no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studietur ga innblikk i forskning i partikkelfysikk

Uken før vinterferien, dro elever med fordypning i fysikk på studietur til Genève med mål om å besøke CERN.
Foto: Herald Standal
CERN, Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, er en internasjonal organisasjon for partikkelfysikkforskning. Navnet CERN er et akronym for det opprinnelige franske navnet Conseil européen pour la recherche nucléaire.

CERN ligger en kort trikketur utenfor Genève, og første dagen besøkte vi «The Globe of Science and Innovation» og utstillingen «Partiklenes univers», som er åpen for alle. Deretter fulgte et kort «foredrag» og omvisning på anlegget. Første stopp var den første partikkelakseleratoren som ble bygget etter den andre verdenskrigen, for å få fart i vitenskapsmiljøet i Europa. Mange vitenskapsmenn og kvinner hadde dratt til USA under krigen og det var viktig å få etablert et sterkt europeisk miljø som kunne ta opp den ledende rollen de hadde hatt før krigen. Den første akseleratoren fikk plass i et stort rom.

Den nyeste partikkelakseleratoren LHC som har en omkrets på 27 km og ligger omtrent 100 meter under jorden i en tunnel på grensen mellom Sveits og Frankrike. I akseleratoren blir protoner akselerert til nær lysests hastighet. I løpet av 1 sekund tilbakelegger protonene 11 000 runder i den 27 km lange tunnelen. Det er to protonstrømmer som hver går i egne rør, motsatt vei. Enkelte steder underveis blir protonene styrt mot hverandre og kolliderer. Det er her det spennende skjer. For å registrere hva som skjer kreves det store og omfattende instrumenter.

Vi fikk besøke CMS (Compact Muon Solenoid). For å komme dit måtte vi kjøre buss til Frankrike. Siden det var vedlikehold på anlegget fikk vi anledning til å komme ned til detektoren, omtrent 100 meter under bakken. Detektoren er sykt stor og veier nesten dobbelt så mye som Eiffeltårnet. Det var spennende og lærerikt å se hvor stort og omfattende anlegget var.

Den andre dagen ved CERN var en praktisk økt hvor vi laget tåkekammer for å registrere partikler som alfapartikler, betapartikler og myoner. Det var interessant og engasjerende.
Praktisk økt ved CERN

Onsdag var vi på Musee d'Histoire des Sciences som viste oss noe av historien til vitenskapen. I tillegg fikk vi litt tid til å utforske Genève som også viste seg fra en solfylt side de siste dagene.

Publisert: 04.03.2019 Oppdatert: 23.05.2024 kl.17:15