no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fullt trykk på karriereveiledningen

Karriereboksen i 4. etasje er åpen hver tirsdag og torsdag. Rådgiver Webjørn Lie oppfordrer alle Vg3-elever med spørsmål om skolevalget til å ta kontakt.

Publisert:

04.04.2018

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Årshjul for karriereveiledning styrker elevenes valgkompetanse før søknadsfristen til høyere utdanning.

Søndag 15. april er Samordna opptaks frist for å søke høyere utdanning i Norge. Takket være elevtjenestens økte fokus på karriereveiledning, står elevene bedre rustet enn noen gang til å ta et godt gjennomtenkt valg.

– Frafallet i høyere utdanning er skremmende høyt. En av grunnene er at elevene ikke har nok kunnskap om hva det vil si å være student. Det var vi nødt til å gjøre noe med, forteller leder av elevtjenesten Bernhard Grøtan.

Tidligere tall fra elevundersøkelsen viste at heller ikke elevene var fornøyd med veiledningen de fikk i videregående skole.

– Vi skal ikke mer enn tre år tilbake i tid før det var stor misnøye blant elevene når det gjaldt karriereveiledning. Tallene i elevundersøkelsen var røde og vi måtte begynne å jobbe på en annen måte, sier Grøtan.

Fastsatte møtepunkt

Med samtaler, struktur, systematikk og kartleggingsverktøyet WIE (Work Interest Explorer), har røde tall blitt snudd til grønne i årets elevundersøkelse.

– Suksessfaktoren vår er først og fremst måten veiledningen er satt i system på. I fjor laget vi et årshjul med fem fastsatte møtepunkt i løpet av skoleåret. I tillegg har vi tilgjengelige og synlige rådgivere og betjent karriereboks på S449 to dager i uka, forteller rådgiver Webjørn Lie.

Bruk karriereboksen

Skoleåret 2017-2018 er det nærmere 350 avgangselever ved THVS. For dem som skal søke høyere utdanning neste skoleår, nærmer søknadsfristen 15. april seg med stormskritt.

– Vi holder karriereboksen åpen som vanlig hver tirsdag og torsdag. I tillegg er vi rådgivere alltid tilgjengelige på inne hos oss på elevtjenesten. Vi oppfordrer alle Vg3-elever med spørsmål til skolevalget om å ta kontakt, avslutter Webjørn Lie.

Se Samordna opptaks nettsider for mer informasjon