no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Gratulerer til stipendiater!

Åtte elever ble overrasket med mange godord og en sjekk på veien videre.
Aurora Karterud på barne- og ungdomsarbeider ble overrasket da hun fikk sjekken overrekt aller siste skoledag.
Aurora Karterud på barne- og ungdomsarbeider ble overrasket da hun fikk sjekken overrekt hjemme aller siste skoledag.

Lokalbankene hos oss muligjør at vi kan gi en ekstra oppmerksomhet til noen elever. Sparebank1 deler ut stipend til fire elever på yrkesfag, og DnB stipend til fire elever på studieforberdende.

Elevene har utmerket seg faglig, bidratt til å skape trivsel og et godt læringsmiljø eller har vist et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen. Blant mange gode kandidater var det Aurora Karterud (2BUA), Sondre Johansen (2BAA), Mille Cordelis Risvold (2TLA) og Sondre Larsen (2ITA), Martin Andersen (3IDA), Rebekka Anvik (3STDR), Frøya Karlsen Dallago (3STER) og Eivor Engeset (3MDA) som mottok stipendet på 5000 kroner.

Les også om vitnemålsutdelingen: - Høytidelig avslutning

Les begrunnelsene for hvorfor de fortjener en ekstra oppmerksomhet her: 

YRKESFAGELEVENE:

Aurora Karterud, 2BUA

Aurora Karterud fungerer som en slags assistent for klassen og for lærerne. Hun er enormt pliktoppfyllende og har alltid kontroll og er imøtekommende. Aurora er hjelpsom med medelever og passer på at ingen blir glemt eller utelatt. Ved for eksempel digital undervisning, sier hun alltid fra hvis noen ikke kommer inn eller bidrar hvis det trengs hjelp.

Gjennom sin forsiktighet og ydmykhet skaper Aurora tillit og trygghet. Spør du henne om å gjøre noe, vet du med sikkerhet at det blir gjort. Hun tar lite plass, og kunne nok gjerne tatt mer. I tillegg har hun ikke en fraværsdag.

Auroras utvikling som menneske er en stor faglig prestasjon. Den er mye mer verdt og betyr mye mer, enn tallene vi som lærere vurderer elevene etter. Det steget hun har tatt med å aldri gi opp og samtidig utfordre seg selv, og i tillegg være en hjelper og omsorgsperson for andre, er imponerende. De menneskene som vil få oppleve henne i full blomst er heldige.

Helgeroa barnehage er så heldige at de har fått henne som lærling til høsten.

Sondre Johansen, 2BAA

Sondre Johansen har utmerket seg faglig innenfor de fleste fag og har vært faglig sterk innenfor programfagene gjennom hele skoleåret. Han har ligget i toppsiktet skoleåret gjennom både inne på skolen og ute i bedriften han har vært utplassert i fra tidlig høsten 2020.

Sondre fikk tidlig svar fra det anerkjente og godt etablerte tømrerfirmaet fra Sandefjord hvor han har vært utplassert om at de ønsket han som lærling fra sommeren 2021. Han takket selvfølgelig ja til dette tilbudet.

Sondre er på fritiden engasjert i speideren i sin hjemby Sandefjord, og det er via sin leder der at han valgte tømrerfag, samt fikk ordnet seg med utplassering allerede på Vg1 siden hans lederen jobber i dette firmaet.

Mille Cordelia Risvold, 2TLA

Mille Cordelia Risvold er en elev som fortjener denne anerkjennelsen etter et vanskelig og utfordrende år under pandemien.

Når Mille avslutter sin skolegang ved Thor Heyerdahl, i programfaget transport og logistikk, skal hun kort tid etter inn i Forsvaret, hvor lærlingplassen venter. De som får Mille hos seg vil få et pliktoppfyllende og positivt menneske, som tar enhver utfordring på strak arm uansett hva det måtte være. Og det vil også bli gjort på en god måte, slik vi kjenner henne. Slik har det i alle fall vært i de fagene Mille har vært elev. Hun har, til tross for situasjonen vi er i, levert alle oppgaver, deltatt i alle undervisningsøkter, og bidratt uansett tema og arbeidsoppgave. Hun har hele tiden fungert som et godt eksempel for sine medelever, samtidig som hun har bidratt positivt i alle situasjoner der samarbeid har vært nødvendig. Dette forklarer nok hvorfor Mille har levert prestasjoner som er verdig toppkarakter i enhver vurderingssituasjon i 2TLA.

Sondre Larsen, 2ITA

Sondre Larsen på industriteknologi har utmerket seg som en trygg og god tillitsvalgt med null fravær på skolen og ute i bedrift.

Som person er Sondre reflektert, liker å lære nye ting og bidrar støttende til sine medelever, ikke bare med fagstoff, men også generelt om å mestre livet og positive holdninger «til å ta i ett tak».

Sondre har pågangsmot og er villig til å teste ut flere mulige veier i sin søken etter å nå ett mål og gir ikke opp.    

På fritiden er han medlem av musikkgruppe, og har gitt sitt bidrag der til å komme til finale i musikk-konkurranse.

Sondre har fått læreplass ved Bilfinger AS som industrimekaniker, han bidrar og er en problemløser i fagsammenheng. Han har bidratt til godt klassemiljø, arbeidsmiljø og inkludering. Og på toppen av dette har Sondre 5 og 6 i alle fag!

 

ELEVENE PÅ STUDIEFORBEREDENDE: 

Martin Andersen, 3IDA

Martin Andersen har gjennom 3 år på THVS kombinert det å være toppidrettsutøver på landets høyeste nivå i egen idrett med meget solide resultater på skolen. Martin har gjennom meget strukturert og målrettet arbeid klart det kunststykke å gå ut av videregående skole med intet mindre enn 19 seksere på karakterkortet – og dette er altså i kombinasjon med å spille fotball på Eliteserienivå! Han har også bidratt til å skape god stemning i klassemiljøet med sitt konkurranseinstinkt og sitt blide humør. Martin viser omsorg for de rundt seg og har også tatt formelt ansvar i klassen ved å være elevrådsrepresentant. 

Det har vært et meget spesielt skoleår for oss alle, men Martin har vist at han har taklet både den tradisjonelle og den digitale undervisningen på en svært god måte. Punktlig, strukturert og faglig solid er begreper lærerne hans beskriver han med.  Godt humør og omsorgsfull er ord medelever bruker om han. Det skjer noe med klassemiljøet når Martin er til stede. Han gir av seg selv, viser vei for andre og er ikke redd for å stå opp for klassen når det trengs. Som elevrådsrepresentant har han også bidratt til at klassen har hatt et så godt siste skoleår som mulig.

Rebekka Anvik, 3STDR

Rebekka Anvik er en dyktig elev med toppkarakterer. Hun er ikke redd for å ta på seg store oppgaver, blant annet har Rebekka vært med i skolens Perukomite siden andre klasse, og det siste året har hun vært med på å lede komiteen. Dette er en omfattende jobb som blant annet består i å ringe rundt til bedrifter, informere i klassene, gå gjennom lister fra banken og ikke minst drive opplæring av nye medlemmer.

På fritiden er Rebekka dirigent for et barnekor på rundt 20 barn i alderen 5-10 år.  I tillegg spiller hun tverrfløyte i et skolekorps, og har gjort det de siste 11 årene, hun holder også på med det tolvte året med pianotimer og synger i band. Rebekka jobber som støttekontakt og er med på et opplegg på Kulturskolen for barn med psykiske og fysiske utviklingshemninger. Annenhver uke jobber Rebekka som fløytelærer for ei jente på 10 år. Hun er glad i å lese, trene og å plante i hagen. I første klasse var Rebekka med på biologitur til Öland, en lærerik tur som gjorde henne enda mer glad i planter. Hun har hatt sommerjobb på Anvikstranda Camping i seks år, og er nå assisterende butikksjef.

Rebekka har med sitt store sosiale engasjement, sin sympatiske væremåte og sin stå på-vilje bidratt til å skape trivsel og godt læringsmiljø på Thor Heyerdahl vgs.

Frøya Karlsen Dallago, 3STER

Flere av oss lærere tilknyttet avdelingene SSØ og Realfag har hatt gleden av å ha Frøya Karlsen Dallago i våre fag.

I tillegg til at hun er en hardtarbeidende, dyktig og hyggelig elev, har hun utmerket seg som spesielt positiv, men også særdeles modig. Frøya har et stort hjerte for klassen, og vil alltid det beste for andre. Hun tar alltid ansvar, og tør også å være kritisk og stille spørsmål til hvordan vi organiserer undervisning og vurdering i en turbulent tid.

Eleven har også påtatt seg ekstraoppgaver i løpet av årene på Thor Heyerdahl videregående skole. Både i andre og tredje klasse har hun vært engasjert som tillitsvalgt i klassen, og hun har også vært elevrådsleder dette siste året. Denne rollen har hun mestret meget godt, og hun har fått vist sitt overbevisende engasjement for elever og skolen i ulike situasjoner.

Vi mener derfor at Frøya er en særdeles verdig kandidat til stipendet 2021. Dette er først og fremst fordi hun har en evne til å se andre, og har vist positivitet i en spesielt vanskelig tid. I tillegg er hun utforskende, ansvarsbevisst og løsningsorientert, og er derfor et meget godt forbilde!

Eivor Engeset, 3MDA

Eleven har utmerket seg faglig: Hun har et stort faglig engasjement og nivå, meget god oversikt i faga sine og hun spiller fløyte på et meget høyt nivå. Hun satser på musikkfaglig utdanning til høsten. Eivor er alltid en positiv bidragsyter inn i læringsmiljøet i klassen. Hun bidrar også godt med sin tekniske

Eleven har bidratt til å skape god trivsel og et godt læringsmiljø, fysisk eller digitalt: Eivor har gjennom flere år i elevrådet bidratt til å fremme elevenes stemme i skolen.

Eleven har et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen: Eivor tar oppdrag og samarbeider musikalsk blant annet i kirken på Østre Halsen. Hun har også hatt andre oppdrag i kulturlivet i Larvik.

 

 

Bilder av fornøyde stipendmottakere

Sondre Johansen (bygg og anlegg).Frøya Karlsen Dallago (t.v) og Rebekka Anvik. Sondre Larsen på industriteknologi.Eivor Engeset på musikk og dans.Martin Andersen på idrett.Aurora Karterud på barne- og ungdomsarbeider.

Publisert: 18.06.2021 Oppdatert: 18.06.2021 kl.11:49