no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Det skal være trygt på skolen

Gutter og jenter som sitter i en trapp. Alle smiler og har det bra sammen.
Foto: Anne  Berit Ersnes

Publisert:

04.10.2023

Oppdatert:

23.05.2024 kl.17:15

Det har vært en del uro på skolen denne høsten. Flere tiltak er satt inn for å trygge skolemiljøet. Vi ser allerede at flere av tiltakene har en effekt.

Vi følger godt med og har tett oppfølging

Dette er noen av tiltakene som er satt inn for å trygge miljøet vårt:

  • Vaktturnusen i bygget er styrket.
  • Videoovervåkningen er styrket i flere områder av bygget, blant annet ved de åpne gangbruene i 2. og 3. etasje i B-bygget. Videoovervåkningen følger føringene fra Datatilsynet og opptak blir kun sjekket ved brudd på skolenes reglement og ved brudd på norsk lov.
  • Brudd på vårt ordensreglement blir fulgt opp og det får konsekvenser for de som ikke følger reglene for god atferd på skolen.
  • Voldsepisoder og andre alvorlige brudd på vårt reglement blir rutinemessig meldt til politiet.
  • Jodel blir overvåket og trusler og brudd på norsk lov blir meldt til politiet, som kan spore hvem som har lagt ut meldingen.
  • For å jobbe forebyggende og for å trygge miljøet er politiet på skolen oftere enn tidligere. 
  • Ny praksis med SMS til foresatte til elever under 18 år ved akutte hendelser.