Plattform Vestfold

Vestfold fylkeskommune har en pådriverrolle i utbyggingen av Vestfoldbanen, og leder partnerskapet Plattform Vestfold.

Formål

Plattform Vestfold er et partnerskap ledet av Vestfold fylkeskommune, bestående av ordførere i stasjonskommunene i Vestfold og Telemark, næringslivet, næringsorganisasjoner og statlige etater.

Formålet med partnerskapet er å ivareta en pådriverrolle i utbygging av Vestfoldbanen. 

Møter og presentasjoner

2017

 13. september

Referat fra Plattform Vestfold 13. september 2017

IC Drammen - Kobbervikdalen

IC Tønsberg - Larvik

NTP 2018 - 2029

 

8. november

Referat fra Plattform Vestfold 8. november 2017

Godskonseptet Vestfold Telemark

Handlingsprogram 2018-23 Jernbanedirektoratet

Handlingsprogram 2018-23 Statens vegvesen

IC Nykirke - Barkåker

IC Tønsberg - Larvik

Trafikkanalyse Campus Vestfold

 

20. desember

Referat fra Plattform Vestfold 20. desember 2017

IC Nykirke - Barkåker

IC Tønsberg - Larvik

Jernbaneforum sør - sammenkobling Vestfoldbanen - Sørlandsbanen

2018

12. februar

Referat fra Plattform Vestfold 12 februar 2018

2018-02-12 Plattform Vestfold

20180212 Reiseplanlegger billett- og takstsamarbeid

 

18. april

Referat fra Plattform Vestfold 18 april 2018

Bane NOR IC Nykirke-Barkåker

Bane NOR IC Tønsberg - Larvik

Handlingsprogram jernbanesektoren

Høringsuttalelse ekspertutvalg regionreform

Knutepunkt Porsgrunn

Trafikkanalyse Campus Vestfold

 

13. juni

Referat fra Plattform Vestfold 13. juni 2018

Bane NOR IC Nykirke - Barkåker

Møte med Bane NOR om parkeringsstrategi for stasjonene på Vestfoldbanen

Parkering ved stasjoner

Presentasjon stasjonsmodeller

Utfordringer på kort og lang sikt i Vestfold og Telemark

 

10. oktober

Referat fra Plattform Vestfold 10. oktober 2018

Brev fra SD om statlige virkemidler IC Tønsberg - Stokke

Regional transportplan

Status Tønsberg Stokke + budsjett 2019

Vestfoldbanen Konseptdokument og rutemodeller

 

19. desember

Referat fra Plattform Vestfold 19. desember 2018

Brev til samferdselsministeren fra Jernbaneforum sør

KVU Grenlandsbanen og situasjonen i Skien

Strategi for videre prosess

2019

6. mars

Referat fra Plattform Vestfold 6. mars 2019

Bane NOR

Markedsanalyser i jernbanesektoren

Passasjerstatistikk 2018 (revidert)

 

19. juni

Referat fra Plattform Vestfold 19. juni 2019

Bane NOR IC Stokke - Larvik

Konkurranseutsetting av persontrafikktjenester i Østlandsområdet

 

9. oktober

Referat fra Plattform Vestfold 9. oktober 2019

Bane NOR

Jernbanedirektoratet - status fra jernbanesektroren

Plattform Vestfold 9. oktober 2019

Samhandling i Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

 

 

Publisert: 22.10.2019 Oppdatert: 01.01.2020 kl.18:29

Marit Synnes Lindseth
Rådgiver samferdsel