no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Deltok i årets elevundersøkelse - vant AirPods

Bilde av vinner med premie
HELDIG VINNER: Izabella Thomasen ved Sandefjord videregående skole deltok i årets elevundersøkelse, og vant AirPods Pro. Foto: Johan Halle

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

26.01.2022

Oppdatert:

23.05.2024 kl.17:15

Izabella Thomasen ved Sandefjord videregående skole var en av 11.130 ungdommer som svarte på årets elevundersøkelse.

Elev- og lærlingundersøkelsene gir viktig informasjon om hvordan elever, lærlinger og lærekandidater har det på skolen og på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at så mange som mulig deltar i undersøkelsene.

For å motivere til økt deltakelse ble det derfor høsten 2021 satt i gang flere tiltak. Et av tiltakene var å invitere dem som hadde deltatt i undersøkelsene til å være med i en konkurranse.  

Izabella Thomassen ved Sandefjord videregående skole var en av de 676 som meldte seg på konkurransen, og den som ble trukket ut som vinner av et par splitter nye AirPods Pro.

- Jeg synes det er viktig å gi tilbakemelding slik at ungdom kan få en bedre hverdag og et godt miljø. Alle skal ha det bra på skolen. Et godt læringsmiljø gir elevene mot og lyst til å lære, og ikke minst synes jeg det er viktig at alle føler seg inkluderte og trygge, sier Izabella.

Viktige tilbakemeldinger som følges opp

Rektor ved Sandefjord videregående skole, Harald Møller, bekrefter hvor viktig det er at flest mulig svarer på elevundersøkelsen.

- Vi er veldig opptatt av hvordan elevene trives hos oss. Ved å svare på elevundersøkelsen har elevene en unik mulighet å påvirke skolehverdagen sin. Tilbakemeldingene vi får gjennom undersøkelsen sier noe om hvor godt vi lykkes. Resultatene blir fulgt opp i flere fora, blant annet i de enkelte avdelingene og seksjonene på skolen og i elevrådet og i skolemiljøutvalget (SMU), sier Møller.

Trivsel på arbeidsplassen

Trivsel, motivasjon og et trygt miljø er like viktig for lærlinger og lærekandidater som har sin opplæring i bedrift. Lærlingundersøkelsen gir viktige svar på hvordan de opplever dette på sin arbeidsplass.

- Lærlingundersøkelsen er en fin mulighet for lærlingene og lærekandidatene til å si fra om hva som er bra, og hva som ikke er så bra. Resultatene fra undersøkelsen brukes i fylkeskommunens oppfølging av opplæringskontorene og lærebedriftene. Den gir et godt grunnlag for vurdering av hvor det bør settes inn tiltak, slik at lærlinger og lærekandidater får en god arbeidsplass og opplæringsarena, sier leder for Fag- og yrkesopplæring Kristina Rabe.

Fakta om elevundersøkelsen 2021

 • Elevene på alle tre nivå i de videregående skolene ble invitert til å delta i undersøkelsen.
 • 11130 elever i fylket svarte på undersøkelsen. Dette utgjør en svarandel på 83 %.
 • Dette er en nedgang på 4,6 prosentpoeng fra 2020.
 • Foreløpige nasjonale tall viser en svarandel på 79,8 %.
 • Dette er en foreløpig nedgang på 8,1 prosentpoeng fra 2020.
 • Tallene for utviklingen i andre fylker publiseres ikke før i februar 2022.

Fakta om lærlingundersøkelsen 2021

 • Det er læringer og lærekandidater som har vært i lære i bedrift i minimum elleve måneder som ble invitert til å svare på undersøkelsen.
 • 1064 lærlinger og lærekandidater i fylket svarte på undersøkelsen. Det utgjør en svarandel på 55 %.
 • Dette er en økning på 2,8 prosentpoeng fra 2020.
 • På nasjonalt nivå var svarandelen 58 %.
 • Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng fra 2020. 
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune er ett av tre fylker som har en økt svarandel i 2021.