no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolen innfører mobilhotell

Rød verktøykasse som lagrer mobiler.
Foto: LabDidakt

Publisert:

12.02.2024

Oppdatert:

23.05.2024 kl.17:15

Første uka etter vinterferien innføres mobilhotell ved Sandefjord vgs. Målet med tiltaket er å bedre konsentrasjon og oppmerksomhet i timene.

Hvorfor innføres mobilhotell?

Skolen ønsker:

 • å øke elevenes trygghet ved at de ikke blir filmet eller tatt bilde av, spesielt under presentasjoner og fremlegg i timen
 • å bedre elevenes "tilstedeværelse" og konsentrasjon i timen
  • multitasking fungerer dårlig i læringsarbeid
  • flere elever skal fullføre og bestå med best mulig resultater
 • å unngå at meldinger om noe som skjer på skolen f.eks. slåsskamper ol. sprer seg og forstyrrer i timen
 • å følge nasjonale anbefalinger om å begrense mobilbruk
 • å hjelpe lærerne til å håndheve reglement om mobilbruk i timen

Hjemlet i Ordensreglementet og nasjonal anbefaling

Tiltaket er hjemlet i Ordensreglementet §3-2,5, hvor det står at det ikke er tillat å bruke mobiltelefoner, elektronisk og digitalt utstyr under opplæringen uten avtale med læreren. Tiltaket er også en følge av nasjonal anbefaling om mobilfrie klasserom på alle nivå.

Retningslinjer 

 • Elevene skal uoppfordret legge mobilen i boksen før undervisningen starter.
 • Elevene skal slå av Bluetooth og ev. NFC eller slå mobilen helt av (av sikkerhetsgrunner). 
 • Elever som glemmer å legge mobilen i boksen får ordensanmerkning 
 • Elever som nekter å legge mobilen i boksen får adferdsanmerkning  
 • Elevene er selv ansvarlig for å ta med seg mobilen etter økten. 

Elever som har en helsemessig grunn for at de må ha mobilen i sekken, f.eks. at mobilen brukes til måling ved diabetes, skal gi dokumentasjon om dette til kontaktlærer som sender info til elevens lærere. Eleven kan i tillegg også snakke med hver lærer om situasjonen. 

Elever som av ekstraordinære årsaker må ha tilgang til mobilen i en økt, må avtale dette med den enkelte lærer. Hvis dette er en vedvarende situasjon skal eleven avtale dette med sin kontaktlærer, som igjen vil informerer elevens lærere.  

Evaluering på slutten av skoleåret

Skolen vet at mobiltelefonen er viktig for mange men setter likevel inn tiltaket for å bedre læringsmiljøet og muligheten for bedre konsentrasjon og bedre selvregulering i timene. Tiltaket vil bli evaluert på slutten av skoleåret sammen med elevrådet.