no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tilbud til elever med stort læringspotensial i realfag

Elever ser en lærer demonstrere et forsøk i kjemi

Publisert:

21.09.2023

Oppdatert:

21.09.2023 kl.08:51

Larvik kommune tilbyr nå et talentprogram for elever fra 8. trinn til Vg2 skoleåret 23/24. Talentsenteret er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser.

Elever som presterer på høyt nivå/med stort læringspotensial har ofte en mer utfordrende skolehverdag enn det man kanskje skulle tro. Talentsenteret for realfag har dermed etablert talentsenter i samarbeid med grunnskolene i Larvik og oss og tar utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi.

En møteplass for elever

Tanken bak talentsenteret er at dette skal være en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser.

Opplæringsloven sier at opplæringen også skal tilpasse elever som trenger ekstra faglig utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Talentsenteres opplæring er forankret i gjeldene læreplaner og er gratis, herunder også transport og læremidler. Tilbudet betraktes som tilpasset læring etter opplæringsloven § 1-3. Dette er en del av opplæringen og det vil ikke føres fravær på skolen når eleven deltar.

Elever prøver et eksperiment i kjemi

Undervisningen

Undervisningen vil foregå i skoletiden på Thor Heyerdahl videregående skole. Det er fire samlinger i løpet av skoleåret, og hver samling er på 2-3 dager. Gruppene settes sammen etter alderstrinn. Dato for samlingene vil bli sendt ut sammen med informasjon om opptaket.

Elever som får plass på talentsenteret, vil være borte fra ordinær undervisning enkelte dager. For disse elevene må rektor i grunnskolene, i samarbeid med elever og foresatte, lage en avtale om omdisponering av inntil 25% av timetallet i dag for eleven.

Søknad om deltakelse

Søknad til talentsenteret i realfag skjer i samarbeid med skolen. Søknaden må inneholde søknad fra foresatt, elev og lærer. Uten godkjenning av deltakelse fra kan ikke eleven delta.

Søknaden skal inneholde et lærerskjema, et forelderskjema og et elevskjema. Alle skjemaene må sendes inn før søknadene blir behandlet.

Søknadsfristen er mandag 2. oktober.

Kontaktpersonen på Thor Heyerdahl er: Jørgen Kolderup, jorgen.kolderup@vfk.no / 413 05 830

Du melder deg på her: Talentsenteret i realfag

Du kan lese mer om talentsenteret i realfag her: Skaper realfag