no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Toppidrettstipend 2023

Elever løfter vekter

Publisert:

02.03.2023

Oppdatert:

27.04.2023 kl.11:00

Hvert år deler Vestfold og Telemark fylkeskommune ut toppidrettsstipender til talentfulle utøvere i alderen 18-23 år fra fylket.

Det deles ut totalt 8 stipend hvert år på 40 000 kroner til idretts- og parautøvere fra Vestfold og Telemark. Toppidrettsstipendet skal bidra til å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke og legge til rette for en aktiv og attraktiv region. Dette gjøres for å gi unge utøvere inspirasjon og muligheter til videre satsning og personlig utvikling i sin idrett.

Det kan søkes om stipend til trening, konkurranse og utstyr. Tildelingen bør være i sammenheng med talentutviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark.

Søknadsfristen er 15. mars

Søknadskriterier

- Utøver er fra Vestfold og Telemark

- Utøver representerer fortrinnsvis en klubb fra Vestfold og Telemark

- Utøver er i aldersgruppen 18-23 år

- Utøveren må kunne dokumentere resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå

Krav til søknad

- Faktaopplysninger om søker og dokumentasjon på at søknadskriteriene er oppfylt

- Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå

- CV

- Budsjett (egeninnsats og eventuell annen finansiering må synligjøres)

- Anbefaling av søknaden fra klubb, krets, forbund eller andre relevente aktører

 

Mer informasjon om toppidrettsstipendet og søknadsprosedyren finner du her: Vestfold og Telemark toppidrettsstipend