no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolevalg 2023

Hender som avgir sin stemmeseddel til en stemmeseddelboks.
Foto: Bildet er tatt av Mohamed Hassan fra Pixabay

Publisert:

28.08.2023

Oppdatert:

23.05.2024 kl.17:15

Det er valgår i år - og dermed er det også skolevalg ved de videregående skolene. På Sandefjord vgs gjennomføres skolevalget 4. september og i forkant arrangeres det valgdebatter og valgtorg for elevene.

Resultatet av skolevalget

Her ser du skolevalgresultatet for Sandefjord vgs 

Opplæring i demokrati og medvirkning

I forkant av valget har skolen ulike arrangementer som er en del av elevenes demokratiopplæring.

Før sommerferien ble det arrangert en temadag for daværende Vg1-elever med demokrati og medborgerskap i fokus. Her ble ulike emner tatt opp slik som god debattkultur, hvordan diskutere sak og ikke person samt viktigheten av å vise respekt for alle uavhengig av politisk ståtsted.

Tirsdag 29. august arrangeres det skolevalgdebatt ved skolen hvor alle elevene deltar. Det er de 9 partiene på stortinget som stiller i debatten og som alltid stiller flere av ungdomspartiene med sine nasjonale ledere.

Samme dag er det også valgtorg i Forum mellom kl. 9.30 - 14.00. Her kan alle partier som stiller lister i Vestfold delta med stand.

4. september gjennomføres skolevalget. Alle elever på alle trinn kan avgi sin stemme. 

Forhåndsstemming

Onsdag 6. september tilbyr kommunen alle elever som er 18 år og eldre og ansatte på SVGS om å forhåndsstemme til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.

Kommunen er tilstede på SVGS mellom kl. 11.00 - 13.00 og forhåndsstemmingen vil foregå i Auditoriet.
 
Legitimasjon må fremvises når man skal stemme. Du kan forhåndsstemme selv om du bor i en annen kommune enn Sandefjord.

Forhåndsstemmingen gjelder for det offisielle valget til Kommunestyre og Fylkestinget. Dette må ikke blandes med skolevalget 4. september.