatt initiativ til diverse problemstillinger, informasjonsformidling i klassen, og styring av klassens time. På denne måten har eleven bidratt til å skape et godt og inkluderende klassemiljø. For det andre var hun en av lederne i russerevyen, der hun i tillegg til å få brukt sine lederegenskaper, også fikk vist sine kreative sider. Dette engasjementet viser også at hun er opptatt av positive og inkluderende tradisjoner i russetida, og dette viser viktigheten av relasjoner og engasjement også utenfor skolens regi. 

I tillegg har Vera Christine et åpent menneskesyn og en tillitvekkende og positiv framtoning.

Bilder

vitnemålsutdelingvitnemålsutdelingvitnemålsutdelingvitnemålsutdelingvitnemålsutdelingvitnemålsutdelingvitnemålsutdelingvitnemålsutdelingvitnemålsutdeling