no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

– Nå ble jeg skikkelig rørt!

De fire stipendvinnerne Henry,  Qurban, Madelen og Marte sammen med banksjef Signe M. Stenersen i Sparebank 1 BV. Foto: Stine Indahl

Publisert:

22.06.2018

Oppdatert:

16.12.2022 kl.11:11

Yrkesfagelevene ble hedret med både stipend og utmerkelsen Åretes Heyerdahlitt under torsdagens yrkesfagavslutning.

– Jeg er sjokkert. Og skikkelig rørt. Dette visste jeg ingenting om, utbryter Marte Aurora Celius.

Eleven på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag har nettopp blitt ropt opp som en av fire stipendvinnere. Sammen med medelevene Madelen Wülken, Qurban Ali Resai og Henry Semb Kvalsund har nettopp Marte utmerket seg faglig, bidratt til å skape trivsel og et godt læringsmiljø eller har vist et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen

– Jeg har droppet ut fra skolen tidligere og hadde aldri hatt en femmer på karakterkortet. Så kommer jeg hit til THVS, får en fantastisk lærer og havner i en klasse der vi står sammen og hjelper hverandre, forteller Marte.

Til høsten har hun fått læreplass i Eventyrskogen barnehage, og har planer om å ta kurs for barn med spesielle behov.  

– Det viktigste for å lykkes på skolen er å skjønne at en selv gjør en innsats, og at det er noen som ser deg og hva du trenger.

Mange muligheter

Årets yrkesfagavslutning startet med en skikkelig håndverkerfrokost i kantina stelt i stand at THVS’ eget kantinepersonale. Musikkelevene Jonathan Smith Grønnerød, Maria Gråberg Røsholt og Sivert Isaksen Vågen sørget for å gi avslutningen en perfekt ramme med blant annet sin tolkning av Bruno Mars’ «Locked out of heaven».

– Dere går en spennende tid i møte, hvor mulighetene er flere og fremtiden og veien blir til mens du går, sa studierektor Gro Einarsen i sin tale til Vg2-elevene.

Hun minnet elevene på at livet handler om både oppturer og nedturer. For å fikse livet må både medgang og motgang mestres.

– Til syvende og sist er det deg selv det kommer an på. Du må ta ansvar for å forme ditt eget liv. Jeg håper tiden på THVS har gitt dere et godt grunnlag for å møte fremtiden og de mulighetene den gir, sa studierektor Gro Einarsen i sin tale til Vg2-elevene.

Varm og empatisk

I tillegg til de fire stipendvinnerne, var det også en annen elev som fikk en ekstra påskjønnelse. Årets Heyerdahlitt Kathrine Lindhjem beskrives som empatisk og varm, og som med sin væremåte er med på å skape et godt og trygt læringsmiljø.

Årets Heyerdahlitt ble klappet fram av sine medelever og fikk overrakt diplom, blomster og gavekort som et bevis på at hun er både nysgjerrig, modig og utadvendt. Kathrine og resten av Vg2-elevene fikk følgende ord med seg inn på avdelingene for å få utdelt kompetansebevis.

– Jeg heier på dere alle sammen, og håper dere setter dere mål som utfordrer dere, og som dere når ved hardt og meningsfylt arbeid. Masse lykke til på veien videre!

Yrkesfagelever ble hedret med både stipend og utmerkelse Yrkesfagelevene ble hedret med både stipend og utmerkelseYrkesfagelevene ble hedret med både stipend og utmerkelse

Utdrag fra nominasjonen til årets Heyerdahlitt

Katrine Lindhjem er ei jente som sprer mye energi og glede rundt seg. Hun er ei sprudlende jente med mye humor, latter og et stort smil. Hun har et stort hjerte som viser engasjement for både medelever og lærere. Hun er tydelig og varm i sin væremåte og sier ifra hvis det er noe hun mener er viktig for henne eller klassen. I tillegg er hun rettferdig og har en selvhevdelse som er veldig positiv og gir de rundt seg følelsen av å bli inkludert og at hun bryr seg om de hun omgås. Hun gir både ros til medelever og lærere, og tar gjerne i et tak hvis det kan oppstå uenigheter eller misforståelser.

Utdrag fra nominasjonene til stipend

Madelen Wülfken Rode er en positiv elev som alltid har et smil på lur, noe som smitter over på resten av klassen. Hun er aktiv i timene og engasjerer seg om fag og opplæring, og er muntlig aktiv. På de to siste praksisplassene har hun gjort en så bra jobb at hun har fått tilbud om lærekontrakt. Men etter 14 dagers praksis i Forsvaret i januar, falt avgjørelsen på en læreplass i Forsvaret som kontorlærling.

Marte Aurora Celius begynte på THVS i høst og kjente ingen. Likevel ble hun raskt klassens «mor», med sin omsorgsfulle væremåte og ikke minst med å ta ansvar. Hun har brydd seg om sine medelever, og har alltid bidratt dersom noen har trengt hjelp. Marte er ei målbevisst jente som ikke lar utfordringer i livet ødelegge for hennes drømmer og mål, og er et forbilde for mange.

Qurban Ali Rezai har utmerket seg både faglig i klassen og i utplasseringsbedrift. Han er blid, ivrig og positiv i undervisningen, og et forbilde for resten av klassen. Selv med de utfordringer det er å være enslig mindreårig flyktning, uten godkjent grunnskoleutdanning eller erfaring med det norske språket, viser Qurban stor forståelse for faget, vilje til utvikling og videre læring og har et sterkt ønske om å integrere seg i det norske samfunnet.

Henry Semb Kvalsund har høyeste karaktersnitt blant elevene på avdelingen med 5 seksere av 8 mulige, resten femmere og null udokumentert fravær. Han har utmerket seg spesielt i klassen og bidratt til den generelle delen av læreplanen på en inspirerende og støttende måte for sine medelever. Henry tar initiativ, er støttende og behjelpelig i læresituasjoner samt bidratt til godt læringsmiljø og samhold.