no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skal jobbe for samhold

Dette er elevrådsstyret: Bak fra venstre: Ylva Aasestad (3STFR), Julie Larsen (3STBØ), Aleksandra Nygård (3MKA), Ingrid Lauritzen (2ELA). I midten fra venstre: Oliver Winther Johnsen (2TRA), Eline Christin Hansen-Kruse (2RLA), Mohammed Amin Abdullahi Hagi Mohamoud (3PBYB), Alan Dedic (1HOD). Foran fra vestre: Tristan Aaron Blix-Arna (2KSA), Renad Abualfaish (1KKA), Louise Smith (2KJA). Ikke til stede: Andrine Dahl Øverlien (3MDA). Idrett velger snart sin representant. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

18.09.2019

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Det nyvalgte elevrådet og elevrådsstyret skal gjøre en innsats for elevmiljøet på skolen.

− Jeg går inn i mitt siste år på Thor Heyerdahl nå og har sett hva jeg mener er viktig å gjøre noe med. Inkluderingen og at ingen skal føle seg utenfor på denne store skolen, er noe vi bør jobbe mer med, sier Julie Larsen i 3STBØ.

Hun er valgt til hovedtillitsvalgt på sin avdeling SSØ. Og med det er hun også en del av elevrådsstyret.

Oppskrift på karakterhopp

Tirsdag denne uka var alle tillitsvalgte – som til sammen utgjør elevrådet – samlet til en dag med påfyll. På skoleringsdagen var også varaene med – det er de som stepper inn dersom hovedtillitsvalgt ikke kan stille på møter. Rektor Kjølv Eidhammer snakket om hva det vil si å være en del av elevrådet, og hvilke forventninger som stilles både fra ledelsen ved skolen.

Tillitselevene og varaene reflekterte selv over hvilke saker de synes er viktig for elevene:

− Det er viktig at elevene blir hørt.

− Klassemiljøet er viktig.

− Det psykososiale miljøet må være bra.

− Vi bør gjøre noe med uteområdet slik at det ikke blir så mange grupperinger på de ulike avdelingene.

− Vi bør få på plass felles aktiviteter på tvers.

Julie Larsen (3STBØ) er klar!

Elev- og lærlingeombudet i Vestfold fylkeskommune, Geir Eidsvåg, snakket også om hvor avgjørende et godt klassemiljø er.

− Har du et miljø der man kan komme på skolen, legge bort eventuelle problemer og føle deg som en likeverdig medelev – ja, da har du oppskriften på hvordan man får opp karakterene, sa Eidsvåg til de Ca. 115 tillitselevene i Kon-Tiki.

Innsats for alle

Etter lunsj ble de tillitsvalgte delt inn etter hvilken avdeling de tilhører. Avdelingslederne ledet møtet der det skulle velges en basetillitsvalgt og vara til denne.

På Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) var flere interessert i å være hovedtillitsvalgt på avdelingen. Fullkomment miljø for alle elevene, bedre kildesortering på skolen, viktigheten av at alle blir hørt, inkludering og samhold ble nevnt da kandidatene skulle holde en kort appell for hvorfor nettopp de skulle bli valgt.

Alle klassers tillitsvalgte og varaer fikk omvisning på skolen.

Hos gjengen på SSØ fikk Julie Larsen flest stemmer, etterfulgt av Mina Celine Sylte i 1STA, som blir vara.

− Nå når jeg går i tredje klasse klarer jeg å se mer enn bare meg selv, og er klar for å gjøre en innsats for fellesskapet, sier Julie.

Styret og utvalg

Elevrådsstyret har fått en god sammensetning, med elever på alle trinn.  Mandag 23. september møtes styret til sitt første møte, og da skal et blant annet velges leder og nestleder.

Elevene i styret får en peptalk av rektor Kjølv Eidhammer etter nyvalget.

Diverse utvalg er også på trappene, så dersom du ønsker å sitte i Peru-komiteen eller jobbe med det sosiale miljøet på skolen så meld interesse allerede nå. Det ligger en liste du kan skrive navnet ditt på i resepsjonen dersom du vil være med å planlegge og gjennomføre Peru-dagen. Dersom du vil jobbe med trivselstiltak på skolen, så send miljøterapeut Tonje Nordli på Elevtjenesten en melding på Its eller stikk innom henne.

− Vi trenger mange som vil bidra til noe positivt for alle elevene på Thor Heyerdahl, sier Tonje.  

 

Avdelingslederne på Realfag og SSØ styrte basetillitsvalgt-møte.