no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Statsministerbesøk

Statsminister og rektor
Foto: Christina Grøtterød

Av:

Christina Grøtterød

Publisert:

17.04.2023

Oppdatert:

27.04.2023 kl.11:21

Første dagen etter påskeferien var vi så heldige å få besøk av statsminsterern vår Jonas Gahr Støre. Han holdt en tale til avgangselevene våre og fikk en orientering om Larvikmodellen Våre unge.

Besøket startet med en varm velkomst fra hele skolen før turen gikk videre til kon-tiki, der satt årets avgangselever klare for å vise et musikalsk innspill og stille Støre noen spørsmål samt høre på statsministerens tale. Støre virket imponert over det musikalse innspillet fra elevene på musikk og dans, da han startet med å apladere dem før han startet på sin tale.

Musikk og dans fremfører et musikalsk nummer

Foto: Christina Grøtterød

Inspirerende tale fra statsministeren

Det viktigste er å lytte til seg selv, hva har jeg lyst til, hva er det som motiverer meg, sa Jonas Gahr Støre til en fullsatt kon-tiki. Hans beste erfaring er å lytte til magefølelsen og det som føles riktig, ved å gjøre det kommer en langt. Han var også innom temaer som krig, klima og miljø, men hovedtemaet var det store valget avgangselevene står overfor nå. Noe som virket interessant for elevene.

Statsminister snakker til elevene

Foto: Christina Grøtterød

Grensesprengende fellesskap er skolens visjon og et fint motto. Vi må ta ansvar hver og en av oss, men vi er også en del av et fellesskap sa Jonas Gahr Støre. Han lot seg inspirere av skolens visjon og syntes det passet godt sammen med Larvikmodellen, som han kom for å høre mer om.

Larvikmodellen Våre unge er et samarbeid mellom NAV, Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik kommune, NHO og USN. Denne modellen består av seks prosjekter praktisk opplæringsløp, karrierenettverk, Larvik lærlingskontor, kommunen som inkluderingsarena, helsefagpilot og lærlingprogrammet.

Jonas Gahr Støre fikk besøke elever, lærlinger og bedriftsrepresentanter på ulike verksteder gjennom prosjektene praktisk opplæringsløp, helsefagpilot og lærlingprogrammet.

Helsefagpilot

Turen gikk først til 2. etasje og helsefagpiloten. Der møtte han to elever som var med på dette prosjektet og den ansatte som fulgte dem opp der de var utplassert. Dette prosjektet går ut på at elevene skal kvalifisere seg til jobb som helsefagarbeider innen fire år. Noen kommer rett fra ungdomsskolen, mens andre minoritetsspråklig fra kombinasjonsklassen.

Helsefaglærerne på skolen samarbeider tett med veilderer på de ulike praksisstedene. De legger planer uke for uke for å forberede elevene på hva som venter. På den måten får elevene opplæring i alt de skal, men det deles mellom skolen og kommunen. De har praksis tre dager i uka, og to dager på skolen. Mandag bruker elevene i klassen sammen med sine lærere for å forberede uka, mens fredag oppsummerer og prater om det de har jobbet med.

Noe som også gjør denne pilotklassen spesiell er at elevene blir definert som lærlinger mye tidligere enn i et ordinært løp. Allerede etter kort tid blir en av dagene definert som "verdiskapningsdag", en dag der de jobber som lærling og tjener lærlinglønn. Deretter øker lærlingedagene med èn dag hvert år, før elevene år fire er lærlinger på fulltid.

Statsministeren får høre om helsefagpiloten

Foto: Christina Grøtterød

Praktisk opplæringsløp

Når statsministeren var ferdig i 2. etasje gikk turen ned til 1. etasje og verkstedet, for der sto elevene og prosjektleder Johnny Gangsøy klare til å ta i mot Jonas Gahr Støre og fortelle om praktisk opplæringsløp.

Dette prosjektet er et skreddersydd løp for elever som er i risiko for frafall. Dette jobber Johnny i tett samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole. Utdanningen skal være praktisk og individuelt tlpasset. Elevene skal kunne søke fra 9. klasse og avsluttes med fagbrev etter fire år i videregående opplæring (2 pluss 4 år).

Høsten 2024 er målet at alle 9. klassinger skal få mulighet til å søke seg inn på et praktisk løp på ungdomsskolen.

Støre fikk prate med flere av disse elevene og virket imponert over hva de hadde fått til ved mer praktisk læring.

Statsministeren får høre om praktisk opplæringsløp

Foto: Christina Grøtterød

Lærlingprogrammet

Sist på agendaen var en tur innom bygghallen, der sto flere lærlinger og de involverte i lærlingprogrammet klare for å fortelle mer om dette. 

Lærlingprogrammet er et pilotprosjekt og samarbeid mellom Våre Unge, Larvik kommune, Thor Heyerdahl videregående skole, NHO, NAV, Ifokus og oppfølgingstjenesten. Utdanningsprogrammet funker for de aller fleste, men kanskje ikke så godt for de som sliter på skolen. De som stryker i fag, mangler motivasjon, de som har mye fravær, de som har dårlig språk, dårlig sosial arv eller de som har valgt feil.

For å unngå at denne gruppen ungdommer dropper ut, blir kasteball i systemet og havner i utenforskap har rektor Lin Marie Holvik fått dette prosjektet inn på skolen, slik at oppfølgingen blir tett med ungdommen.

De kobles raskt på og bygger en trygg relasjon, noe som er viktig for å få til endringsarbeid.

Det er fokus på ressurser og muligheter, hvor det sikres rett valg og skreddersydd lærlingeplass av jobbkonsulenter med stort engasjement og bred markedskompetanse. Gjennom utstrakt teamarbeid benyttes ressursene rundt den enkelte elev på best mulig måte.

Lærlingprogrammet er unikt, og tilbyr elever læreplass og oppfølging frem til gjennomført fagbrev. 

Statsministeren ser en elev sette inn et vindu

Foto: Christina Grøtterød