no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen SVGS 2023

Elevundersøkelsen 2023

Publisert:

01.11.2023

Oppdatert:

12.02.2024 kl.14:04

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer.

Alle de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylke deltar i denne landsomfattende undersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. De anonyme resultatene blir brukt både til utvikling av skolen og til skoleforskning.

Undersøkelsen gjennomføres på skolen høsten 2023 og tar mellom 20 og 45 minutter.

Svar på undersøkelsen

Trykk her for å starte undersøkelsen (NB! Må få anonymt brukernavn utdelt av kontaktlærer for å logge inn)

Mer informasjon

Les informasjon til foreldre og foresatte fra UDIR:

Norsk
Arabisk
Dari
Engelsk
Tigrinja
Nordsamisk

I februar 2024 publiseres resultater i Udirs statistikkbank. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå.

Her kan du lese mer om elevundersøkelsen.