no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

− Vi skal løfte blikket og si hei

De tre elevene står sammen i skolebygget.
Elias Hegg Vestli, Anna-Elise Hette og Selma Marie Balaban bretter opp ermene for sin periode som elevrådsledere. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

23.01.2024

Oppdatert:

23.01.2024 kl.19:01

Bedre skolemiljø der ingen er utenfor! Det er viktig for de nye lederne av elevrådet.

− Jeg vil være som en søster eller bror det er lett å ta opp ting med, og en venn for de som opplever å ikke ha noen, sier nyvalg leder av elevrådet, Selma Marie Balaban.

Et par uker har gått siden idrettseleven på Vg2 ble valgt, med Elias Hegg Vestli (bygg- og anleggsteknikk, Vg1) og Anna-Elise Hette (helse- og oppvekstfag, Vg2) som trygge nestledere av elevrådet ved Thor Heyerdahl vgs.

Skal være lett tilgjengelige

Trioen synes det er fint at de tre representerer ulike deler av skolen.  

− Vi tre dekker på en måte hele bygget, fra femte etasje, via andre til første, og får med oss bredden av det som rører seg. Det tror jeg er en styrke i den jobben vi skal gjøre på vegne av alle elevene – selvsagt sammen med resten av elevrådsstyret som representerer samtlige linjer på skolen, sier Selma. 

Sammen med de to nestlederne er hun klar på hva som blir viktig å jobbe med fremover. Det som peker seg ut er skolemiljø, at alle skal føle seg sett og trygge, forebygge utenforskap og øke bevissthet rundt hva bruk av rus kan føre til for den enkelte. 

Dessuten er deres mål å være gode forbilder, og lett tilgjengelige for medelever som har noe på hjertet eller trenger noen å prate med. 

− Når det kommer til de som ikke har noen å være sammen med eller snakke med, så har vi gode voksne her på skolen som prøver å fange dem opp. Se bare på miljøteamet vårt, og alle «grønningene» som er nært til stede på skolen, sier Anna-Elise.

− At de voksne er så tett på er et tiltak vi vil være med på å styrke og fortsette. Jeg håper vi kan være med på å gjøre folk oppmerksomme på de som allerede er her på skolen for å hjelpe, og hindre at noen føler seg på utsiden, sier Selma. 

Inkludering gjennom hele videregående

Elias nevner aktivitetene som skal foregå på skolen i uke 5 som et godt eksempel på hvordan man helt konkret kan jobbe med skolemiljøet. Uka – som har fått tittelen «Meg og de andre (om å inkludere)» – har som mål å øke bevisstheten om at det å smile og si hei er bra for oss. 

Se hele programmet for uka her (intern link, tilgjengelig for elever og ansatte i Teams). 

Bruke3-2.jpg

− Hva med at vi alle løfter blikket, smiler og sier hei til hverandre. Da tror jeg skolehverdagen kan bli bedre for flere. Vi er sterkere sammen enn vi er alene, sier Elias. 

Selma er enig, og sier temaukene er viktige for å sette søkelyset på det å spørre om hjelp for de som ikke har så mange rundt seg.

− Jeg tror det er viktig at alle har noen å være sammen med, en å lene seg på, sier Vg2-eleven.

Anna-Elise mener det er viktig å tenke på også når det kommer til russetiden. 

− Vi begynner veldig tidlig å lage grupper, mange allerede fra ungdomsskolen. Tenk følelsen av å ikke ha en gruppe å være en del av, og fortsetter: 

− Jeg håper vi fremover kan ha søkelys på å inkludere andre som ikke har noen. Det må være mulig å bli en del av et fellesskap – også når vi er godt ut i et skoleår.

Vil ta ruspraten

De tre er enige om at det må bli enda enklere å snakke om rus. 

− Jeg håper vi kan ha mer prat i klasserommene om hva rus gjør med oss. En åpen dialog med lærerne uten pekefinger der vi snakker om hva som kan skje og hvilke konsekvenser det kan få å takke ja til for eksempel hasj, sier Selma. 

Elias håper at undervisningsopplegget «Rus» i regi av Vestfold fylkeskommune kan bli tatt inn i undervisningen på skolen. 

− Her får vi informasjon om temaet fra de som selv har erfaringer med bruk av rus, noe som gir et godt innblikk, sier han. 

Les om undervisningsopplegget hos KORUS. 

Nå bretter Selma, Elias og Anna-Elise opp ermene for sin periode som elevrådsledere.  

− Jeg håper både de som er tillitsvalgte elever og de som ikke er det, kaster seg frempå og kommer til oss med ting. Vi er et bindeledd mellom alle elevene og rektor og de andre lederne. Sammen skal vi få til god involvering fra elevene, det tror jeg blir veldig bra, sier Selma.