no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Oppfordring fra politiet og Sandefjord kommune


Publisert:

22.04.2022

Oppdatert:

23.05.2024 kl.17:15

Viktig oppfordring til foresatte i forbindelse med politisk markering lørdag 23. april.

Sandefjord kommune og politiet har følgende viktige melding til foresatte:

Organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) har fått tillatelse til å gjennomføre en politisk markering på torvet i Sandefjord sentrum lørdag 23. april mellom klokken 15.00 og 17.00.

Vi har erfaring med at slike arrangementer skaper sterke følelser, og vi vil gjerne oppfordre den enkelte til å ta en god prat med sin ungdom om en eventuell tilstedeværelse på torvet. Ungdomsrådet i kommunen har oppfordret ungdommen til å holde seg unna Torvet i tidsperioden det gjelder, men dersom en ønsker å møte på Torvet er det er spesielt viktig at man følger politiets anmodninger og retter seg etter det som blir kommunisert på stedet.

Volden vi nylig har sett på våre tv-skjermer er ulovlig og ikke akseptable handlinger i et demokrati der ytringsfriheten settes høyt. Steinkasting, vold og andre hendelser gir uønskede konsekvenser for alle involverte. Det samme gjelder trengsel og situasjoner som i verste oppleves kaotisk og traumatisk.

Vi understreker at de som arbeider i politiet ønsker det beste for din ungdom. Det er viktig at ungdom ikke gjør seg skyldig i straffbare forhold som får konsekvenser for den enkelte i fremtiden. Det er lett å la seg rive med, og det er derfor ekstra viktig at du som har den beste kontakten med din ungdom snakker med dem om dette på forhånd.

Politiadvokat Kai Spurkeland forklarer i i denne videoen på Facebook mer om ytringsfrihet og hatefulle ytringer

Eddie Whyte 
SLT-koordinator

Helga Margrethe Østebrød
Politioverbetjent