no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Smittevern ved THVS

Vi er på gult smittevernnivå, med tiltak som skal være med på å hindre smitte.

Kommuneoverlegen i Larvik har besluttet at skolen skal være på gult smittevernnivå fra torsdag 10. juni. 

 

Smittetilfeller 

Oppdateringer om elever/ansatte som har testet positivt for Covid-19 finner du her:

Oppdateringer om smittetilfeller ved skolen finner du her.

Massetesting

Larvik kommune vil masseteste elever og ansatte ved Thor Heyerdahl vgs. De ønsker at testingen skal skje når vi alle fra 10. juni er tilbake på skolen med gult smittevernnivå. Målet med testingen er å ivareta den gunstige utviklingen som er i smittesituasjonen i Larvik nå, og sikre at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen.  

Les mer om massetestingen her. 

Gult smittevernnivå

Gult nivå betyr at alle elever og lærere møter på skolen og følger vanlig timeplan. Vi har en rekke tiltak som ivaretar smittevernet og skal være med på å redusere kontakt, det må vi alle følge.
Fortsatt gjelder avstandskravet om minimum én meter utenfor klasserommene. 

På gult nivå regnes hele skoleklasser som en kohort, og hele skoleklasser kan være samlet.

 • Ingen syke møter på skolen
 • Minst én meter avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Hyppig håndvask eller bruk av håndsprit
 • Bruk av munnbind er anbefalt i fellesarealer utenfor undervisningsrommene
 • Elever bør oppholde seg i undervisningsrommene/avdelingen også i pausene, slik at fellesarealer i minst mulig grad benyttes.
 • Kantinen holdes åpen, men ikke for å sitte der.
 • Lunsjen spises i det klasserommet du skal være i 3. økt.
 • Treningssenteret kan brukes av en gruppe (kohort) av gangen.
 • Garderober kan benyttes, med det bør holdes en meters avstand.
 • Alle arrangementer og møter gjennomføres digitalt.
 • Grupperommene kan brukes av maks fire personer, husk avstandsreglene her også.
 • Maks to personer i heisen.
 • Leksehjelp tirsdager utgår.
 • Alle vasker berøringsflater bord/stol etter seg i klasserom/møterom/grupperom.
 • Bruk av offentlig transport bør begrenses. Retningslinjene til Vestfold kollektivtrafikk (VKT) følges for skoleskyss.
 • Det er forsterket vask av garderober, toaletter, osv. på skolen.
 • Det gjennomføres ikke ekskursjoner og reiser.

Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern i videregående skole.

Bruk av munnbind på skolen 

I ny smittevernveileder for videregående skoler, står det at elever og ansatte anbefales å bruke munnbind i fellesområder, der det kan oppstå trengsel. Det vil si at det ikke er et påbud, men at bruk av munnbind anbefales utenfor klasserommene, i fellesarealer og på kontorer. 
Merk:

 • Munnbind anbefales ikke i undervisningssituasjonen.
 • Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • I undervisningssituasjoner hvor det er umulig å opprettholde tilstrekkelig avstand bør munnbind benyttes. 

Gratis munnbind
På skolen har vi engangsmunnbind som elever og ansatte kan få. Det er stasjoner med munnbind flere steder i alle etasjer, så du finner de i tilknytning til der du har undervisning.   
På stasjonene finner du plakater som forklarer hvordan du bruker munnbindet riktig, les gjennom. Viktige punkter:

 • Rengjør hendene før du tar på munnbind.
 • Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 • Bruk hvert munnbind bare én gang.
 • Bytt munnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.
 • Kast det brukte munnbindet i en søppelbøtte med én gang du tar det av.
 • Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

I smittevernveielderen står det at dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det:

 • foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 • være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 • være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.

I slike situasjoner må munnbind være gratis både for elever og ansatte. 

 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes.
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene, og anbefales ikke brukt.

Om munnbind i smittevernveileder for videregående skoler

Information about coronavirus in other languages

The authorities are asking everyone living or staying in Norway to read the advice provided about coronavirus at fhi.no and helsenorge.no. This advice is updated regularly. 

The Norwegian Institute for Public Health

 

Regler for karantene og isolasjon

Besøk denne siden for regler om smittekarantene, ventekarantene, reisekarantene og isloasjon:

Helsenorge.no om karantene

Besøkende skal registrere seg i resepsjonen

Alle besøkende til skolen må henvende seg i resepsjonen og registrere seg der, det gjelder også foreldre og foresatte. Det er for at vi skal ivareta en eventuell smittesporing på en god måte. 

Rutiner ved THVS

Ved Thor Heyerdahl vgs. følger vi nasjonale, kommunale og fylkeskommunale retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte, og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig. 

Alle ansatte ved skolen får oppdatert instrukser etter hvert som de kommer om gjeldene smittevernstiltak. Alle har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I tillegg er det viktig at alle som oppholder seg på skolens områder tilegner seg informasjon – og følger de regler vi til enhver tid har. 

Unntak fra fraværsreglene

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Les mer her.

Nyttige digitale ressurser

Du har tilgang til mange gode ressurser hjemmefra eller hvor som helst. Logg inn via Feide, og få tilgang til både fag og fornøyelse.
 

Filmer om smittevern

Se tre nyttige, korte snutter med viktig informasjon om hvordan du skal beskytte deg og andre mot koronaviruset i hverdagen. Filmer om smittevern.

 

Publisert: 13.08.2020 Oppdatert: 17.02.2023 kl.14:32