no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Digital undervisning

Jente jobber via sin PC.

Publisert:

17.01.2024

Oppdatert:

12.02.2024 kl.14:04

Torsdag 18. januar blir det digital undervisning for alle de videregående skolene i fylket.

Fortsatt store utfordringer på veinettet 

Oppryddingen etter det voldsomme snøværet pågår for fullt, men ikke minst på grunn av de store snømengdene som allerede var på bakken må mye snø kjøres bort. Derfor vil det ta tid å rydde fortau og gang-og sykkelveier. Beredskapsledelsen i fylket sier at de ikke rekker å få skolebussene på veien tidsnok.

Av denne grunn er det besluttet at det i morgen, torsdag, blir digital undervisning for alle elevene i de videregående skolene i Vestfold. 

Elever som er i praksis og utplassert stiller på arbeidsstedet

Så langt det lar seg gjøre så skal elever i utplassering stille på sine praksisplasser.

Sak fra Vestfold fylkeskommunes nettside.