no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

− En høytidelig avslutning

Vitnemålsutdelingen ble et fint lykke til videre for avgangselevene våre.
3STDR jubler over at vitnemålet er i boks.
Foto: Ellen Marie Skjefstad

Med penklær, bunader og dresser, møtte våre flotte avgangselever til et siste lykke til på veien i Kon-Tiki onsdag 16. juni. Til sammen var det seks seremonier denne dagen. To og to klasser var samlet i skolens storstue for å markere at 13 års skolegang er gjennomført.

Vitnemålsutdelingene ble filmet,

Se vitnemålsutdelingene her

− Avslutningen ble ordentlig bra, en stund var vi redd for at vi ikke kunne møtes, men at vi fikk til en så fin avslutning med klassen er koselig, sier Hedda Vrangsund Mikalsen. Hun har nettopp mottatt beviset på at tre år på videregående er tilbakelagt kapittel.

Nå studeres mangt et vitnemål for å finne ut hva det endelige resultatet ble.

− Beste grunnlaget for å utvikle oss videre

På vitnemålsutdelingen var det taler fra tillitsvalgte elever, avdelingsleder og noen gode ord på veien fra lærere og rektor.

− På Thor Heyerdahl har vi fått venner, kunnskap og erfaringer for livet. Vi har lært mye og vokst mye, det tror jeg alle tar med seg videre, sa tillitsvalgt elev Aya Said Adan i 3STCØ.

Alle elevene passet på å takke lærerne i talene, og flere fremhevet at de har vært tålmodige, og stilt opp uansett hva som har skjedd i det spesielle tiden vi har lagt bak oss.

Martin Andersen på idrett sa i sin hilsen at det å ikke få komme på skolen har vært en tankevekker.

− Vi har oppdaget hvor stor verdi skolen har for oss. Det har ikke vært en eneste dag jeg har kommet på skolen og ikke hatt det gøy. Dette er en fantastisk skole, med gode muligheter. Her har vi fått det best mulig grunnlaget for å utvikle oss videre, sa Martin.

Han var en av fire elever på studieforberedende som mottok stipend fra DnB i år.

Stipender til fire elever

Tradisjonen tro delte DnB ut stipend til fire elever som har utmerket seg faglig, bidratt til å skape trivsel og et godt læringsmiljø eller har vist et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen. Blant mange gode kandidater var det Martin Andersen (3IDA), Rebekka Anvik (3STDR), Frøya Karlsen Dallago (3STER) og Eivor Engeset (3MDA) som mottok stipendet på 5000 kroner.

Les begrunnelsene for hvorfor de fortjener en ekstra oppmerksomhet her: 

Martin Andersen, 3IDA

Martin Andersen har gjennom 3 år på THVS kombinert det å være toppidrettsutøver på landets høyeste nivå i egen idrett med meget solide resultater på skolen. Martin har gjennom meget strukturert og målrettet arbeid klart det kunststykke å gå ut av videregående skole med intet mindre enn 19 seksere på karakterkortet – og dette er altså i kombinasjon med å spille fotball på Eliteserienivå! Han har også bidratt til å skape god stemning i klassemiljøet med sitt konkurranseinstinkt og sitt blide humør. Martin viser omsorg for de rundt seg og har også tatt formelt ansvar i klassen ved å være elevrådsrepresentant. 

Det har vært et meget spesielt skoleår for oss alle, men Martin har vist at han har taklet både den tradisjonelle og den digitale undervisningen på en svært god måte. Punktlig, strukturert og faglig solid er begreper lærerne hans beskriver han med.  Godt humør og omsorgsfull er ord medelever bruker om han. Det skjer noe med klassemiljøet når Martin er til stede. Han gir av seg selv, viser vei for andre og er ikke redd for å stå opp for klassen når det trengs. Som elevrådsrepresentant har han også bidratt til at klassen har hatt et så godt siste skoleår som mulig.

Rebekka Anvik, 3STDR

Rebekka Anvik er en dyktig elev med toppkarakterer. Hun er ikke redd for å ta på seg store oppgaver, blant annet har Rebekka vært med i skolens Perukomite siden andre klasse, og det siste året har hun vært med på å lede komiteen. Dette er en omfattende jobb som blant annet består i å ringe rundt til bedrifter, informere i klassene, gå gjennom lister fra banken og ikke minst drive opplæring av nye medlemmer.

På fritiden er Rebekka dirigent for et barnekor på rundt 20 barn i alderen 5-10 år.  I tillegg spiller hun tverrfløyte i et skolekorps, og har gjort det de siste 11 årene, hun holder også på med det tolvte året med pianotimer og synger i band. Rebekka jobber som støttekontakt og er med på et opplegg på Kulturskolen for barn med psykiske og fysiske utviklingshemninger. Annenhver uke jobber Rebekka som fløytelærer for ei jente på 10 år. Hun er glad i å lese, trene og å plante i hagen. I første klasse var Rebekka med på biologitur til Öland, en lærerik tur som gjorde henne enda mer glad i planter. Hun har hatt sommerjobb på Anvikstranda Camping i seks år, og er nå assisterende butikksjef.

Rebekka har med sitt store sosiale engasjement, sin sympatiske væremåte og sin stå på-vilje bidratt til å skape trivsel og godt læringsmiljø på Thor Heyerdahl vgs.

Frøya Karlsen Dallago, 3STER

Flere av oss lærere tilknyttet avdelingene SSØ og Realfag har hatt gleden av å ha Frøya Karlsen Dallago i våre fag.

I tillegg til at hun er en hardtarbeidende, dyktig og hyggelig elev, har hun utmerket seg som spesielt positiv, men også særdeles modig. Frøya har et stort hjerte for klassen, og vil alltid det beste for andre. Hun tar alltid ansvar, og tør også å være kritisk og stille spørsmål til hvordan vi organiserer undervisning og vurdering i en turbulent tid.

Eleven har også påtatt seg ekstraoppgaver i løpet av årene på Thor Heyerdahl videregående skole. Både i andre og tredje klasse har hun vært engasjert som tillitsvalgt i klassen, og hun har også vært elevrådsleder dette siste året. Denne rollen har hun mestret meget godt, og hun har fått vist sitt overbevisende engasjement for elever og skolen i ulike situasjoner.

Vi mener derfor at Frøya er en særdeles verdig kandidat til stipendet 2021. Dette er først og fremst fordi hun har en evne til å se andre, og har vist positivitet i en spesielt vanskelig tid. I tillegg er hun utforskende, ansvarsbevisst og løsningsorientert, og er derfor et meget godt forbilde!

Eivor Engeset, 3MDA

Eleven har utmerket seg faglig: Hun har et stort faglig engasjement og nivå, meget god oversikt i faga sine og hun spiller fløyte på et meget høyt nivå. Hun satser på musikkfaglig utdanning til høsten. Eivor er alltid en positiv bidragsyter inn i læringsmiljøet i klassen. Hun bidrar også godt med sin tekniske

Eleven har bidratt til å skape god trivsel og et godt læringsmiljø, fysisk eller digitalt: Eivor har gjennom flere år i elevrådet bidratt til å fremme elevenes stemme i skolen.

Eleven har et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen: Eivor tar oppdrag og samarbeider musikalsk blant annet i kirken på Østre Halsen. Hun har også hatt andre oppdrag i kulturlivet i Larvik.

− Vi har sprengt grenser

Rektor Lin Marie Holvik sa at årets elevkull har vært spesielt historiske ved at de har vært gjennom en skolegang under en verdensomspennende pandemi,

− Det har stilt helt andre krav til dere som ungdommer, sa rektor.

− Vi har sprengt utallige grenser, og vi har lært oss betydningen av å lære sammen og være sammen digitalt. Takk til hver enkelt av dere for å ha klart å omstille dere, raskt og smidig, vennlig og raust. Selv om vi gjerne skulle vært pandemien foruten, er dette likevel kunnskap dere nå bærer med dere inn i videre studier, arbeids- og familieliv, sa Holvik.

Les hele rektors hilsen her. 

Kjære elever, hedersgjestene våre i dag, kjære foresatte som ser dette på video, kjærer kontaktlærere og avdelingsleder.

Først og fremst, gratulerer med dagen til dere som nå er ferdige med studieforberedende her på Thor Heyerdahl videregående skole, skolen med visjonen om å være et grensesprengende fellesskap.

Dere som går ut i dag er et historisk og helt spesielt kull. På mange måter selvsagt, og for mange mennesker. Dere er enestående og spesielle for foreldre, søsken og kjærester, dere er bærere av både tradisjoner og fornying for samfunnet rundt dere. Dere er den viktigste navigator i eget liv. For valgene dere tar, for verdiene dere står for, vil få betydning langt utover deg selv. Og det helt spesielt historiske ved dere er at dere har vært gjennom en skolegang under en verdensomspennende pandemi. En pandemi som har stilt helt andre krav til dere som ungdommer, til oss som skole og til vårt fellesskap enn noen kunne ane den dagen dere begynte her på Thor Heyerdahl. 

Vår visjon om å være grensesprengende er i sannhet satt på prøve. Og du som ung voksen har fått erfare dette mer enn alle vi som har stått rundt dere disse årene skulle ønske var nødvendig. For det som skulle vært nært og selvsagt; klasserommet, henge med venner, en fest i ny og ne, den gode samtalen med læreren i forbifarten, det gode miljøet for mestring og tilhørighet på skolen er blitt kraftig utfordret.

Likevel har vi sammen sprengt utallige grenser, og vi har lært oss betydningen av å lære sammen og være sammen digitalt, men også lært oss noe om å være nære sammen med vår familie på en helt annen måte enn før. Selv om vi gjerne skulle vært pandemien foruten, er dette likevel kunnskap dere nå bærer med dere inn i videre studier, arbeids- og familieliv.

Jeg håper at dere, gjennom cirka halvparten «vanlig» år, og den andre halvparten med «koronaår» likevel har erfart at det å være elev på skolen vår har handlet om god undervisning som alltid prøver å treffe hele mennesket, undervisning som spiller på flere sanser, ikke minst følelsene. Både intellektet, det sosiale og emosjonelle skal nemlig samspille for å gi mulighet for læring. Å gjøre dette delvis heldigitalt, har krevd mye av oss. Jeg vil derfor takke dere spesielt, elever som tilsatte, for å bidra til at vi har lært og erfart at det er mulig å få til noe grensesprengende bare vi gjør det sammen.

Takk til hver enkelt av dere for å ha klart å omstille dere, raskt og smidig, vennlig og raust. Takk for hver enkelt foresatt, for lojalitet til skolen og forståelse for alle de vanskelige, av og til neste umulige paradoksene vi har stått i, og måtte ta beslutninger om, ofte raskt og skiftende. Og takk til hver eneste lærer for å være der for dere, dag ut og dag inn, på skolen, i karantene, digitalt og analogt. Og en stor takk til elevrådet for alltid å bidra konstruktivt i vanskelige beslutninger. Og til russen som jeg har hatt god dialog med i en veldig krevende periode. Dere har lojalt stilt opp når det har vært nødvendig. Selv om vi de siste ukene har måtte leve og lære svært strengt i Larvik, er vi nå på vei inn i en sommer som ser bedre ut enn på lenge.

Etter 13 år på skole, står mange nye veier åpne for dere. Husk at det ikke haster så veldig. Husk at du er god nok som du er, det er ikke sikkert du alltid bør bli flinkere, av og til er godt nok, nettopp det, godt nok. Livet er langt og fullt av en uendelighet av opplevelser. De fleste gode, noen tunge og andre nesten umulige å bære. Så mitt råd er å samle på gode venner, være vennlig selv, så slipper du å bære de tunge dagene alene. La livet komme litt til deg, tillat deg å leve. 

Det er mange forventninger til dere som er unge. Ikke bare skal dere sørge for å utdanne en ny generasjon forskere som kan holde fremtidige pandemier i sjakk, men dere skal også redde verden. Det kan dere bare gjøre gjennom samarbeid og grensesprengende fellesskap med andre. Kanskje er det en flykning på vei over Middelhavet akkurat nå som blir din viktigste partner i fremtiden. Kanskje en liten gutt som vokser opp i feil kropp som trenger din støtte. Vi håper at du har fått med deg verdier fra tiden din på skolen vår som handler om å være rause, inkluderende, modige og bruker stemmen deres der urett begås. Husk alltid på at alle mennesker har samme verdi, møt alle med et åpent og nysgjerrig blikk. Da skaper vi en bærekraftig verden.

Takk til hver og en av dere for tiden vi har hatt sammen på Thor Heyerdahl, og all lykke med på veien videre.

Bildegalleri

20210616_114129.jpg20210616_115719.jpg20210616_114237.jpg

20210616_120801.jpg20210616_120250.jpg20210616_135242.jpg20210616_121115.jpgIMG_11781.jpgIMG_11841.jpg20210616_155433.jpg20210616_142723.jpg20210616_155011.jpg20210616_154526.jpg20210616_154243.jpg20210616_150534.jpg20210616_145749.jpg20210616_144556.jpg20210616_092026.jpg20210616_121115.jpg20210616_134943.jpg20210616_133117.jpg20210616_132515.jpg20210616_131949.jpg20210616_130638.jpg20210616_120801.jpg

Publisert: 16.06.2021 Oppdatert: 16.06.2021 kl.18:12