no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Slik jobber vi nå

Rektors ledergruppe er en av svært mange som møtes i digitale flater om dagen. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

20.03.2020

Oppdatert:

11.12.2020 kl.10:27

Vi står i en ny pedagogisk digital hverdag. Slik har vi omstilt oss raskt for elevenes beste.

−  IKT og sosiale medier endrer læring. Vanligvis er dette en langsom og styrt prosess, men i disse dager må vi gjennomføre en hurtigomstilling til elevenes beste, sier rektor Lin Marie Holvik.

Med bred bakgrunn fra digital ledelse har hun blitt kastet inn i en ny jobb – og ikke minst ny skolehverdag når skolene stengte fra torsdag 12. mars.

Sammen med dyktige medarbeidere som har klart å snu seg rundt fra dag én, forteller Holvik her litt om hva som er gjort, og hvordan det blir i tiden fremover.  Rektor presiserer at siden vi ennå ikke vet hvor lenge dette varer, vil vi evaluere, justere og endre etter behov og erfaring.

Utfordrer og gir flere muligheter

I strategiplan for videregående opplæring for tidligere Vestfold fylkeskommune (2017-2022) er digital kompetanse løftet frem som et av fire kompetanseområder. Både skoleeier, ledere, lærere og elever har felles ansvar å iverksette og videreutvikle vår samlede digitale kompetanse. 

− I disse dager tar vi i bruk nye arbeidsmetoder og ulike teknologier for samhandling og kommunikasjon i høyt tempo. Dette både utfordrer og utvider mulighetsrommet for oss alle, sier Holvik.

Store endringer er krevende når de må skje på så kort tid som i disse dager. Rammevilkårene vi har til daglig: Lærer, klasse og undervisningsrom oppløses for å settes sammen på nytt i skyen. Teknologien endrer ikke nødvendigvis disse rammene, men arbeidsmetodene og læringsprosessene endres. Hvordan skal vi så klare å utnytte teknologien på en slik måte at skolesamfunnet jobber både smartere og mer effektivt, samtidig som vi gir elevene våre den beste digitale læringen?

Den første tiden

De første dagene med sky-læring i vår virtuelle skole handler om etablering av trygge rammer.

 • Opplæring av elever, lærere og ledere på de systemene som var helt nye.
 • Alle sjekker og sørger for å ha utstyr, tilgang, nett, tilhørighet til fag og klasser osv. på Teams for Education.
 • Lærere lager system for tilstedeværelsen og fravær.
 • Elevenes timeplaner fortsetter, og er skyskolens ytre rammer.
 • Skoledagen flyttes i sky uten at man nødvendigvis endrer for mye på prosessene den aller første tiden.
 • Alle elevene skal digitalt møte sine lærere hver dag. Videomulighetene brukes med innstillingen på nøytral bakgrunn. Alt må gjøres innenfor og med tanke på personvernloven (GDPR). Kontaktlærer har ekstra ansvar. Snakk ofte med elevene.
 • Chatterom med lærer, og grupperom for elevene hvor de kan samarbeide understøtter at felles læring etableres.
 • Vi tenker alternativt, elevene skal ikke overlesses med oppgaver. Filming, samskriving, gruppeoppgaver, muntlige tilbakemeldinger via film, diskusjoner på teams osv., kan være gode eksempler på variasjon. Husk at det i denne første tiden er viktig å «se» elevene og ikke nødvendigvis gi for mye arbeid.
 • Vi differensierer og tilpasser opplæringen. En-til-en i chat er enkelt, ta deg tid til det. Hva trenger den enkelte? Både elev og lærer bidrar sammen.
 • Skolen prøver å etablere digitale fritidsaktiviteter.
 • Skolen ved rektor orienterer i alle sosiale medier etter beste evne slik at vi når foresatte, elever og andre berørte parter.
 • Lærere har kontakt med foresatte etter behov fra begge parter

Hva skaper god digital læring når vi har fått «hodet over vannet»?

At eleven står i sentrum og er en aktiv skaper i egen læring (Ann Michaelsen, 2015) er det aller viktigste!

 • At vi klarer å tenke at det er lov og greit å lære på ulike måter som gjør læreprosessene mer spennende.
 • At det er greit å jobbe på ulike måter, med ulike ressurser.
 • At elevene er hverandres lærere, slik de for eksempel er det i dataspill eller når de spiller i et band.
 • At vi organiserer selve læringen og aktiviteten på nye måter.
 • At vi ser på oss selv, elevene og all tilgjengelig kunnskap som noder som er knyttet sammen.
 • At eleven selv kan produsere, samhandle, kommunisere og publisere.
 • At vi i stor grad deler, er transparente og bygger personlige læringsnettverk.
 • At vi bruker multimodale læringsressurser på smarte måter slik at alle elever er med på den digitale læringen.