no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

– Takk for engasjement og pågangsmot!


Av:

Stine Indahl

Publisert:

20.06.2018

Oppdatert:

15.12.2022 kl.15:18

Avgangselevene fikk ros for deres bidrag til et trygt og godt skolemiljø.

– Jeg er mektig imponert over hvordan dere har tatt ansvar for hverandre og for læringsmiljøet. Dere har tatt ansvar, engasjert dere i saker dere mener har vært viktige og har med dette fremstått som gode forbilder, sa konstituert rektor Trude Cecilie Hasle.

I sin tale til avgangselevene trakk Hasle blant annet fram russens imponerende innsats under innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft der årets avgangskull satt rekord med i overkant av 320.000 kroner. At russerevyen også er tilbake på THVS gleder den konstituerte rektoren.

– Deres kreativitet og pågangsmot gjør noe med hele miljøet på skolen vår. Og jeg har lyst til å takke dere helt spesielt for dette. Det gjør nemlig min jobb nå som rektor mye lettere når vi sammen jobber for at vi på skolen vår skal ha et trygt og godt skolemiljø der læring står i fokus.

– Dere som har hatt et verv i elevrådet, skolemiljøutvalget og russestyret, har tatt et spesielt ansvar for at alle skal være inkludert og oppleve tilhørighet på skolen, la Hasle til.

Rause og inkluderende

I russepresident Jenni Gloppes fravær var det elevrådsrepresentant og leder av Peru-komiteen Jenny Myrland Johansen som holdt årets avskjedstale til avgangselevene i Bølgen.

– Gratulerer så utrolig mye! Å fullføre videregående er en fantastisk prestasjon. Dere fortjener også alle en stor takk for alt det bra dere har bidratt med i løpet av disse årene. Ikke bare med tanke på et godt skolemiljø, men også for den iherdige innsatsen dere har bidratt med under tre år med Prosjekt Peru, sa Jenny.

Hun berømmet elevene for å ha blitt rausere etter tre år på THVS.

– Vi lar tvilen komme hverandre til gode. Vi kan smile og si hei selv om vi ikke kjenner hverandre. Det er det ingen som taper på. I tillegg har vi blitt flinkere til å inkludere hverandre, og se verdien i mangfoldet.

– La oss fortsette med å være nysgjerrige, modige og engasjerte. At vi tenker sjæl, tar sjanser og følger drømmer! Jeg håper vi kan se hverandre, være der for hverandre og støtte og heie på hverandre i mange år fremover. Jeg skal i hvert fall gjøre det!

Tradisjonen tro delte DnB ut stipender til fire elever som har utmerket seg faglig, bidratt til å skape trivsel og et godt læringsmiljø eller har vist et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen. Blant mange gode kandidater var det til slutt Fouad Adrian Tejan-Jalloh, Stian Andersen, Jenny Myrland Johansen og Ingrid Myrland Johansen som fikk overrakt sjekken på 5.000 kroner til stor applaus fra medelever, lærere og foreldre.

Fouad Adrian Tejan-Jalloh, Stian Andersen, Jenny Myrland Johansen og Ingrid Myrland Johansen fikk overrakt sjekk på 5.000 kroner av DNB

– Dette hadde jeg absolutt ikke ventet, utbrøt en svært beveget Fouad Adrian Tejan-Jalloh.

Sterkere elevdemokrati

Avgangseleven har vært sterkt engasjert i både elevråd og fylkeselevråd. Det angrer han ikke på.

– Jeg blir så lei meg når jeg hører elever si at de ikke ser vitsen i å engasjere seg som tillitsvalgt. Klart det tar tid, mye tid. Det kan til og med føles som en litt utakknemlig jobb, men så plutselig blir det du gjør lagt merke til.

– Hvorfor mener du at det er verdt all tiden du har lagt ned?

– Fordi jeg ser effekten av det. Jeg har tro på at vi kan bidra til å gjøre elevdemokratiet sterkere og forme vår egen skolehverdag. Men en må være villig til å jobbe for det!

Stipendvinnerne og resten av avgangselevene fikk følgende ord fra Trude Cecilie Hasle med seg på veien ut i sommerkvelden:

– Lov meg at dere fortsetter å engasjere dere, ha meninger og meningers mot, ta godt vare på deg selv og de rundt deg, vær et medmenneske. Masse lykke til videre!

Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs. Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.Avgangselever ved Thor Heyerdahl Vgs.

Utdrag fra nominasjonene

Fouad Adrian er svært engasjert, åpen og raus, og han virkelig koser seg når han lærer noe nytt som åpner for nye tanker og nye perspektiver. Og, han viser det. Han er alltid nysgjerrig, han utfordrer og lar seg utfordre. Han har ufarliggjort det å rekke opp hånda og si sin mening i klasserommet. På den måten har han bidratt til et levende læringsmiljø som har inspirert både elever og lærere.

Stian er en meget pliktoppfyllende, dyktig og positiv elev. Ekstra imponerende er det at han kombinerer de flotte skoleresultatene med det å være toppidrettsutøver. Han er ikke redd for å stå for egne meninger og følger ikke bestandig strømmen. Han er samtidig full av empati for sine medelever og det er mange som har nytt godt av hans vilje til å ville hjelpe andre med skolearbeid eller til å få lettet på egen oppakning på tur i fjellet.

Jenny har vært tillitsvalgt i klassen i alle tre år, og hun har tatt et spesielt ansvar som tillitsvalgt. Hun er inkluderende, flink til å se medelevene sine og til å dra alle inn i fellesskapet i klassen. Hun er nysgjerrig og vitebegjærlig, og går alltid løs på oppgaver med entusiasme. Hun ledet i år Peru-aksjonen på en utmerket måte og var også aktiv i organiseringen av russens kreftaksjon.

Ingrid er faglig sterk samtidig som hun er meget samfunnsengasjert. Hun har vært opptatt av å skape et bedre miljø i klassen og på skolen generelt, noe hun har fått til på en god måte gjennom sitt arbeid som leder for elevrådet på skolen. Hun er flink til å ta ansvar, også for andres læring og trivsel, og er en sterk stemme vi nok også vil høre i framtida. Hun fremstår som både modig, nysgjerrig og utadvendt.