no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Filmselskapet Sant og Usant AS lager dokumentarfilm på SVGS


Publisert:

11.06.2024

Oppdatert:

11.06.2024 kl.15:44

Filmselskapet ønsker kontakt med elever/foresatte som kan bidra med sin historie. Filmen vil ha fokus på elever som av ulike grunner trenger tilrettelegging i skolehverdagen.

Sant og Usant AS skal lage en uavhengig dokumentarfilm om norsk skole for kino og tv-distribusjon. Målet med filmen er å vise hvordan det kan se ut å være ung i dag, samt bidra til å motvirke ufrivillig skolefravær og utenforskap. Hvordan er dagens skole? Hvordan bør den være og hvordan bygger vi den i fellesskap?

Dokumentarfilmen skal følge laget rundt eleven og være flue-på-veggen i deres møter med elever som periodevis trenger tilrettelegging for å nytte seg undervisningen, klare å være på skolen eller trenger et tilbud utenfor skolen. Skolefravær, psykisk uhelse, diagnoser, utenforskap, mobbing, utfordrende livssituasjoner, lærevansker og fysiske begrensninger kan være noen av årsakene til at elever trenger et slikt lag rundt seg for en periode.

Alle utfordringer/ tilrettelegginger og samarbeidsformer er interessante. Filmselskapet vil plukke ut 5-7 elev-historier som de vil følge tett og ønsker å komme i kontakt med elever/foresatte som vil bidra med sin historie.

Les mer om produksjonen i filmselskapets informasjonsskriv for foresatte Selskapet har inngått et samarbeid med SVGS og skal gjøre opptak med noen elever og voksne på skolen juni 2024 og skoleåret 24/25.

I skrivet finner dere også kontaktinformasjon til regissør og produsent. Ta kontakt med regissør Tone dersom det er spørsmål knyttet til filmen eller dere ønsker en samtale om mulig deltagelse i filmen.