no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kastet ut timeplan for å bli gode medborgere: – Alle skal bli hørt

Denne uka har de verken hatt timeplan, årsskiller eller linjeinndeling. Isteden har elevene på Thor Heyerdahl vgs. undersøkt hvordan de kan være gode medborgere – med alt fra Torstrand-tang til byens barn som ingredienser.
SPILLER: Fra venstre står Jacob Krogh (16), Benjamin Opsahl (17), Jannicke Javier Grundal (18), Silje Bøhme Lund (16), Daniel Solberg (16) synger og koser seg, mens Thea Helen Lied (16) spiller piano. Gruppa øver til fremvisning av prosjektet sitt Foto: Iril Ringheim

Skrevet av: Iril Ringheim og Minna Celinne Langer Hansen, elever på medier- og kommunikasjon for Østlands-Posten (publisert 30.10.22).

− De gutta her er gode medborgere, de lærer meg ting, sier Kristian Solberg (11), som går på Mesterfjellet skole, og er på besøk i verkstedet til elevene som til vanlig går teknologi- og industrifag.

− Jeg tenker at folk som er gode medborgere, er flinke lærere for de som er yngre enn seg selv. Hvis vi ikke er gode på å ta vare på andre, er jo ikke ting på stell i samfunnet, sier Arthur Gundersen (16).

Mandag morgen la de rundt 1.550 elevene og flere hundre av lærerne deres ut på en litt annerledes reise. Timeplanen ble løst opp, og skiller mellom årstrinn og linjer visket ut. Uka har fått navnet Heyerdahl-ekspedisjonen, og målet er å la elevene utforske en mer kreativ tilnærming til læring.

− Jeg har stor tro på at ungdommen denne uka utvikler både kunnskap, innsikt og kritisk tenkning som er forankret i menneskerettighetene, sier rektor Lin Marie Holvik, og legger til:

− Å jobbe sånn som dette, er en gylden mulighet til å være kreative og utforskende, og utfolde skaperglede der elevene får erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.
 
IMG_0333.jpg
GOD KJEMI: Arthur Gundersen (16) og Tristan Rene Walderhaug Larsen (16) på Teknologi - og industrifag forklarer Kristian Solberg (11) om strøm. – De her er gode medborgere, sier 11-åringen som stråler i selskap med de eldre elevene. Foto: Iril Ringheim

Hva er demokrati og medborgerskap?

Du får ikke en kreativ uke uten litt kaos. Mandag morgen sparket det i gang med slampoesi fra duoen Baksaas & Høyer. Deretter var det opp til elevene. Alle hadde på forhånd fått beskjed om å jobbe med temaer knyttet til demokrati og medborgerskap.

− Vi må lære nok til at vi får demokratisk kompetanse, sier rektor.

Spør du skolens samfunnskunnskapslærere, vil du få høre at demokratisk kompetanse handler om alt du trenger å kunne for å føle at du er en del av et fellesskap. Du må ha kunnskap om ytringsfrihet, vite litt om stemmesystem og hvordan politiske systemer er bygd opp, politikere og hvor viktig tillit til de er. Ikke minst hvordan du kan si hva du mener og hvorfor du skal lytte til andres argumenter.

− Demokrati handler om mer enn å stemme fritt. Du må ta del i samfunnet, sier lærer Anita Bystedt.

− Det handler også om å være bevisst på sine rettigheter og plikter som medborger, tillegger lærerkollega Mads Hansen.

Om den demokratiske kompetansen kommer fram i ekspedisjonens mange prosjekter, er i stor grad opp til elevene.

− Det er jo en medborgerplikt å delta med noe positivt, sier Bystedt.

IMG_0341.jpg
SENDING: Til venstre tar Emilie Magerøy (18) bilde av Viljus Likpetris (17), Minna Celinne L. Hansen (18), Mia Glenna Toeneiet (18), Teodor Grytting- Martinsen (17) og Teodor Løkka Thorstein (18), forbereder seg på sending, mens Ulrik Steenfeldt Vang (17) filmer. Foto: Iril Ringheim

Cookies av tang og tare

− Skal demokratiet fungere, må folk fungere. Derfor jobber vi med hvordan du kan bedre egen psykiske helse med måten du spiser på, sier Marit Øien som er lærer på restaurant- og matfag.

− Dessuten vet vi at demokratiene våre får en kjempeutfordring med mat i framtiden. Skal vi få nok å spise, må vi tenke alternativt.

Og det har både lærere og elever virkelig gjort. De siste ukene har de sanket tang på Torstrand. De har hatt kurs med mateksperter på tang, og satt sammen oppskrifter til kaker og pizza.

− Vi har sendt inn pizzaer med sjømat og tang til en konkurranse. En av dem fikk navnet Havbunnen, forteller Marit.

IMG_9144.jpg
TANG: Jentene fra første klasse viser fram tangen som de har brukt i matlaging. F.v. Hedda Istad Henriksen (16) og Jenny Elvine Rambo Andersen (16). Foto: Minna Celinne Langer Hansen

 

Konkurransen er en del av Forskningsdagene 2022, en Nasjonal festival med mange hundre arrangementer på rundt 160 ulike steder i Norge. Årets tema er hav.

− Det smaker ganske godt, ikke sant? spør Jonas Olsen (16), som gladelig deler ut tang til fritt konsum.

− Dessuten er det sunt. Masse omega-3 og D-vitamin.

− Det finnes forskning som viser klar sammenheng mellom hvordan folk har det og hva de spiser, legger lærer Øie til.

IMG_8856 copy.jpg
HAV: Elevene på restaurant- og matfag har laget mat med tang fra havet. F.v. Kaja Alida Skogly-Nakjem (15), Ronja Aune Mathiesen (16), Jonas Olsen (16), Aila Michelle Issa Chey (17) og Haakon August Kvivesen (16). Foto: Iril Ringheim

Kritiserer fast fashion

Det har i time etter time boblet i mange av kirkene og krokene på skolen. Fra verksteder og kjøkken i første etasje, oppover via danse- og musikksaler og til femte etasje hvor realfagslaboratoriene ligger.

− Vi lager en tredimensjonal utstilling om klesindustrien, sier Julia Berg (17) på realfag.

− En side viser hvordan vi sitter hjemme og skroller etter billige klær, den andre viser selve produksjonen i utviklingsland. Mellom de to rommene er det en dør som vi programmerer en mikrobit til å åpne, forklarer Selma Withbro Villum (17).

IMG_0424-2.jpg
PROGRAMMERING: Julia Berg (17), realfagslærer Sigurd Hagen Johansen, Selma Withbro Villum (17), Silje Sofie Svendsen (18) og Ingrid Lindstøl (17) ser hvordan de får programmet på maskinen til å reagere sammen med en mikrobit. Foto: Iril Ringheim

Begge sier de ønsker å få fram hvordan vi som verdensborgere har et ansvar.

− Det er jo ikke bra at vi som innbyggere i et godt demokrati støtter produksjonen i land hvor de ikke følger menneskerettighetene engang.

IMG_8785-2.jpg
Thor Heyerdahl tar nye steg for å bedre læringen. Denne uken har elever fra alle linjer tatt del i ekspedisjonen. Blant disse har danseelevene laget dans rundt temaet opprør. F.v. Evelina Holtan (18), Caitlin Isabella Wendel (16), Carmen Marie Solli Storholt (16), Miriam Anvik-Engesveen (16), Vanessa Jacobs (17), Ida Farmen Holstad (17), Maria Huus (18), Victoria Jørgensen (16) og Vilde Hatlo-Kvamme (17). Foto: Iril Ringheim

Læring i spill

Heyerdahl-ekspedisjonen er også vært synlig for mange utenfor skolen. Noen elever har reist ut til ulike bedrifter, andre har invitert folk inn. Som fjerde og sjuende klasse ved Mesterfjellet skole.

− Vi har ulike konkurransespill som utfordrer elevenes presisjon og kvikkhet. Denne læringsformen er både innovativ og svært elevmedvirkende, forteller Ingeborg Kvamme (17).

IMG_9833.jpg
SIMULATOR: – Barna er mest interessert i akkurat denne, forteller Ingeborg Kvamme (17) elev fra transport og logistikk, her viser hun frem en simulator. Foto: Iril Ringheim

Sammen med engasjerte elever som løper til fra alle kanter, og et stort utvalg av fjernstyrte maskiner, spill og konkurranser – får sjuendeklassingene prøve seg.

− Det er ikke selve maskinene som gir uttrykk for demokrati, det er det som blir skapt ved bruken av dem, forklarer Kvamme.

− Vi har tatt på oss jobben som medborgere, ved å lære og medvirke til fellesskapet. Besøkets formål er å forberede de neste generasjonene på hva de kan gjøre i samfunnet.

Sammen som medborgere

Nede i en av de andre verkstedsalene, på bygg- og anleggsfag, finner vi en gjeng med gutter og jenter som diskuterer rundt noen fargerike benker.

− Vi lærer om samhold og det å utføre oppgaver sammen – altså medborgerskap, sier Emilie Paulsen Klewe (16) fra første klasse helse- og oppvekst.

Denne uka lager de fargerike benker for å vise sin støtte til Pride, men også og for å symbolisere verdiene i et demokrati.

IMG_9121-2.jpg
DUKKER: Fra venstre: Celine Bjørnstad (17), Erle Withbro-Svendsen (18), Ine Hammer Kampesveen (17) og Mari Bakke Nilsen (17) fra barne- og ungdomsfag viser fram dukkene sine mens Serine Fagerbakke (5) (t.h.), Iben Egumfeldt-Jørgensen (5) og Olivia Kvelle Kittilsen (5) koser seg med vafler. Foto: Minna Celinne Langer Hansen

− Jeg liker dukkene, sier Iben Egumfeldt-Jørgensen (5). Hun og barnehagevenninnene fra Byskogen barnehage – Serine Fagerbakke (5) og Olivia Kvelle Kittilsen (5) sitter og snakker om teaterstykket mens de gomler på vafler som jentene på barne- og ungdomsfag har laget.

I forkant av besøket har elevene laget dukker, scener og skrevet om fortellinger for å passe inn i temaet demokrati og medborgerskap.

– Vi spiller ikke bare teater, vi skal formidle noe, sier Celine Bjørnstad (17) fra andre klasse barne- og ungdomsfag. Hun og de andre på gruppa har vist fram en variant av Hakkebakkskogen for barna, og det virker som det slo godt an hos de unge.

− De er flinke til å lage teater. De her blir nok flinke når de skal ut og jobbe i barnehage, konkluderer femåringene.

Publisert: 01.11.2022 Oppdatert: 01.11.2022 kl.10:39