no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Modulstrukturert videregående opplæring for voksne

Modulstrukturert opplæring er en måte å organisere opplæring fram mot et fagbrev på, som er bedre tilpasset den voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Opplæringen skal bygge på kompetansen den voksne allerede har. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp. 

Opplæring organiseres i mindre enheter, og deltakere blir kartlagt og innplasseres på riktig nivå og får utdelt et kompetansebevis for hver fullførte modul. Med nye modulstrukturerte læreplaner skal ingen måtte gjennomføre mer opplæring enn det som er nødvendig for å oppnå ønsket sluttkompetanse.

Tilbudet er for voksne i alderen 19 år og oppover som enten er i eller utenfor arbeidslivet og som:

  • Ikke har fullført videregående skole
  • Mangler fagbrev
  • Ønsker rekvalifisering
Moduler for å oppnå kompetanse

Opplæringen er delt inn i flere moduler, med egne opplæringsmål for hver modul. Dette skiller seg ut fra slik vi er vant til der elever først går to år i videregående skole før de har to år i lære i bedrift. I det ordinære løpet har elevene fellesfag og programfag tilhørende Vg1 det første året, programfag- og fellesfag tilhørende Vg2 det andre året og kompetansemål tilhørende Vg3 når de kommer ut i lære de to siste årene. 

Med modulstrukturert opplæring, bli opplæringen tilpasset hva deltakeren kan, hvordan progresjonen er, og hva som er behovet for å oppnå kompetansen.

Modulene omfatter til sammen hele læreplanen på vg3 for den yrkeskompetansen den voksne er tatt inn på. Det vil si tekstene om faget og samtlige kompetansemål.

I tillegg er det tatt inn kompetansemål fra lavere nivå som er relevant for yrkeskompetansen eller som er nødvendig for å tilegne seg yrkeskompetansen. Dette kan være kompetansemål fra Vg1 og Vg2 fra både fellesfag og yrkesfaglige programfag. 

Under er en illustrasjon på hvordan modulstrukturert opplæringsløp skiller seg fra ordinært yrkesfaglig løp.

Ordinært løp: 

Bilde1_.jpg

Modulstrukturert løp:

Modulstrukturerte planer.jpg

Kartlegging og vurdering 

Deltakeren kartlegges og innplasseres på modulen som tilsvarer den kompetansen man har, kalt realkompetansevurdering.

Etter opplæring i hver modul skaldeltakeren ha vurdering og dokumentasjon (kompetansebevis).  Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er vurdert som godkjent (karakteren 2 eller bedre) eller ikke godkjent. For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne ha fått vurderingen «godkjent» i alle modulene. 

Det er lærerne i modulstrukturert videregående opplæring for voksne og opplæringsansvarlig i bedrift, som sammen er ansvarlige for opplæringen og vurderingen av hver enkelt modul.  

Deltakeren kan avslutte opplæringen og få utstedt et kompetansebevis etter gjennomførte moduler. Kompetansebeviset vil gi et grunnlag for videre opplæring og ha betydning når den voksne søker arbeid.

Figuren under viser en forenklet fremstilling av hvordan veien til fagbrevet blir i modulstrukturert opplæringsløp: 

Veien til fagbrev.png
To modulstrukturerte fagtilbud ved THVS

Fra høsten 2024 har vi to modulstrukturerte fagtilbud til voksne: Helsefagarbeider og maler- og overflateteknikkfaget.

Maler- og overflateteknikkfaget

Helsearbeiderfaget

Mer informasjon: 

Utdanningsdirektoratet (Udir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Se video (hkdir.no):

MFV

Publisert: 07.03.2024 Oppdatert: 08.05.2024 kl.12:48