no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Med fokus på livsmestring

11 unge mennesker hopper i solnedgang.
Foto: Bilde av Belle Co

Publisert:

07.11.2023

Oppdatert:

12.02.2024 kl.14:04

Hva er psykisk helse? Og hvordan tar vi godt vare på oss selv og menneskene rundt oss? Uke 46 og 47 foregår det mange ulike arrangementer på skolen, alle med fokus på livsmestring.

I livsmestringsukene har skolen ekstra fokus på psykisk helse, informasjon om rus og rusforebygging, og seksualitet og livskvalitet. Det blir ulike arrangementer og opplegg i klasserommene.

Tilbudet i Livsmestringsukene er basert på ønsker fra skolemiljøutvalget og elevrådet i samarbeid med skoleledelsen.

Ta godt vare på hverandre, både i møte med andre og digitalt!

Program for elevene

Grunnkurs i psykisk helse: Venn 1 v/ Mental Helse. Gjennomføres i klassen med lærer tilstede.

Grunnkurs i psykisk helse for unge, og bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd. Kurset blir presentert av unge instruktører som formidler egne erfaringer med psykisk helse og trygt engasjerer elevene i diskusjon rundt temaet. 

Workshop med minoritetsrådgiver

Tema: Min rett til å være meg selv, hvem er jeg i denne verden? 60 minutter med påstandsøvelser, refleksjon og samsnakk. Hva sier Menneskerettighetene og Norges lover om dette? Er det enkelt å være seg selv, og stå for egne valg?

Seksualundervisning ved helsesykepleier og miljøterapeut

Helsesykepleier og miljøterapeut besøker klassen i 45 minutter, og tar utgangspunkt i spørsmål fra elevene om sex og samliv (anonymt på lapper før besøket). Lærer leverer spørsmål fra elevene i en konvolutt på miljøterapeutenes kontor.

Informasjon om rusmidler og rusbruk

Gjennomføres av fagpersoner fra Sandefjord Kommune, som har kompetanse og erfaring innen psykisk helse og rus. VG3 prioriteres i påmeldinger.

Tankevirus

Med tankevirusprogrammet lærer man hvordan man kan bli bevist tanker rundt slike utfordringer i hverdagen og hvordan man kan utfordre de med tanker som er mindre vonde, vanskelige og destruktive. 60 minutter seanse med
Synnøve Vinje og Henriette Wolden i NAV ungdom. 

CV og jobbsøk

Hvordan lage CV, finne jobb, søke jobb og forberede seg til jobbintervju. 45 minutter seanse med Synnøve Vinje og Henriette Wolden i NAV ungdom.

Nettvett

Denne økten omhandler hvilke holdninger du har, og valg du tar, på SoMe. Hvordan reflektere og forstå konsekvenser av «uskyldig» situasjoner.

Shared reading

Ta kontakt med læringssenteret. Om Shared reading på nettsida
 

DKS: Filmene Gnisninger og Rustning

Begge filmene setter vanskelige spørsmål på agendaen og fungerer som et springbrett for en viktig samtale. Filmviter og kritiker Lars Ole Kristiansen og regissør Marius Myrmel vil i etterkant av filmene ha en samtale og dialog med elevene på temaer som incel, guttekultur og om filmskaping generelt. 

DKS: Foredraget Seksualitet og livskvalitet

Dette er et engasjerende og visuelt foredrag som tar med elevene på en reise. Det starter med en Kahoot som introduksjon, før Kjersti viser hvordan språket påvirker vår seksualitet - og vår livskvalitet. Hvilke andre faktorer er det som er med å forme vår seksualitet? Hva skjer når vi opplever at det seksuelle kartet vi får presentert av samfunnet ikke stemmer overens med vårt eget, unike seksuelle terreng?