no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Informasjon om streik

17 lærere er fra mandag 26. september tatt ut i streik på skolen. Les hvordan det påvirker undervisningen ved THVS.

Streiken er avsluttet

Alle undervisningstimer går som normalt fra onsdag 28. september.

Det ble tirsdag kveld kjent at det blir tvunget lønnsnemd for å avslutte lærerstreiken. Dette skriver Regjeringen:

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd i arbeidskonfliktene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og KS. På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har partene sagt seg villige til å avslutte streiken slik at lærerne kan gå tilbake på jobb så snart som mulig.

– Partene har dessverre ikke funnet en løsning på konflikten. Streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge. Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse. Etter en samlet vurdering har jeg derfor foreslått tvungen lønnsnemnd, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Les mer på regjerningen.no

Streik fra mandag 26. september

De tre lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund er i streik, ved Thor Heyerdahl videregående skole er det per nå Norsk Lektorlag som er tatt ut i streik.

Dette gjelder 17 ansatte og det gir endringer i undervisningen, men mange timer vil fortsatt gå som normalt. Lærerne som er tatt ut i streik er i hovedsak knyttet til studieforberedende utdanningsprogram, men også andre utdanningsprogram vil bli berørt.

Oversikt over hvilke timer for hvilke klasser som ikke avholdes, ligger på Teams (team Skolen vår, kanal felles informasjon). I timeplanene i VIS ser du hvilke timer som faller bort på grunn av streiken.

  • Timer som blir rammet av streiken, vil ikke bli avholdt, og ikke bli erstattet av annen eller digital undervisning. Disse timene vil ikke gi fravær.

  • Du skal fortsatt møte til de timene som ikke er berørt av streiken. Hvis du ikke møter til disse timene så får du fravær.

  • I de timene som faller bort på grunn av streik og lærer ikke er til stede, oppfordres det til å gå sammen med medelever og jobbe med skolearbeidet. Fellesarealene og kantina kan brukes til selvstudium. Klasserom som er ledige kan brukes. Skolen holder åpent som normalt, og alle aktiviteter går som de pleier (som for eksempel Studieverksted på onsdager).

  • Det er ikke mulig å ha kontakt med de lærerne som er i streik. Gjelder dette kontaktlæreren din, eller det er ting du lurer på, så husk at vi har rådgivere på skolen som kan hjelpe deg, eller en lærer eller avdelingsleder som ikke streiker. På Elevtjenesten treffer du rådgivere og helsesykepleiere.

  • AHT (Arbeids- og hverdagslivstrening) er ikke berørt av streiken og undervisningen der går som normalt.

Vi oppdaterer informasjon vedrørende streik fortløpende.

Publisert: 20.09.2022 Oppdatert: 27.09.2022 kl.20:22