no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

− Vi kunne ikke la muligheten gå fra oss

Medier og kommunikasjon angriper covid-utfordringene i skolen.
Samarbeid, planlegging, tidsstyring, koordinering er viktig for elevene når de styrer sin egen studiehverdag. Foto: Kurt André Høyessen.
Foto: Jon Kvist

Hvordan kan vi bidra til at denne vanskelige tiden blir en periode elevene kan se tilbake på som meningsfull og lærerik?

Det var spørsmålet programfaglærerne på MK spurte seg da de så hvordan elever var preget av koronasituasjonen og eksamen falt bort.

Dette skriver Kurt André Høyessen:

Det å holde motivasjonen oppe har vært og er fortsatt krevende for alle.
Medier og kommunikasjon ønsker å gjøre hverdagen litt bedre ved å slå ned på noen av de negative følgene av pandemien.

Slo sammen mediefagene

Vi så muligheten til å slå sammen alle mediefagene, teste ut fagfornyelsen, øke mestringsevnen ved å kjøre i gang selvvalgte prosjekt. Ved å slå sammen alle fagene skaper vi større fleksibilitet og bedre rammer for at hver enkelt elev kan forme sine prosjekter. Rett og slett få større eierskap til egen læring.

Lærerressursene i fagene ses også over ett. Det betyr at veilederne, som eleven skal ha to av til hvert prosjekt, ikke bare er faglæreren. Hvem bidrar best til at prosjektet mitt får gode innspill? Skal jeg velge en som tenker som meg, eller én som utfordrer og ser ting annerledes? 

Mestring og motivasjon

Flere stemmer, nye måter å se på og bidra til prosjektene. Bedre samarbeid, tettere dialog mellom elev og lærere. Bedre læringstrykk, meningsfull hverdag.

«Det er eleven i sentrum. De mulighetene som kom da eksamen ble avlyst måtte vi gripe. »

Hele prosjektreisen er lagt opp med flere stoppunkter kalt busstopp. Der møtes elev og veiledere og diskuterer prosjektet og fasene som det består av. Selve prosjektreisen er visualisert med et stort banner ved teamkontoret, for å hjelpe elevene med å holde oversikt og forstå trinnene i prosjektarbeidet bedre.

Foto: Kurt Andre Høyessen

Ideene er mange og gode. Det er mange spennende prosjekter innen områdene film, stillbilde, grafisk, tekst, medieutvikling og lyd. Temaene spenner fra ytringsfrihetens kår i Hongkong, branding/identitetsbygging, rap om shorting av gamestop aksjer, nettbutikker og ulike mockumentary. Vi gleder oss å vise det fram nærmere sommeren. Da blir det utstilling i Bølgen. 

Vi på MK angriper muligheten som denne våren har gitt oss – og synes det er topp at elevene nå får verdifull trening i å styre sin egen studiehverdag! Samarbeid, planlegging, tidsstyring, koordinering. Dette er ferdigheter som blir sentralt i deres videre studiekarriere og yrkesliv.

Publisert: 19.03.2021 Oppdatert: 19.03.2021 kl.12:10