no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fleksibel fagopplæring

Ved Thor Heyerdahl vgs. tilbyr vi voksenopplæring i overflateteknikk.

Tilbudet vårt i overflateteknikk retter seg mot deg som er registrert som arbeidsledig hos NAV og er over 19 år.  Dette kalles fleksibel fagopplæring. I kurset lærer du om overflateteknikk, og kan bli fagarbeider.

Hva jobber en overflatetekniker med?

En som jobber med overflateteknikk kan male, men også mye mer. Overflateteknikk handler om å verne, bevare og vedlikeholde bygg, anlegg og industrikonstruksjoner.

Gjennom dette kurset blir du i stand til å bruke ulike typer overflatebehandling i hus, næringsbygg, industri, skip og offshoreinstallasjoner. Du får kompetanse til å overflatebehandle konstruksjoner med metoder som hindrer miljøskader og sikrer et bestemt estetisk uttrykk. Å risikovurdere ulike sider av arbeidsprosessen og gjennomføre tiltak som forebygger skader på personer og materiell, er også en del av dette. 

Innhold i kurset

  • Undervisningen gjennomføres i løpet av ett kalenderår (Vg1 og Vg2)
  • Felles programfag i yrkesfaglig fordypning, produksjon og bransjelære tre dager i uka. Store deler av denne opplæringen vil foregå ute i bedrift.
  • Det legges opp til praksisperioder underveis, slik at du får erfaringer knyttet opp mot de teoretiske emnene, og kan gjennomføre raskere.
  • Du vil få tilbud om tett oppfølging, og hjelp til å skaffe praksisplass og læreplass.

Her er vi

Opplæringen i overflateteknikk foregår på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Her samarbeides det tett med bransjen og ulike bedrifter for at opplæringen skal bli så virkelighetsnær som mulig, og sikre at elevene får en god praksis- og lærlingeplass. 

Mer informasjon

Se en beskrivende video for å lære mer om overflateteknikk og de gode mulighetene denne utdanningen gir deg:

Hvorfor studere overflateteknikk (norskindustri.no)

NAV

Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Publisert: 09.05.2022 Oppdatert: 02.04.2024 kl.14:53