Eksamen ved SVGS

Våreksamen

NB! Eksamen i språkfag som ikke bruker latinsk alfabet

Kandidater som skal levere digital eksamen i fremmedspråk, må i forkant av eksamen gjøre klart tastatur for fremmedspråket på maskinen de skal bruke. Elevene som skal opp må lære seg på bytte språkinnstilling samt bruke tastatur på touchskjerm eller ev. lage/kjøpe lapper til eget tastatur.

Skriftlig eleveksamen

Når får man vite om man kommer opp til skriftlig eksamen? 
Offentliggjøring av trekk (følg med i timeplanen din i Visma In School): Onsdag 15. mai 2024 kl. 09.00

Fra Utdanningsdirektortet, oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv: Eksamensplaner for alle sentralgitte fag

Info om noen bestemte eksamensdager:
Vg1 SF
Matematikk: 1P og 1T: Torsdag 23. mai 2024
Engelsk - Forberedelse: Onsdag 29. mai 2024
Engelsk - Eksamen: Torsdag 30. mai 2024

Vg2 SF
Matematikk 2P, R1 og S1: Fredag 24. mai 2024
Språk nivå 1: Mandag 27. mai 2024
Språk nivå 2: Onsdag 29. mai 2024

Vg3 PB
Matematikk 2P-Y: Fredag 24. mai 2024

Vg3 SF/PB
Norsk hovedmål: Onsdag 22. mai 2024
Norsk sidemål: Tirsdag 21. mai 2024

På eksamensdagen
Oppmøte: senest kl. 08.30.
Oppstart eksamen: kl. 09.00.
Ta full restart av pc'en slik at du får den oppdatert (slå helt av og start på nytt).

Mulige datoer for eksamen i fellesfag på YF (trekkfag)

Vg1
Matematikk 1PY - Eksamen: Torsdag 23. mai 2024
Engelsk - Forberedelse: Onsdag 29. mai 2024
Engelsk - Eksamen: Torsdag 30. mai 2024

Vg2 
Norsk - Forberedelse: Tirsdag 21. mai 2024
Norsk - Eksamen: Onsdag 22. mai 2024

Fellessensur skriftlig eksamen SF + YF

Karakterene offentligjøres i Visma InSchool: Fredag 21. juni 2024

Muntlig eksamen

OBS! Følg med på timeplanen din i Visma inSchool.

Forberedelse dagen før eksamen.

SF Vg1

Offentliggjøring av trekk
Eksamensdato
Mandag 10. juni 2024
Onsdag 12. juni 2024
Tirsdag 11. juni 2024
Torsdag 13. juni 2024
Onsdag 12. juni 2024
Fredag 14. juni 2024
Fredag 14. juni 2024
Tirsdag 18. juni 2024
Mandag 17. juni 2024
Onsdag 19. juni 2024

SF Vg2 og Vg3

Offentliggjøring av trekk
Eksamensdato
Mandag 10. juni 2024
Onsdag 12. juni 2024
Tirsdag 11. juni 2024
Torsdag 13. juni 2024
Onsdag 12. juni 2024
Fredag 14. juni 2024
Torsdag 13. juni 2024
Mandag 17. juni 2024
Fredag 14. juni 2024
Tirsdag 18. juni 2024
Mandag 17. juni 2024
Onsdag 19. juni 2024

YF (Vg1 og Vg2)

Offentliggjøring av skriftlig trekk: Onsdag 15. mai 2024 kl. 09.00

Offentliggjøring av trekk til muntlig eksamen på YF: mandag 17. juni 2024

Forberedelse til muntlig eksamen: tirsdag 18. juni 2024

Muntlig eksamen: onsdag 19. juni 2024

3PB, PB-3HOA/YSK-3SSR følger planen til Vg3 SF (dvs. muntlig eksamen).

Eksamen musikk og KDA

Eksamensoversikt kommer

Tverrfaglig eksamen

Eksamensoversikt kommer

(forberedelse dagen før)

Morsmålseksamen

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist i stedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Før du kan slutte i fremmedspråk fellesfag må det skrives avtale med skolen. Du må derfor kontakte avdelingsleder for språkfag, Michelle Wirgenes, før du melder deg opp til morsmålseksamen. Hun veileder ang. oppmelding, fagkoder, eksamensgjennomføring og tidligere eksamensoppgaver.  

Elever som tar morsmålseksamen på våren vil ikke få dekket denne eksamen av skolen. Det er kun de som tar eksamen på høsten som får dette dekket. Dette er gjort for å unngå at morsmålseksamen kolliderer med det ordinære trekket til eksamen. 

 

NB! Husk at man må melde seg opp i både skriftlig og muntlig eksamen i morsmål.

Info før eksamen

Info før eksamen Sandefjord Vgs

Vestfold fylkeskommune:  Gjennomføring av eksamen

Utdanningsdirektoratet: Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. 

Informasjon fra VIGO:
Til deg som skal ta eksamen

Syk til eksamen

Hvis du blir syk og ikke kan møte på eksamen, eller blir syk under eksamen, må du ta kontakt med lege og få legeattest for fraværet.

Legeattesten skal leveres til resepsjonen på skolen innen 10 dager etter eksamensdagen.
Da vil du ha rett til utsatt eksamen i neste eksamensperiode.

Studiedag før eksamen

Når elever tar fag som privatist, eller som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, får maksimum én studiedag for hver eksamensperiode. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg.

Studiedag innvilges etter søknad/avtale med kontaktlærer.

Høsteksamen

For alle som tar morsmålseksamen kommer muntlig eksamen i tillegg på egne datoer. Dette får de informasjon om fra eksamenskontoret/Eksamensportalen. Det samme gjelder alle som skal ta privatisteksamen. Se mer info om dette på hjemmesiden til eksamenskontoret.
 
Eksamensoppgaver SF (kontakt skolens resepsjon for passord)
 
 

Eksamen for privatister

Oppmeldingsfrist: 15. september

NB! For å kunne melde seg opp trenger du fagkoden til faget, den finner du i Visma InSchool eller på kompetansebeviset.

Var du syk til eksamen i vårterminen, OG har levert legeattest til resepsjonen, har du rett til utsatt eksamen til høsten og vil få et tilbud fra skolen. (nytt eksamenstrekk) Ta kontakt med skolen i starten av september om du ikke har hørt noe.

Fikk du karakteren 1 i standpunkt vårterminen har du rett til ny eksamen til høsten og vil få et tilbud fra skolen. Ta kontakt med skolen i starten av september om du ikke har hørt noe.

Fikk du karakteren IV i standpunkt vårterminen må du melde deg opp som privatist, og betale for eksamen:

Privatisteksamen

Retten til ny, utsatt eller særskilt eksamen gjelder kun eksamen påfølgende høst. Forskrift til opplæringslova §3-33, 3-34 og 3-35 Skolen vil gi deg nærmere informasjon om gjennomføringen av eksamen i løpet av oktober.

Aktuelle datoer for sentralt gitt eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Fellessensur: Medio januar.

Plan for muntligeksamen: Alle elever som er som er oppmeldt til muntlig NUS (ny, utsatt, særskilt) eksamen får direkte beskjed fra skolen i Visma In School om du er elev ved skolen og på sms til tidligere elever. Perioden for muntligeksamen vil være fra starten av desember og frem mot jul.

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre. 
Telefon: 478 41 925. E-post: rune.byre(at)vtfk.no

Eksamen for privatister

Les all info om eksamen for privatister på eksamenskontorets side

 

Publisert: 28.04.2023 Oppdatert: 11.05.2023 kl.11:28