no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Heyerdahl-ekspedisjon de siste skoledagene

8.-16. juni byr på unikt prosjekt med tema bærekraftig utvikling for alle elever ved THVS. Klima- og miljøministeren kickstarter det hele!
Foto: Ellen Marie Skjefstad

− Vi skal være med å redde jorda, verken mer eller mindre. Såpass ambisiøse må vi være på vegne av både barn og unge, lokalsamfunnet og verden rundt oss. Så om du går på studieforberedende eller yrkesfag, Vg1, Vg2 eller Vg3, prosjektet vi skal ha de siste skoledagene kommer til å gi deg nyttig erfaring du kan ta med deg videre, sier rektor Lin Marie Holvik.

Elever i Heyerdahls fotspor

Perioden fra mandag 8. juni til tirsdag 16. juni har fått navnet «Heyerdahl-ekspedisjonen 2020». Alle THVS-elever skal gå i Thor Heyerdahls fotspor og være miljøaktivister, eventyrere, oppdagere og utforske nye veier og muligheter.

Elevene skal engasjere seg i en problembeskrivelse med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, lage et fremtidsbilde og et veikart med tiltak frem til 2030, 2035 eller 2040. Hvordan ser verden ut der fremme?

Hver dag blir det spennende webinarer på Teams for å få økt kompetanse om bærekraftig utvikling.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sparker det hele i gang, og resten av perioden blir spekket med spennende personer som skal fortelle alle om det de brenner for innenfor bærekraftig utvikling. Blant dem er flere THVS-elever. Se komplett oversikt over foredragsholdere nedenfor. 

Vi har også et ansvar

Slutten av skoleåret blir starten på noe nytt ved Thor Heyerdahl vgs.

−  I dag står vi overfor store globale utfordringer, et ansvar vi også må ta hos oss lokalt ved skolen. Jeg ønsker at elevene får mulighet til å utvikle både kritisk tenkning, dybdelæring, kreativitet, nytekning og entreprenørskap. Det er nettopp det vi skal jobbe med når vi de siste skoledagene, sier Holvik.

Dette er helt i tråd med fylkeskommunens fokus på verdiskaping gjennom grønn omstilling.

−  Vi ønsker at våre elever skal gå ut i arbeidslivet med relevant og kvalitativt god kunnskap om hvordan vi faktisk reduserer utslipp, ny og oppdatert bruk av teknologi og smart bruk av læring. Dette må vi jobbe sammen med Larviks-samfunnet i årene som kommer. Jeg er veldig glad for at statsråden også ser verdien i det vi gjør.

Spennende muligheter fremover

Vi skal bruke de 17 bærekrafts-målene til FN, der målene er å utrydde fattigdom, utrydde sult, god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi for alle, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stopp klimaendringene, liv under vann, liv på land, fred og rettferdighet, og samarbeid for å nå målene.

Mange av webinarene har fokus på klimaendringer, liv i vann og land samt forbruk og produksjon. Det betyr ikke at elevene kun kan velge problembeskrivelse fra disse områdene. Her er det mulig å bruke alle bærekraftsmålene.

Rektor sier at nå kan vi leke oss med de muligheter som finnes, og bygge videre på dem i Thor Heyerdahls ånd. Han var både eventyrer og vitenskapsmann, med et stort hjerte for miljøvern, menneskeverd og det å bygge bro mellom ulike kulturer.

− Vi kan bære hans arv videre gjennom å sette disse temaene øverst på vår prioriteringsliste. Fagfornyelsen gir oss mulighet til å jobbe sammen om store samfunnsutfordringer. De tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse, livsmestring og demokrati og medborgerskap kan binde oss sammen som skole gjennom felles fokus. Dette kan gi oss mange spennende muligheter de kommende årene, sier Holvik.

Ønsker bedriftssamarbeid

Hun oppfordrer de som ønsker å samarbeide med skolen om å ta kontakt. I dag har vi et godt samarbeid med lokale bedrifter i Larvik og Vestfold, og ønsker det videre for å skape gjensidig bærekraftig utvikling mellom våre utdanningsprogrammer og virksomhetene rundt oss.

−  I prosjektet oppfordres elevene til å kontakte bedrifter dersom de trenger informasjon til å lage sine fremtidsbilder og veikart, og vi håper de tar godt imot henvendelser, sier Holvik.


Ta over Instagram

Skolens Instagramprofil vil gjerne ha ny eier hver dag denne perioden. Vis frem det dere jobber med i prosjektet! Hver dag vil vi ha noen nye som tar over kontoen til Thor Heyerdahl på Instagram. 

Send melding på Instagram, skriv hvem er du/dere og hvilken klasse går du i. Det er kommunikasjonsrådgiver Ellen ved skolen som ser meldingene, og svarer.

 

Webinarer


TIDSPUNKT


WEBINAR OG INNLEDERE


TEMA

MANDAG 8. JUNI

 

 

Kl. 10.00-10.30

Rektor Lin Marie Holvik og Monica Gjertsen Steinbakken, personal- og organisasjonssjef

Om ekspedisjonen, oppgavene og elevenes betydning for bærekraftig utvikling 

Kl. 11:00-11.45

Judith Klein,samfunnsgeograf og lektor 

Hva er bærekraftig utvikling?

Kl. 13.30-14:00

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 

Heyerdahl-ekspedisjonen -perspektiver fra statsråden 

TIRSDAG 9. JUNI

 

 

Kl. 09.00-09.40

Marta Breen, forfatter og feminist 

 

Hva betyr likestilling for bærekraftig utvikling?  

Kl. 09.45-10.15

 

Marcus Sæthre og Sondre Sæthre, Vg3-elever, språk, samfunnsfag og økonomi

Er egentlig ungdom miljøvennlige eller handler det bare om status?  

Kl. 14.30

TED Talk med Per Espen Stoknes

How to transform apocalypse fatigue into action on global warming? 

ONSDAG 10. JUNI

 

 

Kl. 09.00-09.45

Anne Kristine Anvik-Leach, Jotun og Afroz Shah, advokat og miljøaktivist  

Bærekraftig forretningsmodell – Jotuns fokus på samfunn og miljø i India.  

Kl. 10.00

Karen Elene Thorsen, Fattig student   

Om mat og matsvinn – filmer fra VGTV

TORSDAG 11. JUNI

 Kl. 09.00-10.00Espen Karlsen, leder for JerniaVarehandelen og det grønne skifte 

FREDAG 12. JUNI

 

Kl. 09.00-10.00Ane Johansen ved Farris Bad og Lilly Skow Røed ved Grand hotell.
Samtale sammen med Monica Gjertsen Steinbakken, THVS.Hva gjør hotellene for å være bærekraftige? Ansvarlig forbruk og produksjon, rent vann og gode sanitærforhold, og anstendig arbeid.

MANDAG 15. JUNI

 

Kl. 09.00-10.00Kafédialog:
Vivil Hunding Strømme, NHO Olav Roligheten Eftedal (H), Nora Marie Hager (R)
og Oda Maria Irgens Hokstad (Sp) Tanker om fremtidens utdanning, arbeidsplasser, bærekraftig utvikling og miljø.

TIRSDAG 16. JUNI

 

 

Kl. 09.00

Julie Norderhaug Larsen og flere fra elevrådet ved Thor Heyerdahl vgs.

 

Erfaringer etter Heyerdahl-ekspedisjonen. Arbeidsform og tema.

Kl. 10.00-11.00

Utgått på dato

Avfall er en ressurs

 

Kl. 14.00-15.00

 

Bjørn Haugland, leder i Skift

 

Hvordan tenker næringslivets klimaledere?

Elevenes oppgaver  

I Heyerdahl-Ekspedisjonen skal elevene: 

-          Se på webinarene 

-          Velge eller lage en problembeskrivelse innenfor Bærekraftig utvikling  

-          Finne fakta for å svare på problemstillingen (gjerne også fra bedrifter, ideelle organisasjoner og andre eksterne aktører) 

-          Lage et fremtidsbilde som et svar på valgte problembeskrivelse  

-          Lage veikart for valgt problemstilling med tiltak frem til 2030, 2035 eller 2040. Valgfri presentasjonsform. Eksempler på presentasjonsform: figur med pil, film, podkast, tegneserie digital fortelling.  

Problembeskrivelse 
Elevene skal i grupper velge en problemstilling de skal jobbe med i Heyerdahl-Ekspedisjonen (gruppene er satt sammen av lærer eller avdelingsleder). Det lages en oversikt med mulige problembeskrivelser. Dersom elevene ikke finner noe som interesserer der, kan de selvsagt lage sin egen problembeskrivelse.  

Det er laget en skriveramme for problembeskrivelse. Frist for levering er kl. 15 tirsdag 9. juni. Sted for levering er opplasting på Teams, skolen vår, Heyerdahl-ekspedisjonen, din avdeling og mappen Problembeskrivelse.  

Fremtidsbilde  
Fremtidsbilde er en beskrivelse av hvordan en ønsket situasjon er for den problembeskrivelsen som er valgt. Tidshorisonten er 2030, 2035 eller 2040.  

Det er laget en skriveramme for fremtidsbilde. Frist for levering er kl. 15 torsdag 11. juni. Sted for levering er opplasting på Teams, Skolen vår, Heyerdahl-ekspedisjonen, din avdeling og mappen Fremtidsbilde.  

Veikart 
Veikart er en oversikt over de tiltak som elevene mener er nødvendig for å komme frem til det fremtidsbilde de har laget. Veikartet inneholder punkter med det som gjøres fra juni 2020 og frem til det året gruppen har valgt (2030, 2035 eller 2040). Utfordringen å beskrive konkret hva som har skjedd i disse årene. Elevene kan tenkte lokalt, nasjonalt eller globalt (Larvik, Norge, verden).   

Det vil bli laget en skriveramme for veikart. Frist for levering er kl. 15 mandag 15. juni. Sted for levering er opplasting på Teams, skolen vår, Heyerdahl-ekspedisjonen, din avdeling og mappen Veikart. Skriverammene ligger på Teams: Skolen vår, Heyerdahl-ekspedisjonen og filer. 

Ressurser 
Det vil bli lagt ut en rekke ressurser med mulighet for grupper, klasser og/eller avdelinger å bruke disse.

Fysisk oppmøte:  
Det gjøres avtaler avdelingsvis ut ifra hensyn til å sørge for at elevene blir engasjert og jobber med prosjektet samt smittevernhensyn.   

Elevenes pc-er 
Elevene bes beholde PC er frem til 17.juni, samt at ingen elever privatiserer sin skole-PC før etter 16. juni. Innlevering og privatisering er også mulig i uke 26.  

 

Publisert: 03.06.2020 Oppdatert: 11.12.2020 kl.10:27