no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Privatisere eller levere tilbake PC-en?

Husk å privatisere (evt. levere) PC-en din innen 16. juni!

Publisert:

15.05.2023

Oppdatert:

12.02.2024 kl.14:04

Viktig informasjon til deg som er avgangselev på Vg2 eller Vg3!

Felles informasjon for alle avgangselever i fylkeskommunen kan leses her: https://www.vtfk.no/elev-pc

Utkjøp

Dersom du velger å kjøpe ut din PC, er betalingsfristen onsdag 1. juni via https://elevkontrakter.vtfk.no. Ellers må du innlevere PC-en til IT-avdelingen innen siste skoledag 17. juni. Beløpet er 1.118,-. Dette gjelder VG2. Går du VG3 har du allerede betalt hele PC-en.

Husk privatisering

Privatisering av din PC for deg som er elev og som nå slutter

Velger du å beholde PC-en din når du slutter, må den privatiseres først. Det vil si å slette alt på PC-en og legge tilbake Windows med din egen lisens. Ingen annen programvare følger med. Du får alle rettigheter og kan gjøre hva du vil med PC-en. Privatiseringen er en prosess du utfører selv mens du fortsatt er elev og pålogget her på skolens nettverk innen fredag 17. juni. SMS med nærmere forklaring kommer uke 22.

Vg3-elever

2. juni får du en SMS med forklaring på hvordan du selv privatiserer PC-en din her på skolen. Du kan også velge å selge pc-en din, Drig, mer info om dette kommer på SMS. .

Vg2-elever (yrkesfag)

Unntak: klassene 2AUA og 2SSSS, 2HOPB  og 2IUA som fortsetter neste skoleår.

Har du betalt innen betalingsfristen 1. juni, vil du 3. juni få en SMS med forklaring på hvordan du privatiserer PC-en din her på skolen innen 17. juni (som for Vg3).

Har du ikke betalt, får du en SMS om å enten betale eller tilbakelevere PC-en til IT innen siste skoledag 17. juni.  

Spørsmål?

Kontakt oss på IT i læringssenteret eller les på https://www.vtfk.no/elev-pc.