no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rødt smittevernnivå ved THVS

Fra mandag 9. november går vi fra gult til rødt smittevernnivå ved Thor Heyerdahl vgs.

Rødt nivå betyr ikke stenging av skolen, men at vi setter inn tiltak som forsterker smittevernet.

Det er de kommunale smittevernmyndighetene i kommunen der skolen ligger som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte videregående skole skal ha. Dette vurderes fortløpende, og kan endres på kort varsel. 

De viktigste tiltakene:

 • Vi skal til enhver tid ha cirka 1/3 av elevene på skolen, de som ikke er på skolen skal ha digital undervisning hjemmefra.
  Hvem som skal møte på skolen når finner du her: Klasseoversikt_Undervisning på skolen og undervisning digitalt hjemmefra uke 46-49.pdf

  Med forbehold om endringer, ha tett kontakt med kontaktlærer/faglærer, slik at du alltid er oppdatert på hvor og når du skal møte.

 • Alle skal holder én meter avstand – i alle situasjoner – også i klasserommene.
 • Elevene deles inn i mindre grupper/kohorter for at vi skal kunne overholde avstandskravene.
 • Klasserommene rigges slik at det er mulig å holde en meter mellom elever/ansatte også her.
 • Treningssenteret stenger.
 • Kroppsøvingsfaget må gjennomføres med alternative opplegg.
 • Åpningstiden på bygget reduseres, det vil være åpent til kl. 18.00.
 • Ved rødt nivå er det vesentlig at elevene kan gjennomføre den praktiske del av opplæringen.
 • YFF kan gjennomføres dersom utplasseringsbedrift og skolen mener bransjestandard og smittevernregler kan overholdes.

 

Som elev må du huske å sjekke skapet ditt og ta med deg utstyr til hjemmeundervisning før du drar fra skolen: Bøker - PC - Lader

Tiltak som videreføres 

 • Elevene skal i større grad enn i dag oppholde seg i klasserommene sine i pausene, og de skal ikke forlate avdelingen sin dersom det ikke er strengt nødvendig. ​Det betyr at elevene må oppholde seg der de tilhører så langt det lar seg gjøre.
 • Grupperommene i atriet holdes stengt.
 • Lunsjen bør medbringes, og spises i det klasserommet eleven skal være i 3 økt.
 • Alle elever skal rydde etter seg når de har spist.
 • Leksehjelpen tirsdag utgår.
 • Elever kommer senere/går tidligere om skoledagen er kortere så langt det lar seg gjøre.
 • Heisen stenges for elever bortsett fra ved skolestart og -slutt. ​Særavtaler for elever med heiskort kan bli gjort i resepsjonen.
 • Flere ansatte som passer på at alle holder avstand i pausene, og bruker håndsprit ved inngangene.
 • Du bør unngå å ta skolebuss dersom det er mulig

 

Husk de gode vanene:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Vask hendende
 • Hold avstand
 • Begrense antall mennesker du møter

 

Se også: Temaside om smittevern ved THVS

Rektor ved THVS, Lin Marie Holvik, sier:

− Jeg er, som nok mange andre med meg, bekymret for det vi opplever av økende Covid19, nå også nært oss i Larvik. Vi har vært særdeles heldige hos oss, som har klart å holde smitten ute av skolen vår. De tiltakene som kommer nå, og som forsterker det vi allerede begynte med i uken som ligger bak oss, håper vi vil være det som skal til for å slå smitten ned slik at vi kan gå tilbake til gult nivå, med håp om en snarlig vaksine. Det er, som Erna sier, alvor nå, og vi må fortsette å ta vårt ansvar. Sammen klarer vi dette, sier Holvik.

Generelt om tiltak på rødt nivå

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole. 
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. 
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene. 
 • Rødt nivå innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.  
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge. 

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 11.12.2020 kl.10:27